งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Internet เขต 1 ปทุมธานี 4101-02 ปทุมธานี 4151-54 นนทบุรี 4161-64 อยุธยา 4171-74 สระบุรี 4181-84 เขต 2 สุพรรณ 4200- 49 สุพรรณบุรี 4251- 54 นครปฐม 4261-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Internet เขต 1 ปทุมธานี 4101-02 ปทุมธานี 4151-54 นนทบุรี 4161-64 อยุธยา 4171-74 สระบุรี 4181-84 เขต 2 สุพรรณ 4200- 49 สุพรรณบุรี 4251- 54 นครปฐม 4261-"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 internet เขต 1 ปทุมธานี 4101-02 ปทุมธานี 4151-54 นนทบุรี 4161-64 อยุธยา 4171-74 สระบุรี 4181-84 เขต 2 สุพรรณ 4200- 49 สุพรรณบุรี 4251- 54 นครปฐม 4261- 64 กาญจนบุรี 4271- 74 ราชบุรี 4281- 84 เขต 3 ปราจีนบุรี 4301- 02 ปราจีนบุรี 4351- 54 ฉะเชิงเทรา 4361- 64 นครนายก 4371- 74 สมุทรปราก าร 4381- 84 สระแก้ว 4391- 94 เขต 4 ประจวบฯ 4401- 02 ประจวบฯ 4451- 54 เพชรบุรี 4461- 64 สมุทรสาคร 4471- 74 สมุทรสงคร าม 4481- 84 เขต 5 นครราชสีมา 4501 -02 นคราชสีมา 4551 -54 สุรินทร์ 4561 -64 บุรีรัมย์ 4571 -74 ชัยภูมิ 4581 -84 เขต 6 ขอนแก่น 4601- 02 ขอนแก่น 4651- 54 ร้อยเอ็ด 4661- 64 มหาสารคา ม 4671- 74 กาฬสินธุ์ 4681- 84 เขต 15 เชียงราย --------- เชียงราย 1551-54 พะเยา 1561-64 น่าน 1571-74 แพร่ 1581-84 เขต 14 อุดรธานี ------- - อุดรธานี 1451- 54 หนองบัว ลำภู 1461- 64 หนองคาย 1471- 74 เลย 1481- 84 เขต 13 อุบลฯ ------- -- อุบลฯ 1351- 54 อำนาจเจริ ญ 1361- 64 ศรีสะเกส 1371- 74 ยโสธร 1381- 84 เขต 12 สงขลา 1201- 02 สงขลา 1251- 54 สตูล 1261- 64 ปัตตานี 1271- 74 ยะลา 1281- 84 นราธิวาส 1291- 94 เขต 11 สุ ราษฎร์ฯ 1101 -02 สุราษฎร์ ธานี 1151 -54 ชุมพร 1161 -64 นครศรีธรรม ราช 1171 -74 พัทลุง 1181 -84 เขต 10 ลำปาง 1001- 02 ลำปาง 1051- 54 ลำพูน 1061- 64 เชียงใหม่ 1071- 74 แม่ฮ่องสอ น 1081- 84 เขต 7 สกลนคร 4701- 02 สกลนคร 4751- 54 มุกดาหาร 4761- 64 นครพนม 4771- 74 เขต 8 กำแพงเพช ร 4801- 02 กำแพงเพช ร 4851- 54 นครสวรรค์ 4861- 64 พิจิตร 4871- 74 อุทัยธานี 4881- 84 เขต 9 พิษณุโลก 4901- 02 พิษณุโลก 4951- 54 สุโขทัย 4961- 64 ตาก 4971- 74 เพชรบูรณ์ 4981- 84 อุตรดิตถ์ 4991- 94 เขต 18 ภูเก็ต --------- ภูเก็ต 1851-54 กระบี่ 1861-64 ตรัง 1871-74 ระนอง 1881-84 พังงา 1891-94 เขต 17 จันทบุรี --------- จันทบุรี 1751-54 ชลบุรี 1761-64 ระยอง 1771-74 ตราด 1781-84 เขต 16 ชัยนาท -------- ชัยนาท 1651-54 สิงห์บุรี 1661-64 ลพบุรี 1671-74 อ่างทอง 1681-84 กรม ปภ. 3000 - 3999 ผังการใช้งานและหมายเลขโทรศัพท์ ภายใน กรม ปภ.

2 ศูนย์ ส่วนกลาง จังหวัด ผังหมายเลขโทรศัพท์ ภายใน กรม ปภ. เขต 1 ปทุมธานี 4101- 02 ปทุมธานี 4151- 54 นนทบุรี 4161- 64 อยุธยา 4171- 74 สระบุรี 4181- 84 เขต 2 สุพรรณ 4200- 49 สุพรรณบุรี 4251- 54 นครปฐม 4261- 64 กาญจนบุรี 4271- 74 ราชบุรี 4281- 84 เขต 3 ปราจีนบุรี 4301- 02 ปราจีนบุรี 4351- 54 ฉะเชิงเทรา 4361- 64 นครนายก 4371- 74 สมุทรปรากา ร 4381- 84 สระแก้ว 4391- 94 เขต 4 ประจวบฯ 4401- 02 ประจวบฯ 4451- 54 เพชรบุรี 4461- 64 สมุทรสาคร 4471- 74 สมุทรสงครา ม 4481- 84 เขต 5 นครราชสีม า 4501- 02 นคราชสีมา 4551- 54 สุรินทร์ 4561- 64 บุรีรัมย์ 4571-744571-74 ชัยภูมิ 4581- 84 เขต 6 ขอนแก่น 4601- 02 ขอนแก่น 4651- 54 ร้อยเอ็ด 4661- 64 มหาสารคา ม 4671- 74 กาฬสินธุ์ 4681- 84 เขต 15 เชียงราย --------- เชียงราย 1551- 54 พะเยา 1561- 64 น่าน 1571- 74 แพร่ 1581- 84 เขต 14 อุดรธานี ------- - อุดรธานี 1451- 54 หนองบัว ลำภู 1461- 64 หนองคาย 1471- 74 เลย 1481- 84 เขต 13 อุบลฯ ------- -- อุบลฯ 1351 -54 อำนาจเจริ ญ 1361 -64 ศรีสะเกส 1371 -74 ยโสธร 1381 -84 เขต 12 สงขลา 1201 -02 สงขลา 1251 -54 สตูล 1261 -64 ปัตตานี 1271 -74 ยะลา 1281 -84 นราธิวาส 1291 -94 เขต 11 สุ ราษฎร์ฯ 1101 -02 สุราษฎร์ ธานี 1151 -54 ชุมพร 1161 -64 นครศรีธรรม ราช 1171 -74 พัทลุง 1181 -84 เขต 10 ลำปาง 1001 -02 ลำปาง 1051 -54 ลำพูน 1061 -64 เชียงใหม่ 1071 -74 แม่ฮ่องสอ น 1081 -84 เขต 7 สกลนคร 4701- 02 สกลนคร 4751- 54 มุกดาหาร 4761- 64 นครพนม 4771- 74 เขต 8 กำแพงเพช ร 4801- 02 กำแพงเพช ร 4851- 54 นครสวรรค์ 4861- 64 พิจิตร 4871- 74 อุทัยธานี 4881- 84 เขต 9 พิษณุโลก 4901 -02 พิษณุโลก 4951 -54 สุโขทัย 4961 -64 ตาก 4971 -74 เพชรบูรณ์ 4981 -84 อุตรดิตถ์ 4991 -94 เขต 18 ภูเก็ต --------- ภูเก็ต 1851- 54 กระบี่ 1861- 64 ตรัง 1871- 74 ระนอง 1881- 84 พังงา 1891- 94 เขต 17 จันทบุรี --------- จันทบุรี 1751- 54 ชลบุรี 1761- 64 ระยอง 1771- 74 ตราด 1781- 84 เขต 16 ชัยนาท -------- ชัยนาท 1651- 54 สิงห์บุรี 1661- 64 ลพบุรี 1671- 74 อ่างทอง 1681- 84 กรม ปภ. 3000-3999 internet


ดาวน์โหลด ppt Internet เขต 1 ปทุมธานี 4101-02 ปทุมธานี 4151-54 นนทบุรี 4161-64 อยุธยา 4171-74 สระบุรี 4181-84 เขต 2 สุพรรณ 4200- 49 สุพรรณบุรี 4251- 54 นครปฐม 4261-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google