งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตกเลือดทางสูติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตกเลือดทางสูติศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตกเลือดทางสูติศาสตร์
OBSTETRICAL HEMORRHAGE

2 ภาวะตกเลือดหลังคลอด Postpartum hemorrhage
Company Logo

3 การตกเลือดหลังคลอดเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในหญิงตั้งครรภ์
การเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ พบประมาณ 7-10/100,000 ของการคลอดมีชีวิต Company Logo

4 Definition การเสียเลือดหลังจากทารกคลอดแล้ว
≥ 500 ซีซี หลังการคลอดทางช่องคลอด ≥1,000 ซีซี หลังการผ่าตัดคลอด การประมาณการเสียเลือดมักจะต่ำกว่าความเป็นจริงร้อยละ 30-50 หลังจากเด็กและรกคลอดแล้ว จะมีเลือดออกจากเส้นเลือด บริเวณที่รกเคยเกาะอยู่  เลือดหยุดโดยอาศัยการหดรัดตัว ของกล้ามเนื้อมดลูก และการแข็งตัวเป็นลิ่มของเลือด Company Logo

5 Severe PPH : Pituitary failure (Sheehan syndrome)
Pregnancy : hypervolemia % Tolerate for Blood Loss Severe PPH : Pituitary failure (Sheehan syndrome) Failure lactation, amenorrhea, breast atrophy, loss of pubic hair&axillary hair, hypothyroid and adrenal cortical insufficiency

6 อาการทางคลินิกที่สัมพันธ์กับการสูญเสียเลือดจากภาวะตกเลือดหลังคลอด
ปริมาณเลือด(ร้อยละ) ความดันโลหิต (มม.ปรอท) อาการและอาการแสดง CC (10-15%) ปกติ ใจสั่น มึนงง ชีพจรเต้นเร็ว CC (15-25%) ต่ำเล็กน้อย ประมาณ Systolic อ่อนแรง เหงื่อออก ชีพจรเร็ว CC (25-35%) Systolic 70-80 กระสับกระส่าย ซีด ปัสสาวะออกน้อย CC (35-45%) Systolic 50-70 หมดสติ ขาดอากาศ ไม่มีปัสสาวะ Company Logo

7 สาเหตุของPPH Tone Tissue Trauma Thrombin Company Logo

8 TONE Uterine atony Anesthesia : Halogen Hypotension Hemorrhage
Overdistension Large fetus, Twin, Hydramnios Company Logo

9 TONE Precipitate Labor Induction, Augmentation High Parity
Uterine atony (Previous pregnancy) Chorioamnionitis Company Logo

10 TISSUE Retained Placenta Avulsion cotyledon, Succenturiate lobe
Placenta Adherens Company Logo

11

12 Placenta Adherens

13 TRAUMA Large Episiotomy : F/E, V/E Tear cervix Rupture Uterus
Company Logo

14 TRAUMA Careful inspect vagina and cervix
Bleeding persists despite well contract uterus Careful inspect vagina and cervix F/E,V/E Careful inspect vagina cervix and uterus Breech Extraction Internal podalic version VBAC

15 TRAUMA Checked Cervix

16 THROMBIN Coagulation defect DIC : รกลอกตัวก่อนกำหนด ทารกตายในครรภ์
แท้งค้าง ติดเชื้อรุนแรง ครรภ์เป็นพิษ amniotic fluid embolism โรคเลือดต่างๆ เช่น ITP,aplastic anemia การได้รับยาต้านการแข็งตังของเลือด เช่น heparin Company Logo

17 WHO ? Company Logo

18 Prevent of Postpartum Hemorrhage
หลีกเลี่ยงหรือรักษาปัจจัยเสี่ยง เตรียมพร้อมเป็นพิเศษในรายที่มีปัจจัยเสี่ย(ธนาคารเลือด) เปิดเส้นเลือดสำหรับน้ำเกลือ ระยะคลอด 3rd of Labor ค้นหาปัจจัยเสี่ยงและให้ความระวังหรือตื่นตัว แก้ไขปัญหาต้นทุนเม็ดเลือดต่ำ ระยะตั้งครรภ์ Company Logo

19 Active 3rd stage Management
Oxytocin หลังคลอดไหล่หน้า(หรือหลังคลอดเด็ก ) 10 unit IM หรือ หยดทาง IV ml/hr ในน้ำเกลือ10-20 unit/L และให้ต่อในช่วงหลังคลอด 1-2ชม. Controlled cord traction

20 Controlled cord traction
Company Logo

21 3rd stage Management นวดมดลูกหลังคลอดรก ตรวจรกให้สมบูรณ์
ตรวจเช็คช่องทางคลอด สังเกตการแข็งตัวของมดลูกและเลือดที่ออกจากช่องคลอดทุก15 นาทีใน 2 ชั่วโมงแรก Company Logo

22 Uterine Inversion

23 Incomplete Uterine inversion

24 Approach Postpartum Hemorrhage
1 การประเมิน และรักษาขั้นต้น 2 การดูแลรักษาตามสาเหตุหลัก 3 กรณีไม่ตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้น Company Logo

25 Approach Postpartum Hemorrhage
correct inversion repair laceration identify rupture “Trauma” “Tone” massage Bimanual compress drugs การดูแลรักษาตามสาเหตุหลัก reverse ปรึกษาอายุรแพทย์ replace factors “Thrombin” manual removal curettage “Tissue” Company Logo

26 Methylergonovine(Methergin)
DRUG Oxytocin IV : unit ในน้ำเกลือ หรือ Lactated Ringer 1 L หยดต่อเนื่อง IM : 10 unit Bolus dose : Hypotension Methylergonovine(Methergin) IM หรือ IV ช้า ๆ 0.2 มก . ซ้ำได้ทุก 15 นาที ไม่เกิน 5 dose หากจำเป็น , อาจให้ 0.2 มก.ทาง IV , IM ทุก 4 ชม. ระวังใน Hypertension Company Logo

27 Nalador(Sulprostone)
Drip in NSS mcg/hr หลีกเลี่ยงในโรคตับ ไต หัวใจที่รุนแรง ต้อหิน Misoprostol(Cytotec) 800-1,000 ไมโครกรัม สอดทางทวารหนัก Company Logo

28 PPH Management Call for help
Uterine massage/Bimanual Uterine compression 2nd large IV catheter G/M : Group O, D-negative PRC Check : placenta Inspect : Cervix, Vagina Retained foley catheter Company Logo

29 Bimanual Uterine Compression
-Massage posterior aspect of uterus with abdominal hand -Massage through vagina of anterior uterus with the other fist Company Logo

30 Unresponse Uterine packing B-lynch : C/S
Uterine artery ligation : Low, High Internal Iliac artery ligation Angiographic embolisation Hysterectomy Umbrella packing Company Logo

31 Tamponade balloon Company Logo

32 Company Logo

33 B-LYNCH Company Logo

34 B-LYNCH Company Logo

35 Uterine Artery Ligation
High Ligation Low Ligation Internal iliac artery Company Logo

36 Angiographic Embolization
Company Logo

37 -ไม่ตอบสนอง ส่งตัวมารักษาต่อ -การดูแลบนรถรีเฟอร์
-ประเมินผู้ป่วย -PPH Management -ค้นหาสาเหตุ -รักษาตามสาเหตุ -ไม่ตอบสนอง ส่งตัวมารักษาต่อ -การดูแลบนรถรีเฟอร์ Company Logo

38 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตกเลือดทางสูติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google