งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

You ซื้อมา 1,000 PVX 30% = 300 บ. ซื้อมา 4,000 PVX 30% = 1,200 บ. ซื้อมา 10,000 PV X 30% = 3,000 บ. ซื้อมา 20,000 PVX 30% = 6,000 บ. รวมรายได้ทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "You ซื้อมา 1,000 PVX 30% = 300 บ. ซื้อมา 4,000 PVX 30% = 1,200 บ. ซื้อมา 10,000 PV X 30% = 3,000 บ. ซื้อมา 20,000 PVX 30% = 6,000 บ. รวมรายได้ทั้งหมด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 You ซื้อมา 1,000 PVX 30% = 300 บ. ซื้อมา 4,000 PVX 30% = 1,200 บ. ซื้อมา 10,000 PV X 30% = 3,000 บ. ซื้อมา 20,000 PVX 30% = 6,000 บ. รวมรายได้ทั้งหมด 300 + 1,200 + 3,000 + 6,000 = 10,500 บาท

6 Weak ( ทีมอ่อน ) Strong ( ทีมแข็ง ) 30,000 PV 30,000 X 20 % = 6,00 0 ฿. 9,000 บาท 30,000 X 10 % = 3,000 ฿. 50,000 PV เก็บสะสม 20,000 PV

7 ตำแหน่ง ยอดปิด โค้ด จำนวน PV รายได้ รวม สูงสุด ต่อวัน (w/s) รายได้รวม สูงสุดต่อ สัปดาห์ รายได้รวม สูงสุดต่อ เดือน ชั้นรับ แมซ ซิ่ง BLONZE1,5004003,00021,00090,0001 SILVER3,0008006,00042,000180,0002 GOLD15,0004,00030,000210,000900,0003 PEARL30,0008,00060,000420,0001,800,0004 PLATINUM150,00040,000300,0002,100,0009,000,0005 MOBILE450,00040,000300,0002,100,0009,000,0005

8

9 ตำแหน่ง อัตราการรับผลตอบแทน ค่าบริหารสายงาน (MATCHING) ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4 ชั้นที่ 5 Blonze5% Silver5% Gold5% Pearl5% Platinum5%

10 YO U Matching Placement (Personal sponsor) YOU GENERATI ONS 5 GENERATI ONS 5 % I N F I N I T Y

11 = 20,000 X 10 รวมเป็น 200,000 บ. = 20,000 X 10 รวมเป็น 200,000 บ. = 200,000 X 5% ได้เท่ากับ 10,000 บ. = 200,000 X 5% ได้เท่ากับ 10,000 บ. รายได้ MB จากชั้นที่ 1 = 10,000 บาท มีรายได้ W/S คนละ 20,000 บ. ในเดือนนี้ สมมติมี 5 คน ในทีมชั้นที่ 1 สมมติมี 5 คน ในทีมชั้นที่ 1 500,000 บาท = 500,000 บาท มีรายได้ คนละ 5,000 บ. ใน เดือนนี้ มีรายได้ คนละ 5,000 บ. ใน เดือนนี้ = 2,000 คน X 5,000 บ. 10,000,000 X 5% = 10,000,000 X 5% สมมติชั้นที่ 3- 5 มี 2,000 คน ในทีม 5 % 5 % YOU รายได้ MB จาก ชั้นที่ 3-5 = 500,000 บาท

12 แผนรักษา ยอด

13 แผนสอง ( แผน รักษายอด ) ชุดรักษายอด 1,500 บาท 400 PV 1. จ่ายค่า FAST START ให้ผู้แนะนำในแผนหลัก : 30 % 2.UNILEVEL 1 แตก 2 รันออโต้ : 100 % ( จ่าย 5 % จำนวน 20 ชั้น ) 3. ล้างผังทุกวันที่ 1 ไม่มีผังที่ถาวรใครรักษายอดเร็วได้ อยู่ก่อน 4.1 ชุดรักษายอด คือ 1 สิทธิ์ LUCKY DRAW หมายเหตุ : ยอดซื้อบิลแรกที่สมัคร จะเข้าคำนวณใน แผนหลัก ( แผนปรับตำแหน่ง ) ส่วนยอดซื้อรักษายอดจะเรียงผังองค์กรใน แผนสอง

14 รับรายได้ 5% ลึก 20 ชั้น ลักษณะการเรียงองค์กรตาม แผนรักษายอด UNILEVEL 1 แตก 2 RUN AUTO

15 ผลรวมคอมมิชชั่นรักษา ยอดในแต่ละชั้น ชั้น ที่ ยอด คอมมิชชั่น ( บาท ) 140 2120 3280 4600 51,240 ชั้น ที่ ยอด คอมมิชชั่น ( บาท ) 62,520 75,080 810,200 920,440 1040,920 ชั้น ที่ ยอด คอมมิชชั่น ( บาท ) 1181,880 12163,800 13327,640 14655,320 151,310,640 ชั้น ที่ ยอด คอมมิชชั่น ( บาท ) 162,621,360 175,242,800 1810,485,680 1920,971,440 2041,942,960

16 จำนวนรหัสที่ต้องใช้ในแต่ ละชั้น ชั้น ที่ จำนวน รหัส 12 24 38 416 532 ชั้น ที่ จำนวน รหัส 664 7128 8256 9512 101,024 ชั้น ที่ จำนวน รหัส 112,048 124,096 138,192 1416,384 1532,768 ชั้น ที่ จำนวน รหัส 1665,536 17131,072 18262,144 19524,288 201,048,576

17 โปรโม ชั่น ค่าสนับสนุน การตลาด เพื่อผลักดัน องค์กร

18 โปรโมชั่น ค่าสนับสนุนการตลาด เพื่อผลักดันองค์กร ชุดโปรโมชั่น 30,000 บาท 2,000 PV รับค่าสนับสนุน การตลาด 200 บาท จำนวน 300 วัน (10 เดือน ) เดือนแรก บริษัทฯ จ่ายค่าสนับสนุนการตลาดให้ฟรี หลังจากนั้น แนะนำ 1 ราย รับค่าสนับสนุนการตลาดเพิ่ม 30 วัน จ่ายสูงสุด 300 วัน สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. รับสินค้าเต็มมูลค่า 30,000 บาท 2. ค่าสนับสนุนการตลาด 200 บาท จำนวน 300 วัน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 2.1) สมัคร 30,000 บาท 2,000 PV รับค่าการตลาด 200 บาท ฟรี … ไม่มี เงื่อนไข จำนวน 30 วัน = 6,000 บาท

19 โปรโมชั่น ค่าสนับสนุนการตลาด เพื่อผลักดันองค์กร 2.2) แนะนำ 30,000 บาท 2,000 PV 1 ราย รับค่าการตลาด 200 บาท เพิ่มเป็น 60 วัน = 12,000 บาท 2.3) แนะนำ 30,000 บาท 2,000 PV 2 ราย รับค่าการตลาด 200 บาท เพิ่มเป็น 90 วัน = 18,000 บาท 2.4) แนะนำ 30,000 บาท 2,000 PV 3 ราย รับค่าการตลาด 200 บาท เพิ่มเป็น 120 วัน = 24,000 บาท 2.5) แนะนำ 30,000 บาท 2,000 PV 4 ราย รับค่าการตลาด 200 บาท เพิ่มเป็น 150 วัน = 30,000 บาท

20 โปรโมชั่น ค่าสนับสนุนการตลาด เพื่อผลักดันองค์กร 2.6) แนะนำ 30,000 บาท 2,000 PV 5 ราย รับค่าการตลาด 200 บาท เพิ่มเป็น 180 วัน = 36,000 บาท 2.7) แนะนำ 30,000 บาท 2,000 PV 6 ราย รับค่าการตลาด 200 บาท เพิ่มเป็น 210 วัน = 42,000 บาท 2.8) แนะนำ 30,000 บาท 2,000 PV 7 ราย รับค่าการตลาด 200 บาท เพิ่มเป็น 240 วัน = 48,000 บาท 2.9) แนะนำ 30,000 บาท 2,000 PV 8 ราย รับค่าการตลาด 200 บาท เพิ่มเป็น 270 วัน = 54,000 บาท 2.10) แนะนำ 30,000 บาท 2,000 PV 9 ราย รับค่าการตลาด 200 บาท เพิ่มเป็น 300 วัน = 60,000 บาท

21 โปรโมชั่น ค่าสนับสนุนการตลาด เพื่อผลักดันองค์กร เงื่อนไขการรับค่าสนับสนุนการตลาด 1. รักษายอด 1,500 บาท 400 PV ต่อเดือน เพื่อรับค่าสนับสนุน การตลาดรายวัน 2. ทำการแนะนำสมาชิกใหม่เพื่อรับค่าการตลาดตามระบบ กรณีแนะนำสมาชิกใหม่ซื้อแพ็คโปรโมชั่น 1. รับ Special Bonus : 6,000 บาท ( ปิดยอดวันนี้ จ่ายโบนัส วันรุ่งขึ้น ) 2. รับรายได้ตามแผนการตลาด ( แผนหลัก ) : FAST START / WEAK- STRONG/ MATCHING

22 You แนะนำ 4 ราย รวมรายได้ทั้งหมด (6,000x4)+(6,000x5)=54,000 B โปรโมชั่น ค่าสนับสนุนการตลาด เพื่อผลักดันองค์กร ซื้อโปรโมชั่น 30,000 บ. 2,000 PV Special Bonus 6,000 B รายวัน เดือนที่ 1 = 6,000 B รายวัน เดือนที่ 2 6,000 B รายวัน เดือนที่ 3 6,000 B รายวัน เดือนที่ 4 6,000 B รายวัน เดือนที่ 5 6,000 B

23 โปรโมชั่น ค่าสนับสนุนการตลาด เพื่อผลักดันองค์กร แนะนำครบ 9 ราย รับรายได้ทั้งหมด Special Bonus : (6,000x9) = 54,000 รายวัน (6,000x10)=60,000 B รวมรับรายได้ทั้งหมด 114,000 B จากเงินลงทุน 30,000 B

24


ดาวน์โหลด ppt You ซื้อมา 1,000 PVX 30% = 300 บ. ซื้อมา 4,000 PVX 30% = 1,200 บ. ซื้อมา 10,000 PV X 30% = 3,000 บ. ซื้อมา 20,000 PVX 30% = 6,000 บ. รวมรายได้ทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google