งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่านสเกลบนหน้าปัดในการวัด แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC.V )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่านสเกลบนหน้าปัดในการวัด แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC.V )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่านสเกลบนหน้าปัดในการวัด แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC.V )

2 ลักษณะการวัดแรงดันไฟ กระแสตรง DC.V การวัดแรงดันตกคร่อม เป็นการวัดแรงดันไฟฟ้า ระหว่างขั้วทั้งสองของตัว อุปกรณ์ที่ต้องการทราบค่า แรงดันไฟฟ้า การ วัดค่าแรง ดันไฟ ตำแหน่งต่าง ๆ ของวงจร จะ เอาสายมิเตอร์เส้นหนึ่ง จับที่ ขั้วแรงดันไฟขั้วหนึ่งคงที่ แล้วเอาสายอีกเส้นไปวัดที่ ตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่ ต้องการ

3 ลักษณะการวัดแรงดันไฟ กระแสตรง DC.V การอ่านค่าให้ดูขีดแถวล่าง แถบสะท้อน อ่านจากซ้ายไป ขวา แถว DCV มีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่ง 0.1 วัดแรงไฟดีซีได้ สูงสุด 0.1 โวลต์ ให้อ่านเลขบน หน้าปัด แถวเลข 10 อ่าน รายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 0.002 โวลต์ ตำแหน่ง 0.5 วัดแรงไฟดีซีได้ สูงสุด 0.5 โวลต์ ให้อ่านเลขบน หน้าปัด แถวเลข 50 อ่าน รายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 0.01 โวลต์ 0.1 0.5

4 ลักษณะการวัดแรงดันไฟ กระแสตรง DC.V การอ่านค่าให้ดูขีดแถวล่าง แถบสะท้อน อ่านจากซ้ายไป ขวา แถว DCV, มีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่ง 2.5 วัดแรงไฟดีซีได้ สูงสุด 2.5 โวลต์ ให้อ่านเลขบน หน้าปัด แถวเลข 250 อ่าน รายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 0.05 โวลต์ ตำแหน่ง 10 วัดแรงไฟดีซีได้ สูงสุด 10 โวลต์ ให้อ่านเลขบน หน้าปัด แถวเลข 10 อ่าน รายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 0.02 โวลต์ ตำแหน่ง 50 วัดแรงไฟดีซีได้ สูงสุด 50 โวลต์ ให้อ่านเลขบน หน้าปัด แถวเลข 50 อ่าน รายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 1 โวลต์ 2.5 10 50

5 ลักษณะการวัดแรงดันไฟ กระแสตรง DC.V การอ่านค่าให้ดูขีดแถวล่าง แถบสะท้อน อ่านจากซ้ายไป ขวา แถว DCV, A มีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่ง 250 วัดแรงไฟดีซีได้ สูงสุด 250 โวลต์ ให้อ่านเลขบน หน้าปัด แถวเลข 250 อ่าน รายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 5 โวลต์ 250 1000 ตำแหน่ง 1000 วัดแรงไฟดีซีได้ สูงสุด 1000 โวลต์ให้อ่านเลขบน หน้าปัด แถวเลข 10 (x 1000) อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่อง ละ 20 โวลต์


ดาวน์โหลด ppt การอ่านสเกลบนหน้าปัดในการวัด แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC.V )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google