งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays
รูปแบบการให้บริการของ 1 ) เติมเงิน 2 ) เติมเกมส์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 3 ) จ่ายบิล 4 ) ร้านค้า 5 ) ประมูล 6 ) ประมูลบิต Happy2Pays EkStepZa Team

2 แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays
โอกาสทางธุรกิจ (รายได้จากการแนะนำ ) ค่าสมัคร 900 บาท ( ไม่มีรายเดือน ) รายได้ทางที่ 1 แนะนำตรง ได้ 300 PVและได้ 5 Point 300 PV + 5 Point 300 PV + 5 Point Happy2Pays EkStepZa Team

3 แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays
โอกาสทางธุรกิจ (รายได้จากการแนะนำ ) รายได้ทางที่ 2 บริหารสายงาย ได้ 30 PV / คู่ ( ลึก 15 ชั้น ) 30 PV 30 PV 30 PV Happy2Pays EkStepZa Team

4 แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays
โอกาสทางธุรกิจ (รายได้จากการแนะนำ ) รายได้ทางที่ 3 บริหารทีมงาน ได้ 100PV PV/ ชั้น ( ลึก 15 ชั้น ) ชั้นที่ ค่าบริหารทีมงาน 3 100 5 300 7 500 9 1,000 11 1,500 13 2,000 15 2,500 Happy2Pays EkStepZa Team

5 แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays
โอกาสทางธุรกิจ ( รายได้รายเดือน ) รายได้ทางที่ 4 โบนัสทีมอ่อน ( คิดจาก Point ) 30 % (ไม่จำกัดชั้นลึก ) จากตัวอย่าง เอาpoint ที่น้อยมาจับคู่กันจะได้ Point =30000x30% จะได้ 9000 PV 30000 Point 35000 Point 15000 Point 20000 Point 15000 Point 15000 Point Happy2Pays EkStepZa Team

6 แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays
โอกาสทางธุรกิจ ( รายได้รายเดือน ) รายได้ทางที่ 5 โบนัสทีมแข็ง ( คิดจาก Point ) 10 % (ไม่จำกัดชั้นลึก ) จากตัวอย่าง เอาpoint ที่มากจับคู่กันจะได้ Point =30000x10% จะได้ 3000 PV 30000 Point 35000 Point 15000 Point 20000 Point 15000 Point 15000 Point Happy2Pays EkStepZa Team

7 แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays
โอกาสทางธุรกิจ ( รายได้รายเดือน ) (คิดจากรายได้ขาแข็ง เท่านั้น ) รายได้ทางที่ 6 โบนัสแมทชิ่งชั้นลูก 100 % ( จากคนที่เราแนะนำโดยตรง ) รายได้ทางที่ 7 โบนัสแมทชิ่งชั้นหลาน 50% ( จากคนที่ลูกแนะนำ ) รายได้ทางที่ 8 โบนัสแมทชิ่งชั้นเหลน 20% ( จากคนที่หลานแนะนำ ) รายได้ทางที่ 9 โบนัสแมทชิ่งชั้นโหลน 10% ( จากคนที่เหลนแนะนำ ) รายได้ทางที่ 10 HOMEได้จากผู้สมัครจาก HOME =10 PV/รหัส รายได้ทางที่ 11 CENTER ได้จากผู้สมัครจาก HOME=5PV/รหัส และ CENTER =10 PV/รหัส Happy2Pays EkStepZa Team

8 แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays
โอกาสทางธุรกิจ ( รายได้รายเดือน ) (เงื่อนไข) 1 ) แนะนำสมาชิกใหม่ ได้ 5 POINT 2 ) เติมเงินหรือเติมเกมส์ ครบ 300 ได้ 1 POINT 3 ) จ่ายบิลบางประเภท ได้ 1 POINT 4 ) สมาชิกสามารถลงขายสินค้าโดยมีหน้าร้านเองได้ และสินค้าที่สมาชิกลงขายถ้าสมาชิกด้วยกันซื้อสมาชิกที่ซื้อจะได้ PIONT ด้วย 5 ) สมาชิกที่ลงขายสินค้าจะต้องส่งเอกสาร สำเนาบัตรประชาชนและหน้าบัญชีให้ทางบริษัท และต้องมัดจำค่าประกันร้านค้า 500 บาท ( 500 บาทจะคืนให้สมาชิกเมื่อสมาชิกต้องการปิดร้านค้าและจะต้องไม่มีหนี้คงค้างกับทางบริษัท ) Happy2Pays EkStepZa Team

9 แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays
โอกาสทางธุรกิจ ( รายได้รายเดือน ) (เงื่อนไข) 6 ) สมาชิกจะมีตำแหน่งดังนี้ 6.1 MEMBER สมัครและทำการ active 6.2 SUPERVISOR ขึ้นตำแหน่งโดยการส่งเอกสาร สำเนาบัตร ประชาชน สำเนาหน้าบัญชี 6.3 SILVER โดยมี POINT ใต้สายงานจำนวน 30,000 POINT 6.4 GOLD โดยมี POINT ใต้สายงานจำนวน 50,000 POINT Happy2Pays EkStepZa Team

10 แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays
โอกาสทางธุรกิจ ( รายได้รายเดือน ) (เงื่อนไข) สมาชิกต้องทำคุณสมบัติส่วนดังนี้เพื่อรับโบนัสรายเดือน 1) MEMBER = 25 POINT ( ต่อเดือน ) คำนวณให้สูงสุด 25,000 POINT /เดือน 2 ) SUPERVISOR =30 POINT ( ต่อเดือน ) คำนวณให้สูงสุด 35,000 POINT /เดือน 3 ) SILVER= 35 POINT ( ต่อเดือน ) คำนวณให้สูงสุด 60,000 POINT /เดือน 4 ) GOLD = 40 POINT ( ต่อเดือน ) คำนวณให้สูงสุด ไม่จำกัด POINT /เดือน กรณีไม่ทำคุณสมบัติส่วนตัว สมาชิกสามารถใช้เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ตามปกติได้ส่วนลดตามปกติ แต่ทางบริษัทจะไม่คำนวณ รายได้ทางที่ 3-11 ให้ และPOINT ที่มีจากใต้สายงานจะถูกลบทั้งหมด Happy2Pays EkStepZa Team


ดาวน์โหลด ppt แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google