งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays รูปแบบการให้บริการของ 1 ) เติมเงิน 2 ) เติมเกมส์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 3 ) จ่ายบิล 4 ) ร้านค้า 5 ) ประมูล 6 ) ประมูลบิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays รูปแบบการให้บริการของ 1 ) เติมเงิน 2 ) เติมเกมส์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 3 ) จ่ายบิล 4 ) ร้านค้า 5 ) ประมูล 6 ) ประมูลบิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays รูปแบบการให้บริการของ 1 ) เติมเงิน 2 ) เติมเกมส์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 3 ) จ่ายบิล 4 ) ร้านค้า 5 ) ประมูล 6 ) ประมูลบิต

2 แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays โอกาสทางธุรกิจ ( รายได้จากการแนะนำ ) ค่าสมัคร 900 บาท ( ไม่มีรายเดือน ) รายได้ทางที่ 1 แนะนำตรง ได้ 300 PV และได้ 5 Point 300 PV + 5 Point

3 แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays โอกาสทางธุรกิจ ( รายได้จากการแนะนำ ) รายได้ทางที่ 2 บริหารสายงาย ได้ 30 PV / คู่ ( ลึก 15 ชั้น ) 30 PV

4 แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays โอกาสทางธุรกิจ ( รายได้จากการแนะนำ ) รายได้ทางที่ 3 บริหารทีมงาน ได้ 100PV- 2500 PV/ ชั้น ( ลึก 15 ชั้น ) ชั้นที่ค่าบริหารทีมงาน 3 100 5 300 7 500 9 1,000 11 1,500 13 2,000 15 2,500

5 แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays โอกาสทางธุรกิจ ( รายได้รายเดือน ) รายได้ทางที่ 4 โบนัสทีมอ่อน ( คิดจาก Point ) 30 % ( ไม่จำกัดชั้นลึก ) จากตัวอย่าง เอา point ที่น้อยมาจับคู่กันจะได้ 30000 Point =30000x30% จะได้ 9000 PV 30000 Point 35000 Point 15000 Point20000 Point 15000 Point

6 แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays โอกาสทางธุรกิจ ( รายได้รายเดือน ) รายได้ทางที่ 5 โบนัสทีมแข็ง ( คิดจาก Point ) 10 % ( ไม่จำกัดชั้นลึก ) จากตัวอย่าง เอา point ที่มากจับคู่กันจะได้ 30000 Point =30000x10% จะได้ 3000 PV 30000 Point 35000 Point 15000 Point20000 Point 15000 Point

7 แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays โอกาสทางธุรกิจ ( รายได้รายเดือน ) ( คิดจากรายได้ขาแข็ง เท่านั้น ) รายได้ทางที่ 6 โบนัสแมทชิ่งชั้นลูก 100 % ( จากคนที่ เราแนะนำโดยตรง ) รายได้ทางที่ 7 โบนัสแมทชิ่งชั้นหลาน 50% ( จากคนที่ ลูกแนะนำ ) รายได้ทางที่ 8 โบนัสแมทชิ่งชั้นเหลน 20% ( จากคนที่ หลานแนะนำ ) รายได้ทางที่ 9 โบนัสแมทชิ่งชั้นโหลน 10% ( จากคนที่ เหลนแนะนำ ) รายได้ทางที่ 10 HOME ได้จากผู้สมัครจาก HOME =10 PV/ รหัส รายได้ทางที่ 11 CENTER ได้จากผู้สมัครจาก HOME=5PV/ รหัส และ CENTER =10 PV/ รหัส

8 แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays โอกาสทางธุรกิจ ( รายได้รายเดือน ) ( เงื่อนไข ) 1 ) แนะนำสมาชิกใหม่ ได้ 5 POINT 2 ) เติมเงินหรือเติมเกมส์ ครบ 300 ได้ 1 POINT 3 ) จ่ายบิลบางประเภท ได้ 1 POINT 4 ) สมาชิกสามารถลงขายสินค้าโดยมีหน้าร้านเองได้ และสินค้าที่สมาชิกลงขายถ้าสมาชิกด้วยกันซื้อสมาชิก ที่ซื้อจะได้ PIONT ด้วย 5 ) สมาชิกที่ลงขายสินค้าจะต้องส่งเอกสาร สำเนาบัตร ประชาชนและหน้าบัญชีให้ทางบริษัท และต้องมัดจำค่า ประกันร้านค้า 500 บาท ( 500 บาทจะคืนให้สมาชิกเมื่อ สมาชิกต้องการปิดร้านค้าและจะต้องไม่มีหนี้คงค้างกับ ทางบริษัท )

9 แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays โอกาสทางธุรกิจ ( รายได้รายเดือน ) ( เงื่อนไข ) 6 ) สมาชิกจะมีตำแหน่งดังนี้ 6.1 MEMBER สมัครและทำการ active 6.2 SUPERVISOR ขึ้นตำแหน่งโดยการส่งเอกสาร สำเนาบัตร ประชาชน สำเนาหน้าบัญชี 6.3 SILVER โดยมี POINT ใต้สายงานจำนวน 30,000 POINT 6.4 GOLD โดยมี POINT ใต้สายงานจำนวน 50,000 POINT

10 แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays โอกาสทางธุรกิจ ( รายได้รายเดือน ) ( เงื่อนไข ) สมาชิกต้องทำคุณสมบัติส่วนดังนี้เพื่อรับโบนัสราย เดือน 1) MEMBER = 25 POINT ( ต่อเดือน ) คำนวณให้สูงสุด 25,000 POINT / เดือน 2 ) SUPERVISOR =30 POINT ( ต่อเดือน ) คำนวณให้สูงสุด 35,000 POINT / เดือน 3 ) SILVER= 35 POINT ( ต่อเดือน ) คำนวณให้สูงสุด 60,000 POINT / เดือน 4 ) GOLD = 40 POINT ( ต่อเดือน ) คำนวณให้สูงสุด ไม่จำกัด POINT / เดือน กรณีไม่ทำคุณสมบัติส่วนตัว สมาชิกสามารถใช้ เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ตามปกติได้ส่วนลดตามปกติ แต่ทางบริษัทจะไม่คำนวณ รายได้ทางที่ 3-11 ให้ และ POINT ที่มีจากใต้สายงานจะถูกลบทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt แผนการตลาดใหม่ Happy2Pays รูปแบบการให้บริการของ 1 ) เติมเงิน 2 ) เติมเกมส์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 3 ) จ่ายบิล 4 ) ร้านค้า 5 ) ประมูล 6 ) ประมูลบิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google