งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเลขในคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้า ดังนั้นจึง มีการแทนที่สภาวะของกระแสไฟฟ้าได้ 2 สภาวะ คือ สภาวะที่มีกระแสไฟฟ้า และสภาวะที่ ไม่มีกระแสไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเลขในคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้า ดังนั้นจึง มีการแทนที่สภาวะของกระแสไฟฟ้าได้ 2 สภาวะ คือ สภาวะที่มีกระแสไฟฟ้า และสภาวะที่ ไม่มีกระแสไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบเลขในคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้า ดังนั้นจึง มีการแทนที่สภาวะของกระแสไฟฟ้าได้ 2 สภาวะ คือ สภาวะที่มีกระแสไฟฟ้า และสภาวะที่ ไม่มีกระแสไฟฟ้า และเพื่อให้โปรแกรมเมอร์ สามารถสั่งการคอมพิวเตอร์ได้ จึงได้มีการ สร้างระบบตัวเลขที่นำมาแทนสภาวะของ กระแสไฟฟ้า โดยตัวเลข 0 จะแทนสภาวะไม่มี กระแสไฟฟ้า และเลข 1 แทนสภาวะมี กระแสไฟฟ้า สภาวะมีกระแสไฟฟ้า แทนด้วย ตัวเลข 1 สภาวะไม่มีกระแสไฟฟ้า แทนด้วยตัวเลข 0 ระบบตัวเลขที่มีจำนวน 2 จำนวน (2 ค่า ) เรียกว่าระบบเลขฐานสอง (Binary Number System)

3

4 วันนี้จะเรียนอะไรบ้าง

5 ระบบจำนวนที่ใช้ในทาง คอมพิวเตอร์ A 16

6 ระบบเลขฐานสอง (Binary) มีตัวเลข 0 และ 1 เช่น ตำแหน่งของหลักเรียกว่าบิต (Bit มาจาก Binary Digit) โดยบิตขวามือสุดเป็นบิต 0 ซึ่ง เรียกว่า LSB (Least Significant Bit) ส่วนบิต ซ้ายมือสุดเรียกว่า MSB (Most Significant Bit) Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 MSB LSB

7 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 2 เป็น ฐาน 10

8 = 255

9 = 255

10 ระบบเลขฐานสอง (Binary) ค่าของเลขฐานสองหาได้จากการรวมค่าของจำนวนเลขที่คิดตามตำแหน่งของหลัก คล้ายกับเลขฐานสิบโดยค่าความแตกต่างของหลักมีค่าเพิ่มเป็น 2 เท่าหลักที่ต่ำกว่า ( เลขฐานสิบต่างกัน 10 เท่า ) จำนวนของเลขฐานสองหาได้ดังนี้ ค่าที่ได้ = =71 LSB MSB

11 ระบบเลขฐานสอง (Binary) เลขฐานสองที่มี n บิตจะมีค่า 2 ยกกำลัง n ค่า เช่นเลขฐานสอง ขนาด 2 บิตจะมี 4 ค่า (0 - 3) เลขฐานสองขนาด 4 บิตจะมี 16 ค่า (0 -15) bit1 bit0 ค่า เลขฐานสองขนาด 2 บิต

12

13 ระบบเลขฐานสอง (Binary) ตัวอย่าง หาค่าของเลขฐานสอง ต่อไปนี้ ก ) ข ) ค ) ง ) ก ) 0010 = 2 ข ) 1001 = 8 +1 = 9 ค ) = = 42 ง ) = =179

14 การแปลงเลขฐานสิบเป็น เลขฐานสอง 2 ) 6 = 3 เศษ 0 2 ) 3 = 1 เศษ 1 2 ) 1 = 0 เศษ 1 11 = ใช้วิธีการหารด้วย 2 ไปเรื่อยจนกว่าจะหารไม่ได้ ผลลัพธ์คือเศษของการหารทุกตัว ตัวอย่างหาค่าของเลขฐานสองจากเลขต่อไปนี้ 6,11,97 6 = ) 11 = 5 เศษ 1 2 ) 5 = 2 เศษ 1 2 ) 2 = 1 เศษ 0 2 ) 1 = 0 เศษ 1

15 การแปลงเลขฐานสิบเป็น เลขฐานสอง 97 = หาค่าของเลขฐานสองจากเลขฐานสิบค่า 97 2 ) 97 2 ) 48 เศษ 1 2 ) 24 เศษ 0 2 ) 12 เศษ 0 2 ) 6 เศษ 0 2 ) 3 เศษ 0 2 ) 1 เศษ 1 0 เศษ 1 (bit 0)

16 เลขฐาน 2 เป็นฐาน 8

17

18 เลขฐาน 2 เป็นฐาน

19 เลขฐาน 8 เป็นฐาน

20 ตัวอย่างเลขฐาน 2 เป็นฐาน 8 และ 8 เป็นฐาน

21 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 2 เป็น ฐาน 16 แปลงเลขฐาน 16 เป็น ฐาน 2

22 เลขฐาน 2 เป็นฐาน B A 16 1 B A

23 เลขฐาน 2 เป็นฐาน B A 1B A 16

24 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 8 เป็น ฐาน 10

25

26 11 8 แปลงฐาน 8 เป็น ฐาน 10 โดย แปลงฐาน 8 เป็นฐาน 2 จากนั้น แปลงฐาน 2 เป็นฐาน ฐาน 8 ฐาน 2 ฐาน

27 27 8 แปลงฐาน 8 เป็น ฐาน 10 โดย แปลงฐาน 8 เป็นฐาน 2 จากนั้น แปลงฐาน 2 เป็นฐาน ฐาน 8 ฐาน 2 ฐาน

28 แปลงฐาน 8 เป็น ฐาน 10 โดย แปลงฐาน 8 เป็นฐาน 2 จากนั้น แปลงฐาน 2 เป็นฐาน ฐาน 8 ฐาน 2 ฐาน

29 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 10 เป็น ฐาน 8

30 โจทย์ เลขฐาน 10 เป็นเลข ฐาน 8

31 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 16 เป็น ฐาน 10

32

33 1F 16 แปลงฐาน 16 เป็น ฐาน 10 โดย แปลงฐาน 16 เป็นฐาน 2 จากนั้น แปลงฐาน 2 เป็นฐาน ฐาน 16 ฐาน 2 ฐาน

34 A2 16 แปลงฐาน 16 เป็น ฐาน 10 โดย แปลงฐาน 16 เป็นฐาน 2 จากนั้นแปลง ฐาน 2 เป็นฐาน ฐาน 16 ฐาน 2 ฐาน

35 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 10 เป็น ฐาน 16

36

37 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 8 เป็น ฐาน 16

38 แปลงฐาน 8 เป็น ฐาน 16 โดย แปลงฐาน 8 เป็นฐาน 2 จากนั้นแปลง ฐาน 2 เป็นฐาน ฐาน 8 ฐาน 2 ฐาน 16 9F 16

39 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 16 เป็น ฐาน 8

40 แปลงฐาน 16 เป็น ฐาน 8 โดย แปลงฐาน 16 เป็นฐาน 2 จากนั้นแปลง ฐาน 2 เป็นฐาน ฐาน 16 ฐาน 2 ฐาน 8 9F 16


ดาวน์โหลด ppt ระบบเลขในคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้า ดังนั้นจึง มีการแทนที่สภาวะของกระแสไฟฟ้าได้ 2 สภาวะ คือ สภาวะที่มีกระแสไฟฟ้า และสภาวะที่ ไม่มีกระแสไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google