งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Template นำเสนอสำหรับ สคร. วันที่ 2- 4 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัด เชียงใหม่ ( นำเสนอ สคร. ละ 10 นาที อภิปราย 5 นาที )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Template นำเสนอสำหรับ สคร. วันที่ 2- 4 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัด เชียงใหม่ ( นำเสนอ สคร. ละ 10 นาที อภิปราย 5 นาที )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Template นำเสนอสำหรับ สคร. วันที่ 2- 4 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัด เชียงใหม่ ( นำเสนอ สคร. ละ 10 นาที อภิปราย 5 นาที )

2 ผลการดำเนินงานปี 2557 และแผนการดำเนินงาน ปี 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่......................... ( รายชื่อผู้นำเสนอและทีม สวร ) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ สรุปบทเรียนและทิศ ทางการดำเนินงานปี 2558 เพื่อสร้างความ เข้มแข็งของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ ” 2-4 ธันวาคม 2558 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

3 สถานการณ์วัณโรค พื้นที่ สคร............................. ( แสดงกราฟขนาดปัญหาและแนวโน้มอย่าง น้อย ระยะ 5 ปีที่ผ่านมา และผลการดำเนินงาน เช่นอัตราความสำเร็จ อัตราตายและอัตราขาด ยา ประมาณ 2-3 สไลด์ )

4 ผลสำเร็จการดำเนินงานวัณโรคที่สำคัญของ สคร........ ตามมาตรการ เร่งรัดปี 2557 (2-3 สไดล์ )

5 ปัญหา / ประเด็นท้าทายการดำเนินงานวัณโรคใน พื้นที่ สคร..................

6 แผนปฏิบัติการและงบประมาณดำเนินงานวัณโรค ปี 2558

7 ปัญหาหรือข้อสงสัยที่ต้องการคำตอบ และความต้องการ สนับสนุนจากสำนักวัณโรค


ดาวน์โหลด ppt Template นำเสนอสำหรับ สคร. วันที่ 2- 4 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัด เชียงใหม่ ( นำเสนอ สคร. ละ 10 นาที อภิปราย 5 นาที )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google