งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จใน การเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ ( 10 steps ) โดย : นางสารินี ควนวิไล พยาบาล วิชาชีพชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จใน การเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ ( 10 steps ) โดย : นางสารินี ควนวิไล พยาบาล วิชาชีพชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จใน การเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ ( 10 steps ) โดย : นางสารินี ควนวิไล พยาบาล วิชาชีพชำนาญการ

2 ขั้นที่ 1. มีนโยบายการเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่เป็นลายลักษณ์ อักษรที่สื่อสารกับบุคลากร ทางการแพทย์และ สาธารณสุขทุกคนได้เป็น ประจำ - ปิดประกาศนโยบาย ไม่ มีโปสเตอร์หรือสิ่งสนับสนุน อาหารทดแทนนมแม่

3 ขั้นที่ 2 ฝึกอบรม บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขทุกคนให้มี ทักษะที่จะนำนโยบายนี้ไป ปฏิบัติ

4 ขั้นที่ 3 ชี้ให้หญิงตั้งครรภ์ ทุกคนทราบถึงประโยชน์และ วิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีหลักสูตร / เนื้อหา / การนัด หมายเข้าหลักสูตร ( ตรวจสอบความครอบคลอบ เนื้อหา 7 หัวข้อ ( ตรวจสอบความครอบคลอบ เนื้อหา 7 หัวข้อ ( ตรวจสอบความครอบคลอบ เนื้อหา 7 หัวข้อ - สัมภาษณ์หญิงตั้งครรภ์ ประโยชน์การเลี้ยงลูกด้วยนม แม่ / ความรู้ 2/7 หัวข้อ

5 ขั้นที่ 4: ช่วยแม่เริ่มให้ ลูกดูดนมภายในครึ่ง ชั่วโมงแรกหลังคลอด - โอบกอดภายในครึ่งชั่วโมงหลัง คลอด และให้อยู่กับแม่นาน 1 ชั่วโมง - ทารกดูดนมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงหลัง คลอด / แม่ตอบสนองได้กรณี c/s

6 ทำไมจึงต้องนำลูกมาดูดนมแม่ภายใน ครึ่ง ชม. หลังคลอด ?

7 เพราะเป็นระยะที่ฝึกลูกให้ดูดนมได้ดี ที่สุด - เด็กจะไวต่อการเรียนรู้ในระยะ นี้ - ลูกอยู่ในระยะตื่นตัว (active alert) - เต้านมแม่ยังนุ่ม น้ำนมแม่ยัง มาน้อยเหมาะที่ลูกจะฝึกดูดนม แต่ step4 จะได้ผลต้องช่วยให้ ได้ Latch-on ที่ถูกต้อง สามารถดูดนมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ แม่ได้รับการฟื้นฟูทั้งร่างกายและ จิตใจ

8 จะเริ่มการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ใน 1 ชั่วโมง แรกในห้องคลอดได้ อย่างไร ? หลังเกิดทันที เจ้าหน้าที่ใช้ลูกยางแดงดูดเสมหะ ดูดน้ำคร่ำ ในคอเด็ก อย่างระมัดระวัง นุ่มนวล ป้องกันความบอบช้ำในการกลืนกิน ใช้ผ้าอุ่นเช็ดตัวเด็กให้แห้ง (ไม่ต้องเช็ดไขออก )

9 จะเริ่มการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ใน 1 ชั่วโมงแรกในห้อง คลอดได้อย่างไร ? ตรวจร่างกาย เบื้องต้น ประเมินคะแนนแอบ การ์ ถ้าเด็กปกติ ให้ลูกอยู่กับแม่ โดยวางเด็ก บนอกแม่ ให้ผิวหนังลูกได้สัมผัสผิวหนังแม่ เนื้อแนบเนื้อ แล้วใช้ผ่าห่มคลุมบนตัวทั้งแม่และลูก

10 การหยอดตา ชั่งน้ำหนัก วัดสัดส่วนต่างๆ ให้รอหลังเด็กได้อยู่กับแม่ เนื้อแนบเนื้อ ได้ดูดนมแม่ในชั่วโมงแรกให้เสร็จก่อน การอาบน้ำเด็ก ควรทำหลังเด็กเกิดแล้วไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง ไม่ให้กลูโคส นมผสม หรือของเหลวอื่นๆ โดย ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

11 ขั้นที่ 5 : แสดงให้แม่รู้วิธี เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และวิธีทำ ให้น้ำนมยังคงมีปริมาณ พอเพียง แม่ว่าแม่และลูก จะต้องแยกจากกัน - เจ้าหน้าที่ / หญิงหลังคลอด แสดงท่าให้นมลูกและการอม หัวนมของลูกได้ถูกต้องท่าให้นมลูกและการอม หัวนมของลูกได้ถูกต้อง

12 การบีบ น้ำนม ขั้นที่ 5 ( ต่อ ) - เจ้าหน้าที่ / หญิงหลัง คลอดอธิบายเทคนิคการบีบ น้ำนมแม่ได้ถูกต้อง การนวด เต้านม

13 ขั้นที่ 6 : อย่าให้น้ำ นมผสม หรืออาหารอื่นแก่เด็กแรกคลอด นอกจากนมแม่ เว้นแต่จะมีข้อบ่งชี้ทาง การแพทย์

14 ข้อที่ 7: ให้แม่และลูกอยู่ใน ห้องเดียวกันตลอด 24 ชั่วโมง ( มี Rooming in)

15 คือ - ลูกอยู่ในห้องเดียวกับแม่ภายใน หนึ่งชั่วโมง หลังคลอด - แม่และลูกไม่ได้แยกจากกันเกิน หนึ่งชั่วโมง เพื่อ - ลูกดูดนมแม่ได้บ่อยตาม ต้องการ - ลูกดูดนมแม่ได้บ่อยตาม ต้องการ - แม่สามารถตอบสนองต่อลูก ได้ตลอดเวลา - แม่สามารถตอบสนองต่อลูก ได้ตลอดเวลา - ลูกจะได้รับความอบอุ่น - ลูกจะได้รับความอบอุ่น

16 ขั้นที่ 8 : สนับสนุนให้ ลูกได้ดูดนม แม่ตามที่ลูก ต้องการ - ไม่มี ข้อจำกัดใน การให้นมลูก ขั้นที่ 9 : อย่าให้ทารก ที่กินนมแม่ ดูดหัวนมยาง และหัวนม ปลอม ( หรือ หัวนมหลอก )

17 - ลูกใช้เหงือกงับบนหัวนม ยาง น้ำนมจากขวดไหล เข้าปากเองโดยการดูด ธรรมดา และแรงโน้มถ่วง - ลิ้นลูกไม่มีการ เคลื่อนไหว - ปากไม่อ้ากว้าง ทารกดูด นมจากขวดได้โดย ไม่ต้องปิดปากให้สนิท - มีการทำงานร่วมกันของ ลิ้น เหงือก แก้ม เพดาน ปาก ขากรรไกร - อ้าปากกว้าง งับหัวนม และลานม - ลิ้นลูกเคลื่อนไหวเป็นคลื่น จากปลายลิ้นมาโคนลิ้น กดลานนมให้แนบกับ เพดานแข็งเพื่อไล่น้ำนม ออก

18 ขั้นที่ 10 : ส่งเสริมให้มีการ จัดตั้งกลุ่มสนับสนุนการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ และส่งแม่ไปติดต่อ กลุ่มดังกล่าวเมื่อออกจาก โรงพยาบาล / คลินิก - มีคลินิกนมแม่ - ได้รับคำแนะนำเมื่อมีปัญหาไปขอ ความช่วยเหลือจากที่ไหน

19 ขั้นที่ 11. รับบริจาคอาหาร ทดแทนนมแม่หรือซื้อใน ราคาถูกหรือแจกตัวอย่าง 1. รพ. ไม่รับบริจาคอาหารทดแทนนม แม่หรือซื้อในราคาถูก 2. รพ. ไม่อนุญาตให้แจกของขวัญที่มี อาหารทดแทนนมแม่ ขวดนม

20 20 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt บันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จใน การเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ ( 10 steps ) โดย : นางสารินี ควนวิไล พยาบาล วิชาชีพชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google