งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย นนทกานต์ ปังตา ชั้น ม. 3/1 เลขที่ 8. 1. สิ่งสำคัญในการนำเสนอผลงานมีอะไรบ้าง ตอบ เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมพิจารณา รายละเอียดต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย นนทกานต์ ปังตา ชั้น ม. 3/1 เลขที่ 8. 1. สิ่งสำคัญในการนำเสนอผลงานมีอะไรบ้าง ตอบ เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมพิจารณา รายละเอียดต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย นนทกานต์ ปังตา ชั้น ม. 3/1 เลขที่ 8

2 1. สิ่งสำคัญในการนำเสนอผลงานมีอะไรบ้าง ตอบ เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมพิจารณา รายละเอียดต่างๆ

3 2. ยกตัวอย่างวอฟแวร์ที่ใช้ในการนำเสนออย่าง น้อย 3 ชนิด ตอบ 1. การสร้างงานนำเสนอจากจากงานนำเสนอ เปล่า 2. สร้างงานนำเสนอจากแม่แบบ 3. สร้างงานนำเสนอจากชุดรูปแบบ

4 3. นักเรียนคิดว่าการใช้ซอฟแวร์นำเสนองานกับ การนำเสนอด้วยเอกสาร แตกต่าง กันอย่างไร ตอบ แตกต่างกันที่ความสวยงามการจัดเก็บการ นำเสนอ

5 4. เหตุใดซอฟแวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์จึง ได้รับความนิยมในการนำเสนองาน ตอบ มีความสวยงามสามารถนำเสนอได้ทีละมากๆ

6 5. ในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ดิจิทัลที่นักเรียนใช้ใน การนำเสนองานมีอะไรบ้าง ตอบ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแลคอมพิวเตอร์ขนาด สมุดบันทึกหรือโน๊ตบุ๊ก เครื่องเล่นเสียง

7 6. นักเรียนคิดว่าการนำเสนองาน อุปกรณ์ใด สำคัญที่สุด ตอบ อุปกรณ์ดิจิทัลใช้ในการถ่ายทอดภาพและ เสียง

8 7. ถ้าผู้นำเสนอใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอจะเกิดผลดี ต่อผู้ฟังอย่างไร ตอบ ช่วยในการนำเสนองานทำให้งานนำเสนอ น่าสนใจและเข้าถึงผู้ชมและผู้ฟังได้ง่าย

9 8. ถ้านักเรียนมีหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ ซอฟต์แวร์ในการนำเสนออย่างไร ตอบ เลือกที่เหมาะสมทำงาน

10 9. เทคนิคในการนำเสนองานให้น่าสนใจควรทำ อย่างไร ตอบ ตกแต่งให้สวยงาม มีความหน้า สนใจ มีเนื้อหาที่สมบูรณ์และเหมาะสม

11 10. การนำเสนองานในอดีตแตกต่างจากการ นำเสนองานในปัจจุบันอย่างไร ตอบ งานในปัจจุบันมีการตกแต่งให้สวยงามและ หน้าสนใจได้


ดาวน์โหลด ppt นาย นนทกานต์ ปังตา ชั้น ม. 3/1 เลขที่ 8. 1. สิ่งสำคัญในการนำเสนอผลงานมีอะไรบ้าง ตอบ เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมพิจารณา รายละเอียดต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google