งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย นนทกานต์ ปังตา ชั้น ม. 3/1 เลขที่ 8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย นนทกานต์ ปังตา ชั้น ม. 3/1 เลขที่ 8"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย นนทกานต์ ปังตา ชั้น ม. 3/1 เลขที่ 8
นาย นนทกานต์ ปังตา ชั้น ม. 3/1 เลขที่ 8

2 1. สิ่งสำคัญในการนำเสนอผลงานมีอะไรบ้าง
ตอบ เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมพิจารณารายละเอียดต่างๆ

3 2. ยกตัวอย่างวอฟแวร์ที่ใช้ในการนำเสนออย่างน้อย 3 ชนิด
ตอบ 1. การสร้างงานนำเสนอจากจากงานนำเสนอเปล่า 2. สร้างงานนำเสนอจากแม่แบบ 3. สร้างงานนำเสนอจากชุดรูปแบบ

4 3. นักเรียนคิดว่าการใช้ซอฟแวร์นำเสนองานกับการนำเสนอด้วยเอกสาร แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ แตกต่างกันที่ความสวยงามการจัดเก็บการนำเสนอ

5 4. เหตุใดซอฟแวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์จึงได้รับความนิยมในการนำเสนองาน
ตอบ มีความสวยงามสามารถนำเสนอได้ทีละมากๆ

6 5. ในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ดิจิทัลที่นักเรียนใช้ในการนำเสนองานมีอะไรบ้าง
ตอบ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแลคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึกหรือโน๊ตบุ๊ก เครื่องเล่นเสียง

7 6. นักเรียนคิดว่าการนำเสนองาน อุปกรณ์ใดสำคัญที่สุด
6. นักเรียนคิดว่าการนำเสนองาน อุปกรณ์ใดสำคัญที่สุด ตอบ อุปกรณ์ดิจิทัลใช้ในการถ่ายทอดภาพและเสียง

8 7.ถ้าผู้นำเสนอใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอจะเกิดผลดีต่อผู้ฟังอย่างไร
ตอบ ช่วยในการนำเสนองานทำให้งานนำเสนอน่าสนใจและเข้าถึงผู้ชมและผู้ฟังได้ง่าย

9 8.ถ้านักเรียนมีหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการนำเสนออย่างไร
ตอบ เลือกที่เหมาะสมทำงาน

10 9.เทคนิคในการนำเสนองานให้น่าสนใจควรทำอย่างไร
ตอบ ตกแต่งให้สวยงาม มีความหน้าสนใจ มีเนื้อหาที่สมบูรณ์และเหมาะสม

11 10.การนำเสนองานในอดีตแตกต่างจากการนำเสนองานในปัจจุบันอย่างไร
ตอบ งานในปัจจุบันมีการตกแต่งให้สวยงามและหน้าสนใจได้


ดาวน์โหลด ppt นาย นนทกานต์ ปังตา ชั้น ม. 3/1 เลขที่ 8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google