งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราเรียน เราทำงาน เพื่ออะไร เพื่อใคร ? เราเรียน เราทำงาน เพื่ออะไร เพื่อใคร ? เวลา ของชีวิต เวลา ของชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราเรียน เราทำงาน เพื่ออะไร เพื่อใคร ? เราเรียน เราทำงาน เพื่ออะไร เพื่อใคร ? เวลา ของชีวิต เวลา ของชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เราเรียน เราทำงาน เพื่ออะไร เพื่อใคร ? เราเรียน เราทำงาน เพื่ออะไร เพื่อใคร ? เวลา ของชีวิต เวลา ของชีวิต

3

4 งานที่ 1 ทำงานกับ บริษัท ABC ทุกๆวัน ( 20 วัน ) - รับเงิน วันละ 2,000 บาท - รับเงิน วันละ 2,000 บาท * รวมรายได้ * รวมรายได้ = 60,000 บาท / เดือน งานที่ 2 ทำงานกับ บริษัท GRT ทุกๆวัน ( 20 วัน ) - รับเงิน วัน แรก 2 บาท จากนั้น เพิ่มขึ้น เป็น สองเท่า ของทุกๆ วัน เป็นเวลา ( 20 วัน ) ท่านจะเลือก งาน ที่ 1 หรือ งาน ที่ 2 เพราะเหตุใด # ท่านจะเลือก งาน ที่ 1 หรือ งาน ที่ 2 เพราะเหตุใด ? อนาคต ครอบครัวของคุณ ขึ้นกับงาน ที่คุณเลือกทำ อนาคต ครอบครัวของคุณ ขึ้นกับงาน ที่คุณเลือกทำ วัน ที่ จำนวน เงิน ,048 งาน ที่ 2. วัน ที่ จำนวน เงิน 112, , , , , , , , , ,048,576

5 โครงการ 700 แลก ล้าน

6

7 U ลำดับโบนัส องค์กร ( คน ) รายได้ ( บาท ) ชั้นที่ 1.( 30%) 2300 ชั้นที่ 1. ( 30%) ชั้นที่ 2.( 10%) 4200 ชั้นที่ 2. ( 10%) ชั้นที่ 3.( 10%) 8400 ชั้นที่ 3. ( 10%) ชั้นที่ 4.( 10%) ชั้นที่ 4. ( 10%) ชั้นที่ 5.( 10%) 32 1,600 ชั้นที่ 6. ( 10%) 64 3,200 ชั้นที่ 5. ( 10%) 32 1,600 ชั้นที่ 6. ( 10%) 64 3,200 ชั้นที่ 7. ( 10%) 1286,400 รวม ( 254 คน ) 12,900 บาท ชั้นที่ 7. ( 10%) 128 6,400 รวม ( 254 คน ) = 12,900 บาท ลำดับโบนัส องค์กร ( คน ) รายได้ ( บาท ) ชั้นที่ 1.( 30%) 2300 ชั้นที่ 1. ( 30%) ชั้นที่ 2.( 10%) 4200 ชั้นที่ 2. ( 10%) ชั้นที่ 3.( 10%) 8400 ชั้นที่ 3. ( 10%) ชั้นที่ 4.( 10%) ชั้นที่ 4. ( 10%) ชั้นที่ 5.( 10%) 32 1,600 ชั้นที่ 6. ( 10%) 64 3,200 ชั้นที่ 5. ( 10%) 32 1,600 ชั้นที่ 6. ( 10%) 64 3,200 ชั้นที่ 7. ( 10%) 1286,400 รวม ( 254 คน ) 12,900 บาท ชั้นที่ 7. ( 10%) 128 6,400 รวม ( 254 คน ) = 12,900 บาท เริ่มต้น 700 บาท 500 PV 500 PV ตัว เรา แนะนำ 2 คน *** ตัวเรา แนะนำ 2 คน ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์

8 U ลำดับโบนัส องค์กร ( คน ) รายได้ ( บาท ) ชั้นที่ 1. ( 30%) ชั้นที่ 2. ( 10%) 36 1,800 ชั้นที่ 3. ( 10%) ,800 ชั้นที่ 4. ( 10%) 1,296 64,800 ชั้นที่ 4. ( 10%) 1,296 64, 800 ชั้นที่ 5. ( 10%) 7, ,800 ชั้นที่ 6. ( 10%) 46,656 2,332,800 ชั้นที่ 7. ( 10%) 279,936 13,996,800 รวม 16,796,700 บาท ชั้นที่ 7. ( 10%) 279,936 13,996,800 รวม = 16,796,700 บาท 5.5 ล้าน / เดือน *** 3 เดือน = 5.5 ล้าน / เดือน ลำดับโบนัส องค์กร ( คน ) รายได้ ( บาท ) ชั้นที่ 1. ( 30%) ชั้นที่ 2. ( 10%) 36 1,800 ชั้นที่ 3. ( 10%) ,800 ชั้นที่ 4. ( 10%) 1,296 64,800 ชั้นที่ 4. ( 10%) 1,296 64, 800 ชั้นที่ 5. ( 10%) 7, ,800 ชั้นที่ 6. ( 10%) 46,656 2,332,800 ชั้นที่ 7. ( 10%) 279,936 13,996,800 รวม 16,796,700 บาท ชั้นที่ 7. ( 10%) 279,936 13,996,800 รวม = 16,796,700 บาท 5.5 ล้าน / เดือน *** 3 เดือน = 5.5 ล้าน / เดือน เริ่มต้น 700 บาท 500 PV 500 PV ตัว เรา แนะนำ 6 คน *** ตัวเรา แนะนำ 6 คน *

9

10 แผนการจ่าย ( เงินปันผลกำไร ) มรดก 15 ฿ / 25 ฿ ชั้นที่ 1. 2 คน ชั้นที่ 2. 4 คน ชั้นที่ 3. 8 คน ชั้นที่ คน ชั้นที่ ,048,576 คน ชั้นที่ รายได้ มากกว่า 30 – 51 ล้านบาท ชั้นที่ ( จ่าย เงิน มรดก ) 15 ฿ / 25 ฿ ต่อคน

11 . แผนการจ่าย ( เงินปันผลกำไร ) มรดก 15 ฿ / 25 ฿ ชั้นที่ 1. 2 คน ชั้นที่ 2. 4 คน ชั้นที่ 3. 8 คน ชั้นที่ คน ชั้นที่ ,288 คน ทีมงาน ชั้นที่ รวมรายได้ มากกว่า 15 – 25 ล้านบาท สายงานโต ข้างเดียว ได้ เงินล้าน ง่ายๆ ชั้นที่ ( จ่าย เงิน มรดก ) 15 ฿ / 25 ฿ ต่อคน

12 การจ่ายเงิน แบบ แมรททริก การจ่ายเงิน แบบ แมรททริก U ครบ : 3,000 บาท รับเงิน 200 บาท รับเงิน 200 บาท หุ้นส่วน บริษัท. รายได้ หุ้นส่วน บริษัท ( ยอดซื้อ ส่วนตัว - ดำรงคุณสมบัติ ) 3,0001,000 1,500 3,000 ตัว เรา SUPERVISOR / SENIOR

13 U ท่าน องค์กร ( คน ) โบนัส / บาท ชั้นที่ ชั้นที่ ชั้นที่ ,600 ชั้นที่ ,200 ชั้นที่ ,400 ชั้นที่ ,800 ชั้น ที่ ,600 รวม 50,800 บาท ท่าน องค์กร ( คน ) โบนัส / บาท ชั้นที่ ชั้นที่ ชั้นที่ ,600 ชั้นที่ ,200 ชั้นที่ ,400 ชั้นที่ ,800 ชั้น ที่ ,600 รวม 50,800 บาท ตัวเรา เราปรับเป็น SUPERVISOR ( 3,700 ฿ ) - เราปรับเป็น SUPERVISOR ( 3,700 ฿ ) หรือ เพิ่มหุ้น S - SENIOR ( 3,000 ฿ ) ตัวเรา แนะนำ 2 คน SUPERVISOR 100 PV x 30% SENIOR 600 PV x 35% 600 PV x 35%

14 U ท่าน องค์กร ( คน ) โบนัส / บาท ชั้นที่ ,100 ชั้นที่ 2. 9,000 ชั้นที่ ,000 ชั้นที่ ,000 ชั้นที่ 4. 1, ,000 ชั้นที่ 5. 7,776,000 ชั้นที่ 6. 46,656 11,664,000 ชั้นที่ ,936,000 รวม 73,483,500 ฿ ชั้นที่ 5. 7,776 1,944,000 ชั้นที่ 6. 46,656 11,664,000 ชั้นที่ ,936 69,984,000 รวม 73,483,500 ฿ ท่าน องค์กร ( คน ) โบนัส / บาท ชั้นที่ ,100 ชั้นที่ 2. 9,000 ชั้นที่ ,000 ชั้นที่ ,000 ชั้นที่ 4. 1, ,000 ชั้นที่ 5. 7,776,000 ชั้นที่ 6. 46,656 11,664,000 ชั้นที่ ,936,000 รวม 73,483,500 ฿ ชั้นที่ 5. 7,776 1,944,000 ชั้นที่ 6. 46,656 11,664,000 ชั้นที่ ,936 69,984,000 รวม 73,483,500 ฿ ตัวเรา เราปรับเป็น SUPERVISOR ( 3,700 ฿ ) หรือ เพิ่มหุ้น S = SENIOR ( 3,000 ฿ ) ตัวเรา แนะนำ 6 คน SUPERVISOR 100 PV x 30% SENIOR 600 PV x 35% 600 PV x 35%

15 U ตัวเรา *** เราเข้าร่วมโครงการ “ เงินทุนตั้งตัวได้ ” FCP 3,700 ฿ 5,000 ฿ FCP ( 3,700 ฿ + 5,000 ฿ ) ( 12,900 ฿ + 50,800 ฿ * รับเงิน... ( 12,900 ฿ + 50,800 ฿ + 450,000 ฿ ) 513,700 ฿ + 450,000 ฿ ) = 513,700 ฿ *** รับมรดก 30 ล้านบาท ตัว เรา ชั้นที่ 1.= 1 คน 1 คน ชั้นที่ 2.= 2 คน 2 คน ชั้นที่ 3.= 4 คน 4 คน ชั้นที่ 4.= 8 คน 8 คน ชั้นที่ 5.= 16 คน 16 คน ชั้นที่ 6.= 32 คน 32 คน ชั้นที่ 7.= 64 คน 64 คน *** เราเข้าร่วมโครงการ “ เงินทุนตั้งตัวได้ ” FCP 6,700 ฿ 5,000 ฿ FCP ( 6,700 ฿ + 5,000 ฿ ) = 545,000 ฿ รับรายได้... = 545,000 ฿ *** รับมรดก 51 ล้านบาท FCP450,000

16

17 4. รายได้ POOL. การสร้างทีม ATM ( 1,500 ฿ x 7% ) ชั้นที่ 1. 1:1 คน ชั้นที่ 2. 2:2 คน ชั้นที่ 3. 4:4 คน ชั้นที่ 4. 8:8 คน 50 – 50 จ่าย 50% 30 – 30 จ่าย 30% 20 – 20 จ่าย 20 % * จ่ายเงินเมื่อ สะสมครบ 50,000 บาท World POOL... ( ทีมโลก ) 105 ฿ / ATM ชั้นที่ 5. 16:16 คน ชั้นที่ 6. 32:32 คน ชั้นที่ 7. 64:64 คน

18  รายได้ การรักษาสิทธิ์รับ โบนัส ( รายเดือน ) 1,500 บาท 525 PV แบ่งออก เป็น คือ  รายได้ การรักษาสิทธิ์รับ โบนัส ( รายเดือน ) 1,500 บาท = 525 PV แบ่งออก เป็น 2 ส่วน คือ 1.) 55% x 525 PV = ( 289 PV ) *** โตข้าง เดียว ไม่ได้เงิน 1.) 55% x 525 PV = ( 289 PV ) *** แก้ปัญหาทำงาน โตข้าง เดียว ไม่ได้เงิน จ่าย 64% ในองค์กร ยู นิ 7 ชั้นลึก ) Roll Up ( จ่าย 64% ในองค์กร ยู นิ 7 ชั้นลึก ) Roll Up 2.) 45% x 525 PV = ( 236 PV ) ( จ่ายเงิน แผนไบนารี่ - Binary ) 2 สายงาน

19 U ลำดับโบนัส องค์กร ( คน ) โบนัส ( บาท ) ชั้นที่ ชั้นที่ ,512 ชั้นที่ ,512 ชั้นที่ ,608 ชั้นที่ ,608 ชั้นที่ ,296 39,375 ชั้นที่ ,296 39,375 ชั้นที่ , ,888 ชั้นที่ , ,888 ชั้นที่ ,656 1,959,552 ชั้นที่ ,936 11,757,312 รวม = 14,261,499 บาท / เดือน ROLL UP ขึ้นมา ลำดับโบนัส องค์กร ( คน ) โบนัส ( บาท ) ชั้นที่ ชั้นที่ ,512 ชั้นที่ ,512 ชั้นที่ ,608 ชั้นที่ ,608 ชั้นที่ ,296 39,375 ชั้นที่ ,296 39,375 ชั้นที่ , ,888 ชั้นที่ , ,888 ชั้นที่ ,656 1,959,552 ชั้นที่ ,936 11,757,312 รวม = 14,261,499 บาท / เดือน ROLL UP ขึ้นมา ตัวเรา % 8% 12% 12% 8% 8% 8% 1. โบนัส องค์กร 289 PV ( 525 PV ) 6 คน ที่ ซื้อซ้ำ หรือ - 6 คน ที่ ซื้อซ้ำ หรือ - รักษา สิทธิ์ เพื่อรับ เงิน โบนัส ทุก รายการ

20 = 140,000 ฿ = 175,000 ฿ = 245,000 ฿ = 315,000 ฿ = 420,000 ฿

21 S S S S S S U ทีมอ่อน 20% ทีมอ่อน 20% ( Weak Team ( Weak Team ) รายได้รวม 2.2 ล้านบาท 3. รายได้ ลิขสิทธิ์ ( แมชชิ่ง ทีม แข็ง ) 4 ชั้น = 200% 3. รายได้ ลิขสิทธิ์ ( แมชชิ่ง ทีม แข็ง ) 4 ชั้น = 200% 1. ลูก = 100% (180,000 ฿ ) 2. หลาน = 50% ( 90,000 ฿ ) 3. ร่ำ = 25% ( 45,000 ฿ ) 4. รวย = 25 % ( 45,000 ฿ ) ลำดับโบนัส องค์กร ( คน ) โบนัส ( บาท ) ชั้นที่ 1.100% 2 360,000 ชั้นที่ 2.50% ,000 ชั้นที่ 3.25% 8 360,000 ชั้นที่ 4.25% ,000 รวม = 1.8 ล้านบาท รวม = 1.8 ล้านบาท ลำดับโบนัส องค์กร ( คน ) โบนัส ( บาท ) ชั้นที่ 1.100% 2 360,000 ชั้นที่ 2.50% ,000 ชั้นที่ 3.25% 8 360,000 ชั้นที่ 4.25% ,000 รวม = 1.8 ล้านบาท รวม = 1.8 ล้านบาท Senior -Diamond ทีมแข็ง 15% ทีมแข็ง 15% ( Strong Team ) W/S = 35% W/S = 35% ( 420,000 ฿ )

22 การจ่ายโบนัสของ บริษัท รายได้ทางที่ 1 – 2 จ่ายเป็นราย สัปดาห์ โดยจะนับรอบ ตั้งแต่ วันเสาร์ – วันศุกร์ จ่ายโบนัสใน วัน ศุกร์ ถัดไป รายได้ ทางที่ 3- 4 และโบนัส อื่นๆ จ่ายทุก วันที่ 20 ของทุก เดือน

23


ดาวน์โหลด ppt เราเรียน เราทำงาน เพื่ออะไร เพื่อใคร ? เราเรียน เราทำงาน เพื่ออะไร เพื่อใคร ? เวลา ของชีวิต เวลา ของชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google