งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราเรียน เราทำงาน เพื่ออะไร เพื่อใคร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราเรียน เราทำงาน เพื่ออะไร เพื่อใคร ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เราเรียน เราทำงาน เพื่ออะไร เพื่อใคร ?
เราเรียน เราทำงาน เพื่ออะไร เพื่อใคร ? เวลา ของชีวิต

2

3 อนาคต ครอบครัวของคุณ ขึ้นกับงาน ที่คุณเลือกทำ
อนาคต ครอบครัวของคุณ ขึ้นกับงาน ที่คุณเลือกทำ งานที่ 2. งานที่ 1 ทำงานกับบริษัท ABC ทุกๆวัน ( 20 วัน ) - รับเงิน วันละ 2,000 บาท * รวมรายได้ = 60,000 บาท / เดือน งานที่ 2 ทำงานกับบริษัท GRT ทุกๆวัน ( 20 วัน ) - รับเงิน วันแรก 2 บาท จากนั้น เพิ่มขึ้น เป็น สองเท่า ของทุกๆวัน เป็นเวลา ( 20 วัน ) # ท่านจะเลือก งานที่ หรือ งานที่ เพราะเหตุใด ? วันที่ จำนวนเงิน 11 2,048 12 4,096 13 8,192 14 16,384 15 32,768 16 65,536 17 131,072 18 262,144 19 524,288 20 1,048,576 วันที่ จำนวนเงิน 1 2 4 3 8 16 5 32 6 64 7 128 256 9 512 10 1,048

4 โครงการ 700 แลก ล้าน

5 การเริ่มต้น (สร้างธุรกิจ)
1.สมัคร ( เรียนรู้การสร้างเครือข่ายผู้บริโภค ) ตำแหน่ง Associate ( 500PV ) = 700บาท 2.สมัครหุ้นส่วนธุรกิจ(รับเงิน มรดก/15฿ ) ตำแหน่ง Supervisor ( 100 PV ) = 3,700บาท 3.ลงทุนทางธุรกิจ (รับเงิน มรดก / 25฿) SENIOR Supervisor ( 600 PV ) = 6,700บาท 4. ร่วมโครงการ สร้างเงินทุน สร้างรายได้ FCP *** ( เงินทุน ตั้งตัวได้ = 450,000 ฿) 5,000บาท

6 *** ตัวเรา แนะนำ 2 คน ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์
*** ตัวเรา แนะนำ 2 คน ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตัวเรา U ลำดับ โบนัส องค์กร ( คน ) รายได้ ( บาท ) ชั้นที่ 1. (30%) ชั้นที่ 2. (10%) ชั้นที่ 3. (10%) ชั้นที่ 4. (10%) ชั้นที่ 5. (10%) , ชั้นที่ 6. (10%) ,200 ชั้นที่ 7. (10%) , รวม ( 254 คน ) = 12,900 บาท 150 1 50 2 แนะนำ 2 คน 50 3 50 4 เริ่มต้น บาท 500 PV 50 5 50 6 50 7

7 *** 3 เดือน = 5.5 ล้าน / เดือน 500 PV แนะนำ 6 คน ตัวเรา U
*** ตัวเรา แนะนำ 6 คน* ตัวเรา U ลำดับ โบนัส องค์กร ( คน ) รายได้ ( บาท ) ชั้นที่ 1. (30%) ชั้นที่ 2. (10%) ,800 ชั้นที่ 3. (10%) ,800 ชั้นที่ 4. (10%) 1, , 800 ชั้นที่ 5. (10%) 7, , ชั้นที่ 6. (10%) 46, ,332,800 ชั้นที่ 7. (10%) 279, ,996, รวม = 16,796,700 บาท *** 3 เดือน = 5.5 ล้าน / เดือน 150 1 50 2 แนะนำ 6 คน 50 3 50 4 เริ่มต้น 700 บาท 500 PV 50 5 50 6 50 7

8 15฿ (30ล้าน)*Supervisor = 3,700 ฿ (100 PV)
โครงการ สร้างรายได้ จากรายจ่าย 2.สมัครเป็น หุ้นส่วนบริษัท 1,050 PV ( 3,000 ฿) * รับมรดก 15 ฿ หรือ 25 ฿ ลึก 20ชั้น 15฿ (30ล้าน)*Supervisor = 3,700 ฿ (100 PV) 25฿ (51ล้าน)*** SENIOR = 6,700 ฿ (600 PV) FCP = 8,700 ฿ (รับเงินสด = 450,000฿) ( ,000+ 3,000 + FCP 5,000 =11,700฿ )

9 30 – 51 ล้านบาท 15฿ / 25฿ ต่อคน ชั้นที่ 1 - 20 ... ชั้นที่ 1.- 20.
แผนการจ่าย (เงินปันผลกำไร) มรดก 15฿ / 25฿ ชั้นที่ คน ชั้นที่ รายได้ มากกว่า 30 – 51 ล้านบาท ชั้นที่ (จ่าย เงินมรดก ) 15฿ / 25฿ ต่อคน ชั้นที่ คน ชั้นที่ คน ชั้นที่ คน ชั้นที่ ,048,576 คน

10 สายงานโตข้างเดียว ได้เงินล้าน ง่ายๆ
.แผนการจ่าย (เงินปันผลกำไร) มรดก 15฿ / 25฿ ทีมงาน ชั้นที่ รวมรายได้ มากกว่า 15 – 25 ล้านบาท สายงานโตข้างเดียว ได้เงินล้าน ง่ายๆ ชั้นที่ คน ชั้นที่ (จ่าย เงินมรดก ) 15฿ / 25฿ ต่อคน ชั้นที่ คน ชั้นที่ คน ชั้นที่ คน ชั้นที่ ,288 คน

11 การจ่ายเงิน แบบ แมรททริก
. รายได้ หุ้นส่วนบริษัท ( ยอดซื้อส่วนตัว - ดำรงคุณสมบัติ ) SUPERVISOR / SENIOR ตัวเรา U ครบ : 3,000 บาท รับเงิน 200 บาท 3,000 1,000 1,000 1,000 1,500 125 500 250 500 1,500 3,000 125 500 250 250 3,000 750 การจ่ายเงิน แบบ แมรททริก

12 100 PV x 30% แนะนำ 2คน 600 PV x 35% U ท่าน องค์กร ( คน ) โบนัส/บาท 200
- เราปรับเป็น SUPERVISOR ( 3,700 ฿) หรือ เพิ่มหุ้น S - SENIOR ( 3,000 ฿ ) ตัวเรา ตัวเรา U ท่าน องค์กร ( คน ) โบนัส/บาท ชั้นที่ ชั้นที่ ชั้นที่ ,600 ชั้นที่ ,200 ชั้นที่ , ชั้นที่ , ชั้นที่ , รวม ,800 บาท 1 200 200 2 แนะนำ 2คน 3 200 SUPERVISOR 100 PV x 30% 200 4 5 200 SENIOR 600 PV x 35% 200 6 7 200

13 100 PV x 30% แนะนำ 6 คน 600 PV x 35% U ท่าน องค์กร ( คน ) โบนัส/บาท
- เราปรับเป็น SUPERVISOR ( 3,700 ฿) หรือ เพิ่มหุ้น S = SENIOR ( 3,000 ฿ ) ตัวเรา ตัวเรา U ท่าน องค์กร ( คน ) โบนัส/บาท ชั้นที่ ,100 ชั้นที่ ,000 ชั้นที่ ,000 ชั้นที่ , ,000 ชั้นที่ , ,944, ชั้นที่ , ,664, ชั้นที่ , ,984, รวม 73,483,500 ฿ 1 200 200 2 แนะนำ 6 คน 3 200 SUPERVISOR 100 PV x 30% 200 4 5 200 SENIOR 600 PV x 35% 200 6 7 200

14 ชั้นที่ 1.= 1คน 1คน ชั้นที่ 2.= 2คน 2คน ชั้นที่ 3.= 4คน 4คน
ตัวเรา *** เราเข้าร่วมโครงการ “ เงินทุนตั้งตัวได้ ” FCP ( 3,700 ฿ + 5,000 ฿ ) *รับเงิน...(12,900 ฿ + 50,800 ฿ + 450,000 ฿) = 513,700 ฿ *** รับมรดก 30 ล้านบาท ตัวเรา U ชั้นที่ 1.= 1คน 1คน ชั้นที่ 2.= 2คน 2คน *** เราเข้าร่วมโครงการ “ เงินทุนตั้งตัวได้ ” FCP ( 6,700 ฿ + 5,000 ฿ ) รับรายได้... = 545,000 ฿ *** รับมรดก 51 ล้านบาท ชั้นที่ 3.= 4คน 4คน ชั้นที่ 4.= 8คน 8คน FCP 450,000 ชั้นที่ 5.= 16คน 16คน ชั้นที่ 6.= 32คน 32คน ชั้นที่ 7.= 64คน 64คน

15 = 1,500บาท ( ไม่บังคับ การรักษาสิทธิ์ )
โครงการ. สร้างรายได้ จากรายจ่าย 3. รักษาสิทธิ์ การรับโบนัส รายเดือน ( ATM = 525 PV ) = 1,500บาท ( ไม่บังคับ การรักษาสิทธิ์ ) สามารถสมัครหักบัญชี แบบอัตโนมัติ จากรายได้ที่เกิดขึ้น ( แผนรับเงิน รายเดือน)

16 *จ่ายเงินเมื่อสะสมครบ 50,000 บาท
4.รายได้ POOL. การสร้างทีม ATM ( 1,500 ฿ x 7% ) ชั้นที่ :1 คน World POOL... ( ทีมโลก ) 105 ฿ / ATM 50 – 50 จ่าย 50% 30 – 30 จ่าย 30% 20 – 20 จ่าย 20 % *จ่ายเงินเมื่อสะสมครบ 50,000 บาท ชั้นที่ :2 คน ชั้นที่ :4 คน ชั้นที่ :8 คน ชั้นที่ :16 คน ชั้นที่ :32 คน ชั้นที่ :64 คน

17 รายได้ การรักษาสิทธิ์รับโบนัส (รายเดือน ) 1,500 บาท = 525 PV แบ่งออก เป็น 2 ส่วน คือ
1.) 55% x 525 PV = ( 289 PV ) *** แก้ปัญหาทำงาน โตข้างเดียว ไม่ได้เงิน ( จ่าย 64% ในองค์กร ยูนิ 7 ชั้นลึก ) Roll Up 2.) 45% x 525 PV = ( 236 PV ) ( จ่ายเงิน แผนไบนารี่ - Binary ) 2 สายงาน

18 6 คน ที่ ซื้อซ้ำ หรือ -รักษาสิทธิ์ เพื่อรับเงินโบนัส ทุกรายการ
1. โบนัส องค์กร 289PV ( 525 PV ) ตัวเรา U ลำดับ โบนัส องค์กร ( คน ) โบนัส ( บาท ) ชั้นที่ ชั้นที่ ,512 ชั้นที่ ,608 ชั้นที่ , ,375 ชั้นที่ , ,888 ชั้นที่ , ,959,552 ชั้นที่ , ,757,312 รวม = 14,261,499 บาท / เดือน ROLL UP ขึ้นมา 42 8% 42 8% 6 คน ที่ ซื้อซ้ำ หรือ -รักษาสิทธิ์ เพื่อรับเงินโบนัส ทุกรายการ 63 12% 63 12% 42 8% 42 8% 42 8%

19 2.เงินปันผลกำไร ( การจ่าย แผนไบนารี่ ) ( 236 คะแนน )
2.เงินปันผลกำไร ( การจ่าย แผนไบนารี่ ) ( 236 คะแนน ) SENIOR 236 PV x 30% YOU 236 PV x 35% 1.Supervisor = 105,000 ฿ 1 1 70 2 = 140,000 ฿ 2 2. Silver (3) = 150,000 ฿ 3 3 = 175,000 ฿ 4 4 3.GOLD (5) = 210,000 ฿ 5 = 245,000 ฿ 5 6 6 4.Platinum (7) = 270,000 ฿ = 315,000 ฿ 7 7 Infinity… = 420,000 ฿ Infinity… 5.Diamond (9) = 360,000 ฿

20 3. รายได้ ลิขสิทธิ์ ( แมชชิ่ง ทีมแข็ง ) 4 ชั้น = 200%
3. รายได้ ลิขสิทธิ์ ( แมชชิ่ง ทีมแข็ง ) 4 ชั้น = 200% ลูก = 100% (180,000 ฿ ) หลาน = 50% ( 90,000 ฿ ) ร่ำ = 25% ( 45,000 ฿ ) รวย = 25 % ( 45,000 ฿ ) รายได้รวม 2.2 ล้านบาท Senior -Diamond ลำดับ โบนัส องค์กร ( คน ) โบนัส ( บาท ) ชั้นที่ % ,000 ชั้นที่ 2. 50% ,000 ชั้นที่ 3. 25% ,000 ชั้นที่ 4. 25% ,000 รวม = ล้านบาท ทีมอ่อน 20% ( Weak Team ) ทีมแข็ง 15% ( Strong Team ) U S S W/S = 35% ( 420,000 ฿ ) S S S S

21 การจ่ายโบนัสของบริษัท
รายได้ทางที่ 1 – 2 จ่ายเป็นรายสัปดาห์ โดยจะนับรอบ ตั้งแต่ วันเสาร์ – วันศุกร์ จ่ายโบนัสในวันศุกร์ ถัดไป รายได้ทางที่ 3- 4 และโบนัส อื่นๆ จ่ายทุก วันที่ 20 ของทุกเดือน

22


ดาวน์โหลด ppt เราเรียน เราทำงาน เพื่ออะไร เพื่อใคร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google