งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราเรียน เราทำงาน เพื่ออะไร เพื่อใคร ? เราเรียน เราทำงาน เพื่ออะไร เพื่อใคร ? เวลา ของชีวิต เวลา ของชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราเรียน เราทำงาน เพื่ออะไร เพื่อใคร ? เราเรียน เราทำงาน เพื่ออะไร เพื่อใคร ? เวลา ของชีวิต เวลา ของชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เราเรียน เราทำงาน เพื่ออะไร เพื่อใคร ? เราเรียน เราทำงาน เพื่ออะไร เพื่อใคร ? เวลา ของชีวิต เวลา ของชีวิต

3

4 งานที่ 1 ทำงานกับ บริษัท ABC ทุกๆวัน ( 20 วัน ) - รับเงิน วันละ 2,000 บาท - รับเงิน วันละ 2,000 บาท * รวมรายได้ * รวมรายได้ = 60,000 บาท / เดือน งานที่ 2 ทำงานกับ บริษัท GRT ทุกๆวัน ( 20 วัน ) - รับเงิน วัน แรก 2 บาท จากนั้น เพิ่มขึ้น เป็น สองเท่า ของทุกๆ วัน เป็นเวลา ( 20 วัน ) ท่านจะเลือก งาน ที่ 1 หรือ งาน ที่ 2 เพราะเหตุใด # ท่านจะเลือก งาน ที่ 1 หรือ งาน ที่ 2 เพราะเหตุใด ? อนาคต ครอบครัวของคุณ ขึ้นกับงาน ที่คุณเลือกทำ อนาคต ครอบครัวของคุณ ขึ้นกับงาน ที่คุณเลือกทำ วัน ที่ จำนวน เงิน 12 24 38 416 532 664 7128 8256 9512 101,048 งาน ที่ 2. วัน ที่ จำนวน เงิน 112,048 124,096 138,192 1416,384 1532,768 1665,536 17131,072 18262,144 19524,288 201,048,576

5 โครงการ 700 แลก ล้าน

6

7 U ลำดับโบนัส องค์กร ( คน ) รายได้ ( บาท ) ชั้นที่ 1.( 30%) 2300 ชั้นที่ 1. ( 30%) 2 300 ชั้นที่ 2.( 10%) 4200 ชั้นที่ 2. ( 10%) 4 200 ชั้นที่ 3.( 10%) 8400 ชั้นที่ 3. ( 10%) 8 400 ชั้นที่ 4.( 10%) 16800 ชั้นที่ 4. ( 10%) 16 800 ชั้นที่ 5.( 10%) 32 1,600 ชั้นที่ 6. ( 10%) 64 3,200 ชั้นที่ 5. ( 10%) 32 1,600 ชั้นที่ 6. ( 10%) 64 3,200 ชั้นที่ 7. ( 10%) 1286,400 รวม ( 254 คน ) 12,900 บาท ชั้นที่ 7. ( 10%) 128 6,400 รวม ( 254 คน ) = 12,900 บาท ลำดับโบนัส องค์กร ( คน ) รายได้ ( บาท ) ชั้นที่ 1.( 30%) 2300 ชั้นที่ 1. ( 30%) 2 300 ชั้นที่ 2.( 10%) 4200 ชั้นที่ 2. ( 10%) 4 200 ชั้นที่ 3.( 10%) 8400 ชั้นที่ 3. ( 10%) 8 400 ชั้นที่ 4.( 10%) 16800 ชั้นที่ 4. ( 10%) 16 800 ชั้นที่ 5.( 10%) 32 1,600 ชั้นที่ 6. ( 10%) 64 3,200 ชั้นที่ 5. ( 10%) 32 1,600 ชั้นที่ 6. ( 10%) 64 3,200 ชั้นที่ 7. ( 10%) 1286,400 รวม ( 254 คน ) 12,900 บาท ชั้นที่ 7. ( 10%) 128 6,400 รวม ( 254 คน ) = 12,900 บาท เริ่มต้น 700 บาท 500 PV 500 PV ตัว เรา 150 50 50 50 50 50 50 1 2 3 4 5 6 7 แนะนำ 2 คน *** ตัวเรา แนะนำ 2 คน ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์

8 U ลำดับโบนัส องค์กร ( คน ) รายได้ ( บาท ) ชั้นที่ 1. ( 30%) 6 900 ชั้นที่ 2. ( 10%) 36 1,800 ชั้นที่ 3. ( 10%) 216 10,800 ชั้นที่ 4. ( 10%) 1,296 64,800 ชั้นที่ 4. ( 10%) 1,296 64, 800 ชั้นที่ 5. ( 10%) 7,776 388,800 ชั้นที่ 6. ( 10%) 46,656 2,332,800 ชั้นที่ 7. ( 10%) 279,936 13,996,800 รวม 16,796,700 บาท ชั้นที่ 7. ( 10%) 279,936 13,996,800 รวม = 16,796,700 บาท 5.5 ล้าน / เดือน *** 3 เดือน = 5.5 ล้าน / เดือน ลำดับโบนัส องค์กร ( คน ) รายได้ ( บาท ) ชั้นที่ 1. ( 30%) 6 900 ชั้นที่ 2. ( 10%) 36 1,800 ชั้นที่ 3. ( 10%) 216 10,800 ชั้นที่ 4. ( 10%) 1,296 64,800 ชั้นที่ 4. ( 10%) 1,296 64, 800 ชั้นที่ 5. ( 10%) 7,776 388,800 ชั้นที่ 6. ( 10%) 46,656 2,332,800 ชั้นที่ 7. ( 10%) 279,936 13,996,800 รวม 16,796,700 บาท ชั้นที่ 7. ( 10%) 279,936 13,996,800 รวม = 16,796,700 บาท 5.5 ล้าน / เดือน *** 3 เดือน = 5.5 ล้าน / เดือน เริ่มต้น 700 บาท 500 PV 500 PV ตัว เรา 150 50 50 50 50 50 50 1 2 3 4 5 6 7 แนะนำ 6 คน *** ตัวเรา แนะนำ 6 คน *

9

10 แผนการจ่าย ( เงินปันผลกำไร ) มรดก 15 ฿ / 25 ฿ ชั้นที่ 1. 2 คน ชั้นที่ 2. 4 คน ชั้นที่ 3. 8 คน ชั้นที่ 4. 16 คน ชั้นที่ 20......1,048,576 คน ชั้นที่ 1.- 20. รายได้ มากกว่า 30 – 51 ล้านบาท ชั้นที่ 1 - 20... ( จ่าย เงิน มรดก ) 15 ฿ / 25 ฿ ต่อคน

11 . แผนการจ่าย ( เงินปันผลกำไร ) มรดก 15 ฿ / 25 ฿ ชั้นที่ 1. 2 คน ชั้นที่ 2. 4 คน ชั้นที่ 3. 8 คน ชั้นที่ 4. 16 คน ชั้นที่ 20......... 524,288 คน ทีมงาน ชั้นที่ 1.- 20. รวมรายได้ มากกว่า 15 – 25 ล้านบาท สายงานโต ข้างเดียว ได้ เงินล้าน ง่ายๆ ชั้นที่ 1 - 20... ( จ่าย เงิน มรดก ) 15 ฿ / 25 ฿ ต่อคน

12 การจ่ายเงิน แบบ แมรททริก การจ่ายเงิน แบบ แมรททริก U ครบ : 3,000 บาท รับเงิน 200 บาท รับเงิน 200 บาท หุ้นส่วน บริษัท. รายได้ หุ้นส่วน บริษัท ( ยอดซื้อ ส่วนตัว - ดำรงคุณสมบัติ ) 3,0001,000 1,500 3,000 ตัว เรา 750 125 250 500 250 500 125 250 500 SUPERVISOR / SENIOR

13 U ท่าน องค์กร ( คน ) โบนัส / บาท ชั้นที่ 1. 2 400 ชั้นที่ 2. 4 800 ชั้นที่ 3. 8 1,600 ชั้นที่ 4. 16 3,200 ชั้นที่ 5. 32 6,400 ชั้นที่ 6. 64 12,800 ชั้น ที่ 7. 128 25,600 รวม 50,800 บาท ท่าน องค์กร ( คน ) โบนัส / บาท ชั้นที่ 1. 2 400 ชั้นที่ 2. 4 800 ชั้นที่ 3. 8 1,600 ชั้นที่ 4. 16 3,200 ชั้นที่ 5. 32 6,400 ชั้นที่ 6. 64 12,800 ชั้น ที่ 7. 128 25,600 รวม 50,800 บาท ตัวเรา 200 1 2 3 4 5 6 7 - เราปรับเป็น SUPERVISOR ( 3,700 ฿ ) - เราปรับเป็น SUPERVISOR ( 3,700 ฿ ) หรือ เพิ่มหุ้น S - SENIOR ( 3,000 ฿ ) ตัวเรา แนะนำ 2 คน SUPERVISOR 100 PV x 30% SENIOR 600 PV x 35% 600 PV x 35%

14 U ท่าน องค์กร ( คน ) โบนัส / บาท ชั้นที่ 1. 6 2,100 ชั้นที่ 2. 9,000 ชั้นที่ 2. 36 9,000 ชั้นที่ 3. 216 54,000 ชั้นที่ 4. 1,296 324,000 ชั้นที่ 5. 7,776,000 ชั้นที่ 6. 46,656 11,664,000 ชั้นที่ 7. 279,936,000 รวม 73,483,500 ฿ ชั้นที่ 5. 7,776 1,944,000 ชั้นที่ 6. 46,656 11,664,000 ชั้นที่ 7. 279,936 69,984,000 รวม 73,483,500 ฿ ท่าน องค์กร ( คน ) โบนัส / บาท ชั้นที่ 1. 6 2,100 ชั้นที่ 2. 9,000 ชั้นที่ 2. 36 9,000 ชั้นที่ 3. 216 54,000 ชั้นที่ 4. 1,296 324,000 ชั้นที่ 5. 7,776,000 ชั้นที่ 6. 46,656 11,664,000 ชั้นที่ 7. 279,936,000 รวม 73,483,500 ฿ ชั้นที่ 5. 7,776 1,944,000 ชั้นที่ 6. 46,656 11,664,000 ชั้นที่ 7. 279,936 69,984,000 รวม 73,483,500 ฿ ตัวเรา 200 1 2 3 4 5 6 7 - เราปรับเป็น SUPERVISOR ( 3,700 ฿ ) หรือ เพิ่มหุ้น S = SENIOR ( 3,000 ฿ ) ตัวเรา แนะนำ 6 คน SUPERVISOR 100 PV x 30% SENIOR 600 PV x 35% 600 PV x 35%

15 U ตัวเรา *** เราเข้าร่วมโครงการ “ เงินทุนตั้งตัวได้ ” FCP 3,700 ฿ 5,000 ฿ FCP ( 3,700 ฿ + 5,000 ฿ ) ( 12,900 ฿ + 50,800 ฿ * รับเงิน... ( 12,900 ฿ + 50,800 ฿ + 450,000 ฿ ) 513,700 ฿ + 450,000 ฿ ) = 513,700 ฿ *** รับมรดก 30 ล้านบาท ตัว เรา ชั้นที่ 1.= 1 คน 1 คน ชั้นที่ 2.= 2 คน 2 คน ชั้นที่ 3.= 4 คน 4 คน ชั้นที่ 4.= 8 คน 8 คน ชั้นที่ 5.= 16 คน 16 คน ชั้นที่ 6.= 32 คน 32 คน ชั้นที่ 7.= 64 คน 64 คน *** เราเข้าร่วมโครงการ “ เงินทุนตั้งตัวได้ ” FCP 6,700 ฿ 5,000 ฿ FCP ( 6,700 ฿ + 5,000 ฿ ) = 545,000 ฿ รับรายได้... = 545,000 ฿ *** รับมรดก 51 ล้านบาท FCP450,000

16

17 4. รายได้ POOL. การสร้างทีม ATM ( 1,500 ฿ x 7% ) ชั้นที่ 1. 1:1 คน ชั้นที่ 2. 2:2 คน ชั้นที่ 3. 4:4 คน ชั้นที่ 4. 8:8 คน 50 – 50 จ่าย 50% 30 – 30 จ่าย 30% 20 – 20 จ่าย 20 % * จ่ายเงินเมื่อ สะสมครบ 50,000 บาท World POOL... ( ทีมโลก ) 105 ฿ / ATM ชั้นที่ 5. 16:16 คน ชั้นที่ 6. 32:32 คน ชั้นที่ 7. 64:64 คน

18  รายได้ การรักษาสิทธิ์รับ โบนัส ( รายเดือน ) 1,500 บาท 525 PV แบ่งออก เป็น คือ  รายได้ การรักษาสิทธิ์รับ โบนัส ( รายเดือน ) 1,500 บาท = 525 PV แบ่งออก เป็น 2 ส่วน คือ 1.) 55% x 525 PV = ( 289 PV ) *** โตข้าง เดียว ไม่ได้เงิน 1.) 55% x 525 PV = ( 289 PV ) *** แก้ปัญหาทำงาน โตข้าง เดียว ไม่ได้เงิน จ่าย 64% ในองค์กร ยู นิ 7 ชั้นลึก ) Roll Up ( จ่าย 64% ในองค์กร ยู นิ 7 ชั้นลึก ) Roll Up 2.) 45% x 525 PV = ( 236 PV ) ( จ่ายเงิน แผนไบนารี่ - Binary ) 2 สายงาน

19 U ลำดับโบนัส องค์กร ( คน ) โบนัส ( บาท ) ชั้นที่ 1. 42 6 252 ชั้นที่ 2 42 36 1,512 ชั้นที่ 2. 42 36 1,512 ชั้นที่ 3 63 216 13,608 ชั้นที่ 3. 63 216 13,608 ชั้นที่ 4 63 1,296 39,375 ชั้นที่ 4. 63 1,296 39,375 ชั้นที่ 5 42 7,776 489,888 ชั้นที่ 5. 42 7,776 489,888 ชั้นที่ 6. 42 46,656 1,959,552 ชั้นที่ 7. 42 279,936 11,757,312 รวม = 14,261,499 บาท / เดือน ROLL UP ขึ้นมา ลำดับโบนัส องค์กร ( คน ) โบนัส ( บาท ) ชั้นที่ 1. 42 6 252 ชั้นที่ 2 42 36 1,512 ชั้นที่ 2. 42 36 1,512 ชั้นที่ 3 63 216 13,608 ชั้นที่ 3. 63 216 13,608 ชั้นที่ 4 63 1,296 39,375 ชั้นที่ 4. 63 1,296 39,375 ชั้นที่ 5 42 7,776 489,888 ชั้นที่ 5. 42 7,776 489,888 ชั้นที่ 6. 42 46,656 1,959,552 ชั้นที่ 7. 42 279,936 11,757,312 รวม = 14,261,499 บาท / เดือน ROLL UP ขึ้นมา ตัวเรา 42 42 42 42 63 63 42 8% 8% 12% 12% 8% 8% 8% 1. โบนัส องค์กร 289 PV ( 525 PV ) 6 คน ที่ ซื้อซ้ำ หรือ - 6 คน ที่ ซื้อซ้ำ หรือ - รักษา สิทธิ์ เพื่อรับ เงิน โบนัส ทุก รายการ

20 = 140,000 ฿ = 175,000 ฿ = 245,000 ฿ = 315,000 ฿ = 420,000 ฿

21 S S S S S S U ทีมอ่อน 20% ทีมอ่อน 20% ( Weak Team ( Weak Team ) รายได้รวม 2.2 ล้านบาท 3. รายได้ ลิขสิทธิ์ ( แมชชิ่ง ทีม แข็ง ) 4 ชั้น = 200% 3. รายได้ ลิขสิทธิ์ ( แมชชิ่ง ทีม แข็ง ) 4 ชั้น = 200% 1. ลูก = 100% (180,000 ฿ ) 2. หลาน = 50% ( 90,000 ฿ ) 3. ร่ำ = 25% ( 45,000 ฿ ) 4. รวย = 25 % ( 45,000 ฿ ) ลำดับโบนัส องค์กร ( คน ) โบนัส ( บาท ) ชั้นที่ 1.100% 2 360,000 ชั้นที่ 2.50% 4 36 0,000 ชั้นที่ 3.25% 8 360,000 ชั้นที่ 4.25% 16 720,000 รวม = 1.8 ล้านบาท รวม = 1.8 ล้านบาท ลำดับโบนัส องค์กร ( คน ) โบนัส ( บาท ) ชั้นที่ 1.100% 2 360,000 ชั้นที่ 2.50% 4 36 0,000 ชั้นที่ 3.25% 8 360,000 ชั้นที่ 4.25% 16 720,000 รวม = 1.8 ล้านบาท รวม = 1.8 ล้านบาท Senior -Diamond ทีมแข็ง 15% ทีมแข็ง 15% ( Strong Team ) W/S = 35% W/S = 35% ( 420,000 ฿ )

22 การจ่ายโบนัสของ บริษัท รายได้ทางที่ 1 – 2 จ่ายเป็นราย สัปดาห์ โดยจะนับรอบ ตั้งแต่ วันเสาร์ – วันศุกร์ จ่ายโบนัสใน วัน ศุกร์ ถัดไป รายได้ ทางที่ 3- 4 และโบนัส อื่นๆ จ่ายทุก วันที่ 20 ของทุก เดือน

23


ดาวน์โหลด ppt เราเรียน เราทำงาน เพื่ออะไร เพื่อใคร ? เราเรียน เราทำงาน เพื่ออะไร เพื่อใคร ? เวลา ของชีวิต เวลา ของชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google