งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 การสร้าง ภาพเคลื่อนไหว. ขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหว การแสดงภาพ ลบภาพ สั่งเคลื่อนที่ เมื่อทำซ้ำกัน ไปเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดเป็น ภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 การสร้าง ภาพเคลื่อนไหว. ขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหว การแสดงภาพ ลบภาพ สั่งเคลื่อนที่ เมื่อทำซ้ำกัน ไปเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดเป็น ภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 การสร้าง ภาพเคลื่อนไหว

2 ขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหว การแสดงภาพ ลบภาพ สั่งเคลื่อนที่ เมื่อทำซ้ำกัน ไปเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดเป็น ภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาได้ แสดงภาพลบภาพสั่งเคลื่อนที่ 123

3 ลูกบอลเคลื่อนที่ 1. แสดงภาพลูกบอล 2. ลบภาพลูกบอล 3. สั่งเคลื่อนที่ 4. ทำข้อ 1-3 ซ้ำ

4 กระบวนความลูกบอลเคลื่อนที่ 1. แสดงภาพลูกบอล to write setpc[0 0 0]  กำหนดสีปากกาเป็นสีดำ circle 30  วาดวงกลมรัศมี 30 wait 10  สั่งหยุด 10/60 วินาที end 2. ลบภาพลูกบอล to del setpc[255 255 255]  กำหนดสีปากกาเป็นสี ขาว circle 30  วาดวงกลมรัศมี 30 wait 10  สั่งหยุด 10/60 วินาที end

5 3. สั่งเคลื่อนที่ to move pu fd 20 pd end 4. ทำข้อ 1-3 ซ้ำ to motion repeat 10[write del move] write end

6 กระบวนความลูกบอลเคลื่อนที่ขึ้น ลง 1. แสดงภาพลูกบอล to write setpc[0 0 0]  กำหนดสีปากกาเป็นสีดำ circle 30  วาดวงกลมรัศมี 30 wait 10  สั่งหยุด 10/60 วินาที end 2. ลบภาพลูกบอล to del setpc[255 255 255]  กำหนดสีปากกาเป็นสี ขาว circle 30  วาดวงกลมรัศมี 30 wait 10  สั่งหยุด 10/60 วินาที end

7 3. สั่งเคลื่อนที่ขึ้น to move1 pu fd 100 pd end 4. สั่งเคลื่อนที่ลง to move2 pu bk 100 pd end

8 3. ทำซ้ำตามลำดับขั้นตอนการเคลื่อนไหว to motion repeat 10[write del move1 write del move2] write end


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 การสร้าง ภาพเคลื่อนไหว. ขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหว การแสดงภาพ ลบภาพ สั่งเคลื่อนที่ เมื่อทำซ้ำกัน ไปเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดเป็น ภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google