งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างภาพเคลื่อนไหว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างภาพเคลื่อนไหว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างภาพเคลื่อนไหว
บทที่ 9 การสร้างภาพเคลื่อนไหว

2 ขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหว
การแสดงภาพ ลบภาพ สั่งเคลื่อนที่ เมื่อทำซ้ำกันไปเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาได้ 1 2 3 แสดงภาพ ลบภาพ สั่งเคลื่อนที่

3 ลูกบอลเคลื่อนที่ แสดงภาพลูกบอล ลบภาพลูกบอล สั่งเคลื่อนที่
ทำข้อ 1-3 ซ้ำ

4 กระบวนความลูกบอลเคลื่อนที่
แสดงภาพลูกบอล to write setpc[ ]  กำหนดสีปากกาเป็นสีดำ circle  วาดวงกลมรัศมี wait  สั่งหยุด 10/60 วินาที end ลบภาพลูกบอล to del setpc[ ]  กำหนดสีปากกาเป็นสีขาว circle  วาดวงกลมรัศมี wait  สั่งหยุด 10/60 วินาที end

5 สั่งเคลื่อนที่ to move pu fd 20 pd end
ทำข้อ 1-3 ซ้ำ to motion repeat 10[write del move] write end

6 กระบวนความลูกบอลเคลื่อนที่ขึ้นลง
แสดงภาพลูกบอล to write setpc[ ]  กำหนดสีปากกาเป็นสีดำ circle  วาดวงกลมรัศมี wait  สั่งหยุด 10/60 วินาที end ลบภาพลูกบอล to del setpc[ ]  กำหนดสีปากกาเป็นสีขาว circle  วาดวงกลมรัศมี wait  สั่งหยุด 10/60 วินาที end

7 สั่งเคลื่อนที่ขึ้น to move1 pu fd 100 pd end
สั่งเคลื่อนที่ลง to move pu bk pd end

8 ทำซ้ำตามลำดับขั้นตอนการเคลื่อนไหว
to motion repeat 10[write del move1 write del move2] write end


ดาวน์โหลด ppt การสร้างภาพเคลื่อนไหว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google