งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัปดาห์ที่ 6 บทที่ 4, 5, 6 1. ดอกเบี้ ย 1.1 Nominal Rate = r m 1.2 Effective Rate = 1+ r - 1 m m 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัปดาห์ที่ 6 บทที่ 4, 5, 6 1. ดอกเบี้ ย 1.1 Nominal Rate = r m 1.2 Effective Rate = 1+ r - 1 m m 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัปดาห์ที่ 6 บทที่ 4, 5, 6 1. ดอกเบี้ ย 1.1 Nominal Rate = r m 1.2 Effective Rate = 1+ r - 1 m m 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

2 4.12 / P.92 900 900 900 900 F 0 1 2 3 4 60 F = 900 (F/A, 1.5%, 60) = 900 (96.2147) = 862593.25

3 4.6 / P.91 0 1 2 3 10 5.98 P = 5.98 (P/A, 1.5%, 10) = 5.98 (9.222) = 55.15

4 4.4 / P.91 Effective rate = 1 +.18 3 = 4.568% 1212 Nominal Rate = 3 = 4.5% per quarter 2 3

5 2. Present World การเลือกโครงการ Max = Present World (Mutually Exclusive) ถ้าอายุไม่เท่ากัน LCG เฉพาะ PW หรือ FW สำหรับ AW ไม่มีปัญหาเรื่อง อายุไม่เท่ากัน Perpetual  50 yr A = P i

6 EX 5.5 / p.105 Suspension 0 1 2 3 9 10 20 35,000 38,000 50 M 100,000 A = 35,000 + 100,000 (A/P 6%.10 yr) = 35,000 + 1000,000 (…….) = 35,000 + -7587

7 Con……….. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 190,000 20,000 25 M 40,000 40,000 40,000 A1 = - 20,000 A2 = 40,000 (P/A, 3 yr)


ดาวน์โหลด ppt สัปดาห์ที่ 6 บทที่ 4, 5, 6 1. ดอกเบี้ ย 1.1 Nominal Rate = r m 1.2 Effective Rate = 1+ r - 1 m m 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google