งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WorkShop I (10 points) ค้นหาข้อมูลบน Internet ทำเป็นชิ้นงานส่งมา ทาง E-mail – เลขที่ 1-5 ความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศ – เลขที่ 6-10 กระบวนการผลิตสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WorkShop I (10 points) ค้นหาข้อมูลบน Internet ทำเป็นชิ้นงานส่งมา ทาง E-mail – เลขที่ 1-5 ความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศ – เลขที่ 6-10 กระบวนการผลิตสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WorkShop I (10 points) ค้นหาข้อมูลบน Internet ทำเป็นชิ้นงานส่งมา ทาง E-mail – เลขที่ 1-5 ความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศ – เลขที่ 6-10 กระบวนการผลิตสารสนเทศ – เลขที่ 11-15 องค์ประกอบของเทคโนโลยี สารสนเทศ – เลขที่ 16-20 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2 WorkShop II (10 points) จงตอบคำถามต่อไปนี้ แล้วส่งทาง E-mail 1. ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง............... 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) หมายถึง................... 3. ระบบสารสนเทศแบ่งออกเป็น................. ประเภท ดังนี้.........................................................................................................

3 WorkShop III (10 points) จับคู่ให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ตาม หัวข้อที่กำหนดให้ – หญิง เรื่อง twitter – ชาย เรื่อง Facebook ความยาวเนื้อหาไม่น้อยกว่า 10 หน้ากระดาษ ขนาดตัวอักษร 16 ส่งก่อนสอบ midterm คือ วันที่ 20 ก. ค. 2553 ทาง e-mail


ดาวน์โหลด ppt WorkShop I (10 points) ค้นหาข้อมูลบน Internet ทำเป็นชิ้นงานส่งมา ทาง E-mail – เลขที่ 1-5 ความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศ – เลขที่ 6-10 กระบวนการผลิตสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google