งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม (195-197). ในยุคสมัยใหม่ มีสิ่งมากมายที่ช่วยในการแปลและสื่อสาร ให้กับเรา แต่ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่นักแปลควรให้ความสำคัญ คือ วัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม (195-197). ในยุคสมัยใหม่ มีสิ่งมากมายที่ช่วยในการแปลและสื่อสาร ให้กับเรา แต่ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่นักแปลควรให้ความสำคัญ คือ วัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม (195-197)

2 ในยุคสมัยใหม่ มีสิ่งมากมายที่ช่วยในการแปลและสื่อสาร ให้กับเรา แต่ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่นักแปลควรให้ความสำคัญ คือ วัฒนธรรม เพราะปัญหาการแปลส่วนหนึ่งมาจากวัฒนธรรมนั่นเอง

3 Ethnocentrism: นักการทูตทาง วัฒนธรรม 1. ต่างประเทศไม่ยอมรับ : ยึดถือเอานิสัยของตนเองเป็น หลัก และยังต่อต้านความติด (ICC) Monolinguals พวกเขา พูดได้หลายภาษา และสาสมารถจดจำวัฒนธรรมของแต่ละ ชาติ เพราะเล็งเห็นคุณค่าในการเรียนรู้วัฒนธรรม 2. การยอมรับของพวกเขาในความแตกต่าง : ปัญหาของการ ใช้ภาษามาจากวัฒนธรรม รากฐานหลักแหล่งที่อาศัยทำให้ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้สึกใน บ้าน การพูดและภาษา ภาษามีทั้งการแสดงออก และ ความรู้สึกที่ส่อถึงวัฒนธรรม การแปล / การชี้แจง : การไกล่เหลี่ยระหว่างวัฒนธรรมและภูมิ หลัง และคนท้องถิ่น

4 ICC ICC หมายถึง แปลอย่างเข้าใจวัฒนธรรมในการเข้าใจเพียง ลำพังดีที่สุด การเรียนรู้นั้นตายตัว 1. ICC – สามารถ – ไม่ 2. ICC – สามารถ – ใช่ 3. ICC – เป็นสื่อ – ไม่ 4. ICC – เป็นสื่อ – ใช่ 5. รวบรวม 6. อดทน / ใจกว้าง

5 สิ่งที่ไม่เฉพาะในชั้นของการแปล และการแปลอย่างมี ความหาย เหนือความคาดหมายที่ทุกคนคาดไม่ถึงคือ การ เข้าใจ เหนือทุกอย่างคือ การเข้าใจวัฒนธรรม (see Gentzler 1993) (Beginning 1970S) ประชาชนชอบ James Holmes (1975), Itamar Even – Zohar (1979, 1981), Gideon Toury (1995), Andre Lefevere (1992), Susan Bassnett (1992), Mary Snell – Hornby (1995), Dirk Delabastita และ Lieven d’ Hulst (1993), Theo Hermans (1985) สำรวจวัฒนรรม ระบบในการแปล และการนำเข้า มาตรฐาน การปฏิบัติตามความเป็นจริงของงานแปล มีการ พยายามอย่างหนักจนมีคุณค่า เกี่ยวกับงานแปลหนังสือ และเกี่ยวกับภาษาสนทนา ผลประโยชน์ในการเรียนรู้ วัฒนธรรมเป็นประโยชน์ในหนทางในการแปลเป็นอย่างมาก (Andr’e Levere 1992) หนังสือ มุมมองที่ไม่แน่นอน มุมมองของวัฒนธรรม การเรียนการแปลวัฒนธรรมมีผลต่อ การแปลเป็นอย่างมาก

6 ในปีต่อมา 1980 และ 1990 มีการเรียนรู้วัฒนธรรมเพิ่ม มากขึ้น เพราะสามารถเล็งเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ วัฒนธรรมมากขึ้น เพราะมันสำคัญกับการแปล ในหลักสากลของธรรมชาติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ เรียนรู้มักมาจากการบันทึกเรื่องราว เช่น รูปภาพบนผนังถ้ำ รอยขีดเขียนจนกลายเป็นสัญลักษณ์ เช่น เฮียโรกราฟฟิก ของอียิปต์ และการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศสตร์ ศาสนา เป็นต้น สรุปคือ การเรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะแปล นั้น มีความสำคัญมาก เพราะจะทำให้เราแปลด่าย และ ถูกต้องตามฉบับที่เราแปล


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม (195-197). ในยุคสมัยใหม่ มีสิ่งมากมายที่ช่วยในการแปลและสื่อสาร ให้กับเรา แต่ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่นักแปลควรให้ความสำคัญ คือ วัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google