งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มองการลงทุนให้ถูกต้องมองการลงทุนให้ถูกต้อง วรวรรณ ธาราภูมิ CEO กองทุนบัวหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มองการลงทุนให้ถูกต้องมองการลงทุนให้ถูกต้อง วรวรรณ ธาราภูมิ CEO กองทุนบัวหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มองการลงทุนให้ถูกต้องมองการลงทุนให้ถูกต้อง วรวรรณ ธาราภูมิ CEO กองทุนบัวหลวง

2 ผลตอบแทนของการลงทุน ต่างๆ ประเภท ผลตอบแทนของการลงทุนระยะยาว ก็เหมือนปลูกต้นไม้ บางต้นก็เตี้ย บางต้นก็สูงดี แต่อย่าเป็นเผือก เป็นมัน ที่เอาแต่มุดลงดินก็ใช้ได้แล้ว

3 ปี SET Index Bond 3-7Y Fix Dep 1Y Gold สะสม 12Y เฉลี่ยต่อปี ผลตอบแทนการลงทุนรายปี

4 ผลตอบแทนการลงทุนรายปีผลตอบแทนการลงทุนรายปี % p.a. หุ้น ทองคำ ผันผวน มากกว่าอย่างอื่น

5 วัฏจักรการลงทุนของแมงเม่าวัฏจักรการลงทุนของแมงเม่า

6

7 ตลาดตกตลาดตก

8 การเก็งกำไร ไม่ใช่ อาชญากรรม แต่ปัญหาคือ นักเก็งกำไร ระยะสั้น 9 ใน 10 คน ไม่รู้กฏการลงทุนแบบเก็ง กำไร ไม่รู้กฏการลงทุนแบบเก็ง กำไร ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร ไม่รู้จัก หุ้นที่ลงทุน ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร ไม่รู้จัก หุ้นที่ลงทุน ไม่มีแผนการลงทุน ไม่มีแผนการลงทุน แต่ปัญหาคือ นักเก็งกำไร ระยะสั้น 9 ใน 10 คน ไม่รู้กฏการลงทุนแบบเก็ง กำไร ไม่รู้กฏการลงทุนแบบเก็ง กำไร ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร ไม่รู้จัก หุ้นที่ลงทุน ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร ไม่รู้จัก หุ้นที่ลงทุน ไม่มีแผนการลงทุน ไม่มีแผนการลงทุน

9 ศีล 5 ของนักเก็งกำไร ที่ดี อย่าลงทุนในอะไรที่ไม่รู้จัก อย่างแท้จริง อย่าลงทุนในอะไรที่ไม่รู้จัก อย่างแท้จริง ไม่เก็งกำไรในหุ้นที่ ไม่มี ปัจจัยพื้นฐานที่ดี ไม่เก็งกำไรในหุ้นที่ ไม่มี ปัจจัยพื้นฐานที่ดี อย่ากู้เพื่อลงทุน อย่ากู้เพื่อลงทุน ต้องมีความพอ เมื่อได้กำไร ตามที่กำหนด ให้ขาย ต้องมีความพอ เมื่อได้กำไร ตามที่กำหนด ให้ขาย ต้องมีแผนถอย โดยตัดขาดทุน ให้เป็นและทันทีเมื่อ ต้องมีแผนถอย โดยตัดขาดทุน ให้เป็นและทันทีเมื่อ ถึงจุดที่กำหนด เพราะตลาด ยังมีโอกาสให้แก้ตัวใหม่ ถึงจุดที่กำหนด เพราะตลาด ยังมีโอกาสให้แก้ตัวใหม่ เมื่อเรายังมี เงินสด เมื่อเรายังมี เงินสด อย่าลงทุนในอะไรที่ไม่รู้จัก อย่างแท้จริง อย่าลงทุนในอะไรที่ไม่รู้จัก อย่างแท้จริง ไม่เก็งกำไรในหุ้นที่ ไม่มี ปัจจัยพื้นฐานที่ดี ไม่เก็งกำไรในหุ้นที่ ไม่มี ปัจจัยพื้นฐานที่ดี อย่ากู้เพื่อลงทุน อย่ากู้เพื่อลงทุน ต้องมีความพอ เมื่อได้กำไร ตามที่กำหนด ให้ขาย ต้องมีความพอ เมื่อได้กำไร ตามที่กำหนด ให้ขาย ต้องมีแผนถอย โดยตัดขาดทุน ให้เป็นและทันทีเมื่อ ต้องมีแผนถอย โดยตัดขาดทุน ให้เป็นและทันทีเมื่อ ถึงจุดที่กำหนด เพราะตลาด ยังมีโอกาสให้แก้ตัวใหม่ ถึงจุดที่กำหนด เพราะตลาด ยังมีโอกาสให้แก้ตัวใหม่ เมื่อเรายังมี เงินสด เมื่อเรายังมี เงินสด

10 ลงทุนระยะยาวในหุ้น ได้ อะไร ?

11 ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี ของ Morningstar 1 มค 2546 – 31 ธค 2555 ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี ของ Morningstar 1 มค 2546 – 31 ธค 2555 มีกองทุนหุ้นในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ Passive Funds 66 กองทุน ผลตอบแทนหุ้น (SET Index) 10 ปี % (14.59% ต่อปี ) ผลตอบแทน กองทุนหุ้นทั้งอุตสาหกรรม 66 กอง 10 ปี % (18.91% ต่อปี ) 65 กองทุน ชนะดัชนี SET Index ( แพ้ กองเดียว 10 ปี %) กองทุนหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 10 ปี % (25.87% ต่อปี ) มีกองทุนหุ้นในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ Passive Funds 66 กองทุน ผลตอบแทนหุ้น (SET Index) 10 ปี % (14.59% ต่อปี ) ผลตอบแทน กองทุนหุ้นทั้งอุตสาหกรรม 66 กอง 10 ปี % (18.91% ต่อปี ) 65 กองทุน ชนะดัชนี SET Index ( แพ้ กองเดียว 10 ปี %) กองทุนหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 10 ปี % (25.87% ต่อปี )

12 ผลตอบแทนกองทุนหุ้น ระยะเวลา 10 ปี 1 มกราคม ธันวาคม 2555 อันดับ ชื่อกองทุนชื่อ บลจ Morningstar Rating Overallผลตอบแทนสะสม 10 ปีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 1Bualuang Top-Tenบัวหลวง ***** Buakaewบัวหลวง ***** Buakaew 2บัวหลวง ***** Sub Bualuangบัวหลวง ***** Bualuang Capitalบัวหลวง ***** Buakaew Incomeบัวหลวง ***** ING Thai EquityING Funds **** Bualuang Infrastructureบัวหลวง **** Aberdeen GrowthAberdeen *** Kamrai Permpoon 2UOB **** Kamrai PermpoonUOB **** KiatnakinUOB **** Bualuang Thanakomบัวหลวง ***** Thai DragonUOB **** TMB SET50TMBAM *** K Valued StockKasikorn *** Ruam Pattana TwoMFC ***** Satang DaengMFC **** Satang Daeng TwoMFC **** Perm Poon Sab DividendThanachart **** ผลตอบแทนเฉลี่ยของทุกกองทุนหุ้นของอุตสาหกรรม ผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ

13 หันมาใช้กองทุนรวมกัน เถิด ก่อนที่จะ...

14 แต่การเริ่มต้นที่ดีของ “ ความ มั่งคั่ง ที่มั่นคง ” ไม่ใช่การถามว่า ตอนนี้เลือก ลงทุนกองไหนดี

15 ต้องตั้งเป้าหมาย ทางการเงิน

16 อยากมีเงินใช้ 1 แสน/เดือน ในยามเกษียณ โดยจะนำเงินต้นไปลงทุนให้ ได้อัตราผลตอบแทน 5% /ปี ใช้ดอกผล ไม่แตะเงินต้น จะต้องมีเงินต้น เท่าไหร่ อยากมีเงินใช้ 1 แสน/เดือน ในยามเกษียณ โดยจะนำเงินต้นไปลงทุนให้ ได้อัตราผลตอบแทน 5% /ปี ใช้ดอกผล ไม่แตะเงินต้น จะต้องมีเงินต้น เท่าไหร่

17 เงินต้น = เงินที่จะใช้ต่อเดือน X 12 เดือน เงินต้น = เงินที่จะใช้ต่อเดือน X 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย เงินต้น = 100,000 x % 24 ล้านบาท เงินต้น = เงินที่จะใช้ต่อเดือน X 12 เดือน เงินต้น = เงินที่จะใช้ต่อเดือน X 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย เงินต้น = 100,000 x % 24 ล้านบาท

18 มีโอกาสเป็นไปได้สูงมาก

19 มีโอกาสเป็นไปได้สูง

20 โอกาสเป็นไปได้ภายใน 2 ปี แทบจะไม่มีเลย

21 มีโอกาสเป็นไปได้สูงมาก

22

23 เมื่อรู้เป้าหมาย รู้กำลังตนแล้ว จะเอาเงินไปทำอะไรล่ะ ถึงจะได้ตามเป้า

24 Asset class สัดส่วนลงทุน 12 ปี ( ) SET Index 0%10%50%70% Bond 3-7Y 80%60%35%10% Fix Dep 1Y 20%30%10%10% Gold0%0%5%10% Total100%100%100%100% ผลตอบแทนสะสม45.83%66.78%177.54%234.68% ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี3.81%4.63%9.64%12.14% Asset Allocation

25 ความเสี่ยงความเสี่ยง Asset Class คาดการณ์ผลตอบแทน ลงทุน ในสัดส่วน ผลตอบแทนจริง น่าจะได้ถ้าโชคไม่ดีน่าจะได้ถ้าโชคไม่ดี หุ้น15.0%-20.0%50.0%7.5%-10.0% ตราสารหนี้4.0%2.0%30.0%1.2%0.6% ฝากประจำ 1 ปี2.4%1.5%4.0%0.1% ทองคำ8.0%-20.0%8.0%0.6%-1.6% อสังหาริมทรัพย์7.5%4.0%8.0%0.6%0.3% ผลตอบแทนเฉลี่ย100.0%10.0%-10.6%

26 123 = 1 X 24 = สินทรัพย์ที่ลงทุน สัดส่วน เป้าหมาย ต้นปี ผลตอบแทน เกิดจริง ปีนี้ ผลตอบแทน ปีนี้ บาท เงินต้น+ ผลตอบแทน บาท สัดส่วนใหม่ สิ้นปั ควรเพิ่มขึ้น หรือลดลง หุ้น50.0%-20.0% %5.3% ตราสารหนี้30.0%2.0% %-4.2% ฝากประจำ 1 ปี4.0%1.5% %-0.5% ทองคำ8.0%-20.0% %0.8% อสังหาริมทรัพย์8.0%4.0% %-1.3% ผลตอบแทน เฉลี่ย 100.0% -10.6% % ผลตอบแทนทั้งพอร์ตลงทุน ในปีนี้ -10.6% อัตราผลตอบแทน เป้าหมาย 10.0% อย่าลืมปรับสัดส่วนให้เข้าแผน รู้จักพอ อย่าโลภ

27 เลิกเป็นพระเอกนางเอก ภาพยนต์เรื่องนี้กันเหอะ

28 มาเป็นผู้ลงทุนระยะยาวที่มี คุณภาพกันครับ


ดาวน์โหลด ppt มองการลงทุนให้ถูกต้องมองการลงทุนให้ถูกต้อง วรวรรณ ธาราภูมิ CEO กองทุนบัวหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google