งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภญ. วริศรา จินาทองไทย งานเภสัชกรรมคลินิก กลุ่มงานเภสัชกรรม 30 กันยายน พ. ศ 2557. การบริหารยาที่มี ระยะห่างการบริหารยา มากกว่า 24 ชั่วโมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภญ. วริศรา จินาทองไทย งานเภสัชกรรมคลินิก กลุ่มงานเภสัชกรรม 30 กันยายน พ. ศ 2557. การบริหารยาที่มี ระยะห่างการบริหารยา มากกว่า 24 ชั่วโมง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภญ. วริศรา จินาทองไทย งานเภสัชกรรมคลินิก กลุ่มงานเภสัชกรรม 30 กันยายน พ. ศ 2557. การบริหารยาที่มี ระยะห่างการบริหารยา มากกว่า 24 ชั่วโมง

2 Outline ความหมายของการบริหารยา แนวทางปฏิบัติของการบริหารยา

3 ความหมายของการบริหารยา คำสั่งการบริหารยาที่มีระยะห่างการบริหารยา (interval) มากกว่า 24 ชั่วโมง คำสั่งการบริหารยาความหมาย ทุก 36 ชั่วโมง หรือ q 36 hr ให้บริหารยาเมื่อครบ 36 ชั่วโมง ทุก 48 ชั่วโมง หรือ q 48 hr ( ทุก 2 วัน ) ให้บริหารยาเมื่อครบ 48 ชั่วโมง ทุก 72 ชั่วโมง หรือ q 72 hr ( ทุก 3 วัน ) ให้บริหารยาเมื่อครบ 72 ชั่วโมง ทุก 96 ชั่วโมง หรือ q 96 hr ( ทุก 4 วัน ) ให้บริหารยาเมื่อครบ 96 ชั่วโมง ทุก 120 ชั่วโมง หรือ q 120 hr ( ทุก 5 วัน ) ให้บริหารยาเมื่อครบ 120 ชั่วโมง ทุก 168 ชั่วโมง หรือ q 168 hr ( ทุก 7 วัน หรือ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ) ให้บริหารยาเมื่อครบ 168 ชั่วโมง

4 ยา / กลุ่มยาที่มีการบริหารยา มากกว่า 24 ชั่วโมง กลุ่ม aminoglycoside: amikacin, gentamicin, netilmicin ยา colistine ยา vancomycin

5 แนวทางปฏิบัติของการบริหาร ยา ยกตัวอย่างคำสั่งบริหารยาทุก 36 ชั่วโมง Rx 30/9/57 gentamicin 350 mg drip in 1 hr q 36 hr  กรณีสั่งใช้ยาในช่วงเวลา 01.00-12.00 น. บริหารยาเวลา 06.00 น. ในวันที่มีคำสั่ง และ บริหาร ยาเวลา 18.00 น. ของวันถัดไป  กรณีสั่งใช้ยาในช่วงเวลา 13.00-24.00 น. บริหารยาเวลา 18.00 น. ในวันที่มีคำสั่ง และ บริหาร ยาเวลา 06.00 น. ของวันถัดไป

6 การบันทึก administration medication record: MAR ยาเวลาวันที่ 30/9 วันที่ 1/10 วันที่ 2/10 วันที่ 3/10 วันที่ 4/10 วันที่ 5/10 วันที่ 6/10 gentamicin 350 mg drip in 1 hr q 36 hr 06.00 ( สั่งยา 01.00- 12.00) / Real time XX/ เมื่อ ครบ 36 hr XX/ เมื่อ ครบ 36 hr 18.00 X/ เมื่อ ครบ 36 hr XX/ เมื่อ ครบ 36 hr XX / บริหารยาเมื่อครบ 36 ชั่วโมง, x ไม่มีการบริหาร ยา

7 การบันทึก administration medication record: MAR ยาเวลาวันที่ 30/9 วันที่ 1/10 วันที่ 2/10 วันที่ 3/10 วันที่ 4/10 วันที่ 5/10 วันที่ 6/10 gentamicin 350 mg drip in 1 hr q 36 hr 06.00 xx/ เมื่อ ครบ 36 hr xx/ เมื่อ ครบ 36 hr x 18.00 ( สั่งยา 13.00- 24.00) / Real time xx/ เมื่อ ครบ 36 hr xx/ เมื่อ ครบ 36 hr / บริหารยาเมื่อครบ 36 ชั่วโมง, x ไม่มีการบริหาร ยา

8 แนวทางปฏิบัติของการบริหารยา ยกตัวอย่างคำสั่งบริหารยาทุก 48 ชั่วโมง Rx 30/9/57 vancomycin 750 mg+NSS 200 mL drip in 2 hr q 48 hr  กรณีสั่งใช้ยาในช่วงเวลา 01.00-12.00 น. บริหารยาเข้ารอบเวลา 06.00 น. ในวันที่มีคำสั่ง  กรณีสั่งใช้ยาในช่วงเวลา 13.00-24.00 น. บริหารยาเวลา 18.00 น. ในวันที่มีคำสั่ง

9 การบันทึก administration medication record: MAR ยาเวลาวันที่ 30/9 วันที่ 1/10 วันที่ 2/10 วันที่ 3/10 วันที่ 4/10 วันที่ 5/10 วันที่ 6/10 vancomycin 750mg+NSS 200 mL drip in 2 hr q 48 hr 06.00 ( สั่งยา 01.00- 12.00) / Real time x/ เมื่อครบ 48 hr x/ เมื่อ ครบ 48 hr x/ เมื่อ ครบ 48 hr 18.00 ( สั่งยา 13.00- 24.00) / Real time x/ เมื่อครบ 48 hr x/ เมื่อ ครบ 48 hr x/ เมื่อ ครบ 48 hr / บริหารยาเมื่อครบ 48 ชั่วโมง, x ไม่มีการบริหาร ยา

10 แนวทางปฏิบัติของการบริหารยา ยกตัวอย่างคำสั่งบริหารยาทุก 72 ชั่วโมง Rx 30/9/57 vancomycin 750 mg+NSS 200 mL drip in 2 hr q 72 hr  กรณีสั่งใช้ยาในช่วงเวลา 01.00-12.00 น. บริหารยาเข้ารอบเวลา 06.00 น. ในวันที่มีคำสั่ง  กรณีสั่งใช้ยาในช่วงเวลา 13.00-24.00 น. บริหารยาเวลา 18.00 น. ในวันที่มีคำสั่ง

11 การบันทึก administration medication record: MAR ยาเวลาวันที่ 30/9 วันที่ 1/10 วันที่ 2/10 วันที่ 3/10 วันที่ 4/10 วันที่ 5/10 วันที่ 6/10 vancomycin 750mg+NSS 200 mL drip in 2 hr q 72 hr 06.00 ( สั่งยา 01.00- 12.00) / Real time xx/ เมื่อ ครบ 72 hr xx/ เมื่อ ครบ 72 hr 18.00 ( สั่งยา 13.00- 24.00) / Real time xx/ เมื่อ ครบ 72 hr xx/ เมื่อ ครบ 72 hr / บริหารยาเมื่อครบ 72 ชั่วโมง, x ไม่มีการบริหาร ยา

12 แนวทางปฏิบัติของการบริหารยา ยกตัวอย่างคำสั่งบริหารยาทุก 96 ชั่วโมง Rx 30/9/57 vancomycin 750 mg+NSS 200 mL drip in 2 hr q 96 hr  กรณีสั่งใช้ยาในช่วงเวลา 01.00-12.00 น. บริหารยาเข้ารอบเวลา 06.00 น. ในวันที่มีคำสั่ง  กรณีสั่งใช้ยาในช่วงเวลา 13.00-24.00 น. บริหารยาเวลา 18.00 น. ในวันที่มีคำสั่ง

13 การบันทึก administration medication record: MAR ยาเวลาวันที่ 30/9 วันที่ 1/10 วันที่ 2/10 วันที่ 3/10 วันที่ 4/10 วันที่ 5/10 วันที่ 6/10 vancomycin 750mg+NSS 200 mL drip in 2 hr q 96 hr 06.00 ( สั่งยา 01.00- 12.00) / Real time xxx/ เมื่อ ครบ 96 hr Xx 18.00 ( สั่งยา 13.00- 24.00) / Real time xxx/ เมื่อ ครบ 96 hr xx / บริหารยาเมื่อครบ 96 ชั่วโมง, x ไม่มีการบริหาร ยา

14 สรุปรอบตารางการบริหารยา Interval เวลา Day 0Day 1Day 2Day 3Day 4Day 5Day 6Day 7 Q 36 hr 06.00 / (real)xx / xx / x 18.00 x / xx / xxx Q 48 hr 06.00 / (real)x / x / x / x Q 72 hr 06.00 / (real)xx / xx / x Q 96 hr 06.00 / (real)xxx / xxx Q 120 hr 06.00 / (real)xxxx / xx Q 168 hr 06.00 / (real)xxxxxx / กรณีสั่งใช้ยาช่วงเวลา 01.00-12.00 น. ( / มีการ บริหารยา, x ไม่มีการบริหารยา )

15 สรุปรอบตารางการบริหารยา Interval เวลา Day 0Day 1Day 2Day 3Day 4Day 5Day 6Day 7 Q 36 hr 06.00 x / xx / Xx 18.00 / (real)xx / xx / x Q 48 hr 18.00 / (real)X / x / x / x Q 72 hr 18.00 / (real)xx / xx / x Q 96 hr 18.00 / (real)xxx / xxx Q 120 hr 18.00 / (real)xxxx / xx Q 168 hr 18.00 / (real)xxxxxx / กรณีสั่งใช้ยาช่วงเวลา 13.00-24.00 น. ( / มีการ บริหารยา, x ไม่มีการบริหารยา )

16


ดาวน์โหลด ppt ภญ. วริศรา จินาทองไทย งานเภสัชกรรมคลินิก กลุ่มงานเภสัชกรรม 30 กันยายน พ. ศ 2557. การบริหารยาที่มี ระยะห่างการบริหารยา มากกว่า 24 ชั่วโมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google