งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 รายรับและกำไรจากการ ดำเนินธุรกิจ การคำนวณรายรับประเภทต่างๆ 1. รายรับรวมทั้งหมด (Total Revenue : TR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 รายรับและกำไรจากการ ดำเนินธุรกิจ การคำนวณรายรับประเภทต่างๆ 1. รายรับรวมทั้งหมด (Total Revenue : TR)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 รายรับและกำไรจากการ ดำเนินธุรกิจ การคำนวณรายรับประเภทต่างๆ 1. รายรับรวมทั้งหมด (Total Revenue : TR)

2 2. รายรับเฉลี่ยต่อหน่วย (Average Revenue : AR)

3 3. รายรับส่วนเพิ่มหรือรายรับ หน่วยสุดท้าย (MARGINAL REVENUE : MR)

4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง รายรับประเภทต่างๆ ในกรณีราคาขายของสินค้าไม่ คงที่ ราคา (P) ปริมาณ ขาย (Q) รายรับ รวม (TR = P x Q) รายรับเฉลี่ยต่อ หน่วย (AR = = P) รายรับส่วน เพิ่ม MR = 101 921898 832486 742874 653062 56 50 47284-2

5 ราคา (P) ปริมาณ ซื้อ (Q) รายรับ รวม (TR = P x Q) รายรับเฉลี่ยต่อ หน่วย (AR = P = ) รายรับส่วน เพิ่ม MR = 101 22010 33010 44010 55010 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายรับ ประเภทต่างๆ กรณีราคาขายของสินค้าคงที่

6 ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรายรับรวม รายรับเฉลี่ย รายรับส่วนเพิ่มและเส้นอุป สงค์ ในกรณีราคาขายของสินค้าไม่คงที่ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรายรับประเภทต่างๆ และเส้นอุป สงค์กรณีราคาขาย ของสินค้าไม่คงที่ ในกรณีที่ราคาขายของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปในสัดส่วนเดียวกันแล้วค่า ความชันของเส้น MR จะมี ค่าเป็น 2 เท่าของเส้น AR เสมอ ปริมาณ สินค้า ราย รับ 0606 5 1010 3030 TRTR MRMR AR = P = D

7 ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรายรับรวม รายรับเฉลี่ย รายรับส่วนเพิ่มและ เส้นอุปสงค์ ในกรณีราคาขาย ของสินค้าคงที่ ปริมาณ สินค้า ราย รับ 0 ปริมาณ สินค้า ราย รับ 0 TR 1010 AR = MR = P = D แสดงเส้นรายรับรวม (TR) ในกรณีราคาขายของ สินค้าคงที่ ( ) แสดงความสัมพันธ์ของเส้น ราคา (P) เส้นรายรับเฉลี่ย (AR) เส้นรายรับส่วนเพิ่ม (MR) และ เส้นอุปสงค์ (D) ในกรณีราคา สินค้าคงที่

8 ก ำไรทางเศรษฐศาสตร์และเงื่อนไขกำไร สูงสุด ในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิตหรือ ผู้ประกอบการ กำไรทางเศรษฐศาสตร์แบ่งออก ได้ 2 ลักษณะ คือ - กำไรปกติ (NORMAL PROFIT) - กำไรเกินปกติ (ABNORMAL OR EXCESS PROFIT)

9 กำไรปกติ (NORMAL PROFIT) คือ การที่ต้นทุนรวมของ ผู้ประกอบการเท่ากับ รายรับรวม (TR = TC) กำไร จะเท่ากับศูนย์ กำไรเกินปกติ (ABNORMAL OR EXCESS PROFIT) คือ ผลรวมขอรายรับรวมมากกว่า ต้นทุนรวมซึ่งก็คือ กำไรส่วนที่เกินจาก กำไรปกติ นั่นเอ

10 เงื่อนไขของการได้รับ กำไรสูงสุด กำไร, รายรับ, ต้นทุน กำไร รวม ปริมาณ สินค้า TC D TRTR E C B A 0 Q แสดงกำไรรวมมี ค่าสูงสุด

11


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 รายรับและกำไรจากการ ดำเนินธุรกิจ การคำนวณรายรับประเภทต่างๆ 1. รายรับรวมทั้งหมด (Total Revenue : TR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google