งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สำเนาบัตร ประชาชน 2. สำเนาสมุดบัญชี ธนาคาร สมัครฟรี เมื่อซื้อ สินค้าเพียง 1 ชิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สำเนาบัตร ประชาชน 2. สำเนาสมุดบัญชี ธนาคาร สมัครฟรี เมื่อซื้อ สินค้าเพียง 1 ชิ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. สำเนาบัตร ประชาชน 2. สำเนาสมุดบัญชี ธนาคาร สมัครฟรี เมื่อซื้อ สินค้าเพียง 1 ชิ้น

3

4

5 BM ชั้น ที่ 1 2 3 4 DBPGS

6 D 1,000 PV 2,000 PV X50%= 500 บาท X20% X10% = = = 200 บาท 100 บาท 200 บาท

7 ตำแหน่ง คะแนน สูงสุด (PV) โบนัสทีม อ่อน โบนัสทีม แข็ง รายได้สูงสุด ต่อวัน ( บาท ) รายได้ต่อ เดือน ( บาท ) Diamond Platinum Gold Silver Bronze 10,00060,0002,00010% 150,00010%15%20,0005,000 270,0009,00010%20%30,000 525,00017,50010%25%50,000 1,200,000 40,00010%30%100,000

8 D ทีม A ทีม B 120,000 PV 320,000 PV ทีมอ่อน ทีมแข็ง โบนัสทีมอ่อน = 100,000X30% โบนัสทีมแข็ง = 100,000X10% = 30,000 บาท = 10,000 บาท คะแนนคงเหลือ = 0 PV คะแนนคงเหลือ = 320,000 – 120,000 PV = 200,000 PV

9 ตำแห น่ง ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4 ชั้นที่ 5 5% Bronze 5% 10%50% 5% Silver 5% 10%15% 50% 5% Gold 10%15%20%50% 10% Platinum 15%20% 25%50% 15% Diamond 20%25%30%50%

10 ตำแหน่ง BSGPD ชั้นที่ 4 ชั้นที่ 5 ชั้นที่ 6 ชั้นที่ 7 ชั้นที่ 8 ชั้นที่ 9 ชั้นที่ 10 ชั้นที่ 11 ชั้นที่ 12 5% 4% 3% 2% 1% 5% 4% 5% 3% 2% 5% 3% 4% 5% 4% 2% 5% 3% 4% 5%

11 ตำแห น่ง ชั้นที่ 4 ชั้นที่ 5 ชั้นที่ 6 ชั้นที่ 7 ชั้นที่ 8 5% Bronze 5% 10% 5% Silver 5% 10% 5% Gold 5%10% 5% Platinum 10% Diamond 10%

12 ประเภทศูนย์ สมาชิก ค่าคีย์ผ่านศูนย์ มินิโม บาย โม บาย ศูนย์ ตำบล ศูนย์ อำเภอ ศูนย์ จังหวัด 5% 10% 15% 20% 25%

13 ตำแหน่ง BronzeSilverGoldPlatinumDiamond คะแนน ส่วนตัว 100 PV หมายเหตุ - รายได้ ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 คำนวณรายวัน ไม่ต้องรักษาคุณสมบัติส่วนตัว - รายได้ ข้อที่ 3, 4 และ 5 คำนวณรายเดือน รักษาคุณสมบัติส่วนตัวตามตำแหน่ง - คะแนนรักษาคุณสมบัติส่วนตัวและคะแนนขึ้นตำแหน่งเป็นคะแนนเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt 1. สำเนาบัตร ประชาชน 2. สำเนาสมุดบัญชี ธนาคาร สมัครฟรี เมื่อซื้อ สินค้าเพียง 1 ชิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google