งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

73 จังหวัด 73 จังหวัด 76 จังหวัด 76 จังหวัด 77 จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "73 จังหวัด 73 จังหวัด 76 จังหวัด 76 จังหวัด 77 จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 73 จังหวัด 73 จังหวัด 76 จังหวัด 76 จังหวัด 77 จังหวัด

2 การแบ่งภาค

3 แบ่ง 6 ภาค

4 6 ภาค ตาม นักภูมิศาสตร์ อาศัยเกณฑ์ลักษณะทางภูมิศาสตร์
1 6 ภาค ตาม นักภูมิศาสตร์ อาศัยเกณฑ์ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 2 3 4 5 6

5 แบ่ง 6 ภาค ตาม นักภูมิศาสตร์ อาศัยเกณฑ์ลักษณะทางภูมิศาสตร์

6 ภาคเหนือ 9 จังหวัด

7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
บึงกาฬ หนองคาย 20 จังหวัด

8 ภาคกลาง 22 จังหวัด

9 ภาคตะวันตก 5 จังหวัด

10 ภาคตะวันออก 7 จังหวัด

11 ภาคใต้ 14 จังหวัด

12 แบ่ง 4 ภาค ตาม กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย อาศัยเกณฑ์ลักษณะทางวัฒนธรรม

13 แบ่ง 4 ภาค

14 แบ่ง 4 ภาค ตาม กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย อาศัยเกณฑ์ลักษณะทางวัฒนธรรม

15 แบ่ง 4 ภาค ตาม กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย อาศัยเกณฑ์ลักษณะทางวัฒนธรรม
N NE C S

16 แบ่ง 4 ภาค ตาม กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย อาศัยเกณฑ์ลักษณะทางวัฒนธรรม

17 ตามการแบ่ง 4 ภาค แบ่งออกได้เป็น 17 จังหวัด
ภาคเหนือ ตามการแบ่ง 4 ภาค แบ่งออกได้เป็น 17 จังหวัด

18

19 17 จังหวัด 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด

20

21 แบ่ง 5 ภาค

22 แบ่ง 5 ภาค เพิ่มภาคตะวันออก

23 แบ่ง 5 ภาค เพิ่มภาคตะวันออก

24 ระบบ 4 ภาค ระบบ 5 ภาค ระบบ 6 ภาค

25 เหนือ ใต้ กลาง ตะวันออก ตะวันตก
ระบบ 4 ภาค ระบบ 5 ภาค ระบบ 6 ภาค เหนือ 17 จังหวัด 9 จังหวัด 17 จังหวัด อีสาน 20 จังหวัด 20 จังหวัด 20 จังหวัด 14 จังหวัด 14 จังหวัด 14 จังหวัด ใต้ กลาง 26 จังหวัด 19 จังหวัด 22 จังหวัด ตะวันออก 7 จังหวัด 7 จังหวัด ตะวันตก 5 จังหวัด

26

27

28

29

30

31

32

33 ภาคเหนือ แบ่ง 6 ภาค ตาม อาศัยเกณฑ์ลักษณะทางภูมิศาสตร์

34


ดาวน์โหลด ppt 73 จังหวัด 73 จังหวัด 76 จังหวัด 76 จังหวัด 77 จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google