งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CQI เวชระเบียนผู้ป่วยใน หาย วัตถุประสงค์ 1. ป้องกันเวชระเบียนผู้ป่วยใน สูญหาย / หาไม่พบ 1. ป้องกันเวชระเบียนผู้ป่วยใน สูญหาย / หาไม่พบ 2. สามารถค้นหาเวชระเบียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CQI เวชระเบียนผู้ป่วยใน หาย วัตถุประสงค์ 1. ป้องกันเวชระเบียนผู้ป่วยใน สูญหาย / หาไม่พบ 1. ป้องกันเวชระเบียนผู้ป่วยใน สูญหาย / หาไม่พบ 2. สามารถค้นหาเวชระเบียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 CQI เวชระเบียนผู้ป่วยใน หาย

4 วัตถุประสงค์ 1. ป้องกันเวชระเบียนผู้ป่วยใน สูญหาย / หาไม่พบ
1. ป้องกันเวชระเบียนผู้ป่วยใน สูญหาย / หาไม่พบ 2. สามารถค้นหาเวชระเบียน ผู้ป่วยในได้ภายใน 15 นาที

5 สาเหตุ 1. มีขั้นตอนการส่งต่อหลายขั้นตอน 2. ไม่มีทะเบียนควบคุมการส่งต่อ
ทั้งหมด 3. ห้องเก็บเวชระเบียนคับแคบ

6 การแก้ไข 1. กำหนดให้ ward ส่ง chart มาให้ห้องบัตรหลัง จากผู้ป่วยถูกจำหน่ายโดยห้องบัตรจะส่งให้แพทย์ สรุปเอง 2. ทำทะเบียนควบคุมการส่งต่อทั้งหมด 3. ย้ายเวชระเบียนที่มีอายุมากกว่า 5 ปี ไปเก็บไว้ ที่ห้องเก็บเวชระเบียนด้านล่าง

7 ผลลัพธ์ 1. ไม่สามารถค้นหาเวชระเบียนได้ภายใน 15 นาที
2. ไม่พบเวชระเบียนสูญหาย แต่ยังพบปัญหา คือ การตรวจสอบว่าเวชระเบียนอยู่ที่ใดใช้ เวลานานและไม่สะดวก

8

9 การพัฒนาต่อเนื่อง ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารจัดการ โดยการรับส่งแฟ้มผ่านเมนูรับส่งแฟ้มเวชระเบียน และระบบยืมคืนแฟ้มเวชระเบียนในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

10 แนวทางการแก้ไข 1. พัฒนาระบบส่งต่อเวชระเบียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์
2. นำระบบสแกนเอกสารมาใช้ในการสแกนเอกสาร เวชระเบียน 3. พัฒนาระบบค้นเวชระเบียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 4. พัฒนาระบบยืมคืนแฟ้มเวชระเบียนผ่านระบบ คอมพิวเตอร์

11 ผลลัพธ์ 1. สามารถดูประวัติในแฟ้มเวชระเบียนผ่านระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ได้ทันที โดยผ่านระบบความปลอดภัย ด้านข้อมูล 2. สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าขณะนี้แฟ้มเวชระเบียนตกค้าง อยู่ที่ไหน 3. สามารถจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนในระบบฐานข้อมูลได้ มากกว่า 20 ปี


ดาวน์โหลด ppt CQI เวชระเบียนผู้ป่วยใน หาย วัตถุประสงค์ 1. ป้องกันเวชระเบียนผู้ป่วยใน สูญหาย / หาไม่พบ 1. ป้องกันเวชระเบียนผู้ป่วยใน สูญหาย / หาไม่พบ 2. สามารถค้นหาเวชระเบียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google