งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการเข้า Internet 1. คลิก Start1. คลิก Start 2. เลือก Program2. เลือก Program 3. เลือก Internet Explorer 1 2 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการเข้า Internet 1. คลิก Start1. คลิก Start 2. เลือก Program2. เลือก Program 3. เลือก Internet Explorer 1 2 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขั้นตอนการเข้า Internet 1. คลิก Start1. คลิก Start 2. เลือก Program2. เลือก Program 3. เลือก Internet Explorer 1 2 3

3 4. พิมพ์ www.superwaredirectsales.comwww.superwaredirectsales.com 5. เลือก สั่งซื้อ ONLINE สั่งซื้อ ONLINE 4 5

4 6. Username: ใส่รหัสพิธีกร 11 หลัก 7. Password: ใส่รหัสพิธีกร 4 ตัวหลัง 8. คลิก เข้าระบบ เข้าระบบ 6 7 8

5 1 2 11 10 กรณีซื้อสินค้าปกติ ชุดอาหาร 4 ที่ลายสปริงฟลาวเวอร์ 9. คลิก สินค้าทั้งหมด 10. คลิก ลายสปริงฟลาวเวอร์ 11. คลิก ชุดอาหาร 4 ที่ 9

6 13 12 12. คลิก ใส่จำนวนสินค้าที่ ต้องการ 13. คลิก สั่งซื้อ

7 14 14. แจ้งจำนวนเงิน ค่าสินค้า

8 กรณีซื้อสินค้าโปรโมชั่น 15. คลิก สินค้าโปรโมชั่น 16. คลิกเลือก โปรโมชั่นพิเศษ ดอกไม้.. เพื่อคุณ 15 16

9 กรณีซื้อปิ่นโต สีฟ้า 17. คลิก กิฟท์เซ็ท 18. คลิก ชุดปิ่นโต สีฟ้า 17 18

10 19 20 19. คลิก ใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการ 20. คลิก สั่งซื้อ

11 21. แจ้งจำนวนเงินค่าสินค้า 21

12 22 23 22. คลิก สินค้าแถมฟรี 23. คลิก เลือกสินค้าแถมฟรี

13 ยืนยันการเลือกของ แถมฟรี 24. กด ok 24

14 หากไม่มีการซื้อสินค่า เพิ่มเติม 25. คลิก ชำระค่าสินค้า 25

15 ค่าจัดส่ง ค่าธรรมเนีย มบัตรฯ ค่าจัดส่ง ค่าธรรมเนีย มบัตรฯ 26

16 27

17 กรุณาตรวจสอบ ความถูกต้อง 28. ยืนยัน ชำระเงินคลิก Submit Query

18 ใส่เลขที่บัตร เครดิต ใส่วันเดือนปี สิ้นสุดการใช้ ใส่ชื่อนามสกุล ใส่ชื่อประเทศ ( ธนาคาร ) ใส่ชื่อธนาคารผู้ ออกบัตร ใส่รหัส 3 ตัวหลัก บัตรฯ ยืนยันการชำระ เงิน คลิก Submit กรุณา ตรวจสอบความ ถูกต้อง

19


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการเข้า Internet 1. คลิก Start1. คลิก Start 2. เลือก Program2. เลือก Program 3. เลือก Internet Explorer 1 2 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google