งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM Day กองแผนงาน ระบบแผนงาน Online 12 กันยายน 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM Day กองแผนงาน ระบบแผนงาน Online 12 กันยายน 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM Day กองแผนงาน ระบบแผนงาน Online 12 กันยายน 2557
กองแผนงาน กรมชลประทาน

2 “ ภาระของท่าน คือ หน้าที่ของเรา” KM TEAM กองแผนงาน
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล CKO กองแผนงาน

3 ผู้จัดทำข้อมูลรายงาน ผู้ตรวจสอบ/ติดตาม
ผู้บริหาร ใช้เวลาในการจัดส่งมาก ข้อมูลผิดพลาดจากความเป็นจริง ไม่สามารถปรับปรุงความก้าวหน้าได้ทันที

4 ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
1.ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของแผนงานของกรมฯในระดับรายการ 2.ระบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งหมดของกรมฯ 3.ระบบภูมิสารสนเทศ ด้านแผนงานและงบประมาณ พัฒนาโดย ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ของกรมชลประทาน

5 ... ผู้จัดทำข้อมูล ผู้ตรวจสอบ/ติดตาม ระดับบริหาร ประหยัดเวลา
ประหยัดงบประมาณ ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง ปรับปรุงความก้าวหน้าได้ทันที

6 ระบบสารสนเทศด้านแผนงานและงบประมาณเพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
INNOVATION

7 พัฒนาโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระบบสารสนเทศด้านแผนงานและงบประมาณเพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร มีอะไรใหม่ ? 1. ระบบการรายงานผลการดำเนินงาน ในรูปแบบ Graphic for decision 2.ระบบรายงานผลบน Mobile Device พัฒนาโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

8 ตัวอย่างรูปแบบรายงาน

9 ระบบรายงานผ่าน Web Browser บนอุปกรณ์ Mobile Device ทุกระบบ
ติดตามข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง รายงานผลได้แบบ Real Time

10 ผู้ประสานแผนร่วมฝึกการใช้งานระบบ
เมื่อ 8 ก.ค.2557

11 อธช .เยี่ยมชมการสาธิตการใช้งานระบบ
เมื่อ 31 ก.ค.2557

12 การบริหารภายในของกรมฯ
ประโยชน์ที่ได้รับ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี การบริหารภายในของกรมฯ


ดาวน์โหลด ppt KM Day กองแผนงาน ระบบแผนงาน Online 12 กันยายน 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google