งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM Day กองแผนงาน ระบบแผนงาน Online กองแผนงาน กรมชลประทาน 12 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM Day กองแผนงาน ระบบแผนงาน Online กองแผนงาน กรมชลประทาน 12 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM Day กองแผนงาน ระบบแผนงาน Online กองแผนงาน กรมชลประทาน 12 กันยายน 2557

2 KM TEAM กองแผนงาน นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล CKO กองแผนงาน “ ภาระของท่าน คือ หน้าที่ของเรา” คือ หน้าที่ของเรา”

3 ผู้ตรวจสอบ/ติดตาม ผู้จัดทำข้อมูลรายงาน ผู้บริหาร Xใช้เวลาในการจัดส่งมาก Xข้อมูลผิดพลาดจากความเป็นจริง Xไม่สามารถปรับปรุงความก้าวหน้าได้ทันที

4 ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 1.ระบบรายงานผลการ ปฏิบัติงานของแผนงาน ของกรมฯในระดับรายการ พัฒนาโดย ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ของกรมชลประทาน 2.ระบบรายงานผลการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทั้งหมดของกรมฯ 3.ระบบภูมิสารสนเทศ ด้าน แผนงานและงบประมาณ

5 ... ผู้ตรวจสอบ/ติดตาม ผู้จัดทำข้อมูลระดับบริหาร  ประหยัดเวลา  ประหยัดงบประมาณ  ข้อมูลตรงตามความ เป็นจริง  ปรับปรุงความก้าวหน้า ได้ทันที

6 INNOVATION ระบบสารสนเทศ ด้านแผนงานและ งบประมาณเพื่อ จัดทำข้อมูล สารสนเทศสำหรับ ผู้บริหาร

7 พัฒนาโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง มีอะไรใหม่ ? 1. ระบบการรายงานผลการ ดำเนินงาน ในรูปแบบ Graphic for decision 2.ระบบรายงานผลบน Mobile Device

8 ตัวอย่างรูปแบบรายงาน

9 ระบบรายงานผ่าน Web Browser บน อุปกรณ์ Mobile Device ทุกระบบ  ติดตามข้อมูลได้ทุกที่ ทุก เวลา  ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง  รายงานผลได้แบบ Real Time

10 ผู้ประสานแผนร่วมฝึกการใช้งานระบบ เมื่อ 8 ก.ค.2557

11 อธช.เยี่ยมชมการ สาธิตการใช้งานระบบ เมื่อ 31 ก.ค.2557

12 รัฐสภา คณะรัฐมนตรี การบริหารภายใน ของกรมฯ ประโยชน์ที่ได้รับ


ดาวน์โหลด ppt KM Day กองแผนงาน ระบบแผนงาน Online กองแผนงาน กรมชลประทาน 12 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google