งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ 088-2797799.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ 088-2797799."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ Ployphan.en@gmail.com 088-2797799

2  ระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection System: IDS)  การป้องกันการบุกรุก  การตรวจจับการบุกรุก  การตอบสนองการบุกรุก  การแก้ไขการบุกรุก  คำศัพท์ที่ควรทราบ  Signature  Alert  False Alarm  Sensor

3  Network-based IDS (NIDS)

4  ข้อดี  หากมีการการออกแบบระบบเครือข่ายที่มีการติดตั้ง ระบบ NIDS ที่ดี จะทำให้องค์กร สามารถตรวจจับ การบุกรุกของการจราจรในเครือข่ายขนาดใหญ่ได้ โดยใช้อุปกรณ์จำนวนน้อย  ติดตั้งง่าย  ไม่เป็นที่สังเกตของผู้โจมตี

5  ข้อเสีย  ผู้ผลิตบางรายมีการเพิ่มความเร็วในการทำงานของ ระบบ โดยจะลดประสิทธิภาพของการตรวจจับลง  ไม่สามารถวิเคราะห์ Packet ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสไว้ได้ ดังนั้น จึงไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ในเครือข่าย VPN หรือเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอล SSL, S-HTTP

6  Host-based IDS (HIDS)

7  ข้อดี  สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เครื่อง Host ได้  สามารถตรวจสอบข้อมูลจราจรที่เข้ารหัสไว้ได้  สามารถตรวจสอบการใช้งานของ Application ได้ โดยดูจากประวัติการใช้งานใน Audit Log File

8  ข้อเสีย  ต้องมีการติดตั้ง HIDS ที่ Host ทุกๆเครื่องที่ต้องการ ความปลอดภัย  ไม่สามารถ Scan หา Port ที่อุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆได้ เช่น Router Switch  ระบบ HIDS จะถูกโจมตีได้ง่ายจากการโจมตีแบบ DoS  ใช้เนื้อที่ Hard Disk มากกว่าเนื่องจากต้องเก็บ Log File

9  Signature-based IDS  Statistical-based IDS  Hybrid System

10  Audible/ Visual Alarm  Email Message  Mobile Notification  Log Entry  Trap & Trace, Back-Hacking  Exit Program  Firewall Configuration  Stop Session  Disconnect Switch, Port

11  Honey Pot

12  ข้อดี  ผู้โจมตีเบี่ยงเบนเป้าหมายไปยังระบบจำลองซึ่งไม่มี ข้อมูลความลับ  ผู้ดูแลระบบมีเวลาตัดสินใจว่าจะตอบสนองต่อผู้ โจมตีอย่างไร  สามารถติดตามรูปแบบการโจมตีได้ง่ายดาย  สามารถตรวจจับการโจมตีจากภายในได้  ข้อเสีย  กฎหมายไม่รองรับการใช้ Honey Pot  หากผู้โจมตีทราบว่าตกหลุมพราง Honey Pot จะเพิ่ม ความรุนแรงของการโจมตี  การใช้งาน Honey Pot ต้องอาศัยความชำนาญอย่าง มาก


ดาวน์โหลด ppt อ. พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ 088-2797799.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google