งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Back Office: หัวใจของ ระบบทั้งหมดใน โรงพยาบาล ภก. ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล ลัดดา เฉลยกิตติ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Back Office: หัวใจของ ระบบทั้งหมดใน โรงพยาบาล ภก. ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล ลัดดา เฉลยกิตติ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Back Office: หัวใจของ ระบบทั้งหมดใน โรงพยาบาล ภก. ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล ลัดดา เฉลยกิตติ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

2 ไฟฟ้าดับนั้น สำคัญไฉน ? ไฟดับ OR RR ER CCU Ward จ่ายกลาง ซักฟอก โภชนาการ ICU

3 ไฟฟ้าดับนั้น สำคัญไฉน ? ไฟดับ OPD เวชระเบียน ห้องตรวจ X-RAY EEG การเงิน เภสัชกรรม ลิฟท์ LAB

4 ระบบ Smoke detector, Alarm ไม่ ทำงาน ระบบ Smoke detector, Alarm ไม่ ทำงาน ถังดับเพลิงใช้ไม่ได้ ถังดับเพลิงใช้ไม่ได้ คนใช้ไม่เป็น คนใช้ไม่เป็น ไม่รู้จะต้องทำอย่างไร ไม่รู้จะต้องทำอย่างไร ไม่มีแผนดับเพลิง ไม่มีแผนดับเพลิง ไม่เคยซ้อมแผน ไม่เคยซ้อมแผน ไฟไม่ดับนั้น สำคัญไฉน ?

5 เงินเดือนไม่ออกตามเวลา เกิดอะไรขึ้นกับ มนุษย์เงินเดือน เกิดอะไรขึ้นกับ มนุษย์เงินเดือน

6 ระบบงานสำคัญของ รพ. ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ การกำกับดูแลวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย การป้องกันการติดเชื้อ ระบบเวชระเบียน ระบบจัดการด้านยา การตรวจทดสอบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การทำงานกับชุมชน กระบวนการดูแลผู้ป่วย การเข้าถึงและเข้ารับบริการ การประเมินผู้ป่วย การวางแผน การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและเสริมพลัง การดูแลต่อเนื่อง ด้านการดูแลผู้ป่วย ด้านการมุ่งเน้นผู้รับผลงาน ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านประสิทธิผลขององค์กร ด้านการนำและสังคม ด้านสร้างเสริมสุขภาพ มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ พ. ศ ตอนที่ IV ตอนที่ III ตอนที่ II ตอนที่ I การนำ การวางแผน กลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้ป่วย และสิทธิผู้ป่วย การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล ผลลัพธ์ กระบวนการดูแลผู้ป่วย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

7 อยู่รอด อยู่ร่วม หรือ อยู่อย่างมีความหมาย โรงพยาบาล ทีมหน่วยงาน 7

8 ระบบสนับสนุนที่สำคัญ กายภาพสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย กายภาพสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย ระบบบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ ระบบเครื่องมือและอุปกรณ์


ดาวน์โหลด ppt Back Office: หัวใจของ ระบบทั้งหมดใน โรงพยาบาล ภก. ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล ลัดดา เฉลยกิตติ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google