งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Back Office: หัวใจของระบบทั้งหมดในโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Back Office: หัวใจของระบบทั้งหมดในโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Back Office: หัวใจของระบบทั้งหมดในโรงพยาบาล
ภก. ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ลัดดา เฉลยกิตติ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

2 ไฟฟ้าดับนั้น สำคัญไฉน?
ไฟฟ้าดับนั้น สำคัญไฉน? OR RR ER ICU ไฟดับ CCU Ward จ่ายกลาง ซักฟอก โภชนาการ

3 ไฟฟ้าดับนั้น สำคัญไฉน?
ไฟฟ้าดับนั้น สำคัญไฉน? OPD เวชระเบียน ห้องตรวจ LAB ไฟดับ X-RAY EEG การเงิน เภสัชกรรม ลิฟท์

4 ไฟไม่ดับนั้น สำคัญไฉน?
ไฟไม่ดับนั้น สำคัญไฉน? ระบบ Smoke detector, Alarm ไม่ทำงาน ถังดับเพลิงใช้ไม่ได้ คนใช้ไม่เป็น ไม่รู้จะต้องทำอย่างไร ไม่มีแผนดับเพลิง ไม่เคยซ้อมแผน

5 เงินเดือนไม่ออกตามเวลา
เกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์เงินเดือน

6 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ กระบวนการดูแลผู้ป่วย
ตอนที่ I การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ ตอนที่ IV การวางแผน กลยุทธ์ การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล ด้านการดูแลผู้ป่วย ด้านการมุ่งเน้นผู้รับผลงาน ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านประสิทธิผลขององค์กร ด้านการนำและสังคม ด้านสร้างเสริมสุขภาพ การนำ ผลลัพธ์ การมุ่งเน้นผู้ป่วย และสิทธิผู้ป่วย การจัดการ กระบวนการ ระบบงานสำคัญของ รพ. ตอนที่ II ตอนที่ III ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ การกำกับดูแลวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย การป้องกันการติดเชื้อ ระบบเวชระเบียน ระบบจัดการด้านยา การตรวจทดสอบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การทำงานกับชุมชน กระบวนการดูแลผู้ป่วย มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ พ.ศ. 2549 กระบวนการดูแลผู้ป่วย การเข้าถึงและเข้ารับบริการ การประเมินผู้ป่วย การวางแผน การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและเสริมพลัง การดูแลต่อเนื่อง สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

7 อยู่รอด อยู่ร่วม หรือ อยู่อย่างมีความหมาย
อยู่รอด อยู่ร่วม หรือ อยู่อย่างมีความหมาย โรงพยาบาล ทีม หน่วยงาน 7

8 ระบบสนับสนุนที่สำคัญ
กายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศ ระบบเครื่องมือและอุปกรณ์


ดาวน์โหลด ppt Back Office: หัวใจของระบบทั้งหมดในโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google