งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Back Office: หัวใจของ ระบบทั้งหมดใน โรงพยาบาล ภก. ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล ลัดดา เฉลยกิตติ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Back Office: หัวใจของ ระบบทั้งหมดใน โรงพยาบาล ภก. ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล ลัดดา เฉลยกิตติ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Back Office: หัวใจของ ระบบทั้งหมดใน โรงพยาบาล ภก. ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล ลัดดา เฉลยกิตติ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

2 ไฟฟ้าดับนั้น สำคัญไฉน ? ไฟดับ OR RR ER CCU Ward จ่ายกลาง ซักฟอก โภชนาการ ICU

3 ไฟฟ้าดับนั้น สำคัญไฉน ? ไฟดับ OPD เวชระเบียน ห้องตรวจ X-RAY EEG การเงิน เภสัชกรรม ลิฟท์ LAB

4 ระบบ Smoke detector, Alarm ไม่ ทำงาน ระบบ Smoke detector, Alarm ไม่ ทำงาน ถังดับเพลิงใช้ไม่ได้ ถังดับเพลิงใช้ไม่ได้ คนใช้ไม่เป็น คนใช้ไม่เป็น ไม่รู้จะต้องทำอย่างไร ไม่รู้จะต้องทำอย่างไร ไม่มีแผนดับเพลิง ไม่มีแผนดับเพลิง ไม่เคยซ้อมแผน ไม่เคยซ้อมแผน ไฟไม่ดับนั้น สำคัญไฉน ?

5 เงินเดือนไม่ออกตามเวลา เกิดอะไรขึ้นกับ มนุษย์เงินเดือน เกิดอะไรขึ้นกับ มนุษย์เงินเดือน

6 ระบบงานสำคัญของ รพ. ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ การกำกับดูแลวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย การป้องกันการติดเชื้อ ระบบเวชระเบียน ระบบจัดการด้านยา การตรวจทดสอบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การทำงานกับชุมชน กระบวนการดูแลผู้ป่วย การเข้าถึงและเข้ารับบริการ การประเมินผู้ป่วย การวางแผน การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและเสริมพลัง การดูแลต่อเนื่อง ด้านการดูแลผู้ป่วย ด้านการมุ่งเน้นผู้รับผลงาน ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านประสิทธิผลขององค์กร ด้านการนำและสังคม ด้านสร้างเสริมสุขภาพ มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ พ. ศ. 2549 ตอนที่ IV ตอนที่ III ตอนที่ II ตอนที่ I การนำ การวางแผน กลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้ป่วย และสิทธิผู้ป่วย การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล ผลลัพธ์ กระบวนการดูแลผู้ป่วย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

7 อยู่รอด อยู่ร่วม หรือ อยู่อย่างมีความหมาย โรงพยาบาล ทีมหน่วยงาน 7

8 ระบบสนับสนุนที่สำคัญ กายภาพสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย กายภาพสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย ระบบบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ ระบบเครื่องมือและอุปกรณ์


ดาวน์โหลด ppt Back Office: หัวใจของ ระบบทั้งหมดใน โรงพยาบาล ภก. ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล ลัดดา เฉลยกิตติ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google