งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพูดในโอกาสต่างๆ ” บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพูดในโอกาสต่างๆ ” บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพูดในโอกาสต่างๆ ” บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทาง ธุรกิจ มาตรฐานสากล

4

5

6

7 วันที่ น. ลงทะเบียน / เปิดการอบรม น. หลักการพูดในที่ชุมชน น. พักรับประทานอาหารว่าง น. การเอาชนะอาการประหม่าและ สร้างความเชื่อมั่น น. พักรับประทานอาหารกลางวัน น. ฝึกเอาชนะอาการประหม่าและสร้าง ความเชื่อมั่น น. พักรับประทานอาหารว่าง น. การจัดลำดับขั้นตอนของการพูด

8 วันที่ น. ฝึกการจัดลำดับขั้นตอนของ การพูด น. พักรับประทานอาหารว่าง น. การใช้ภาษากายและเสียง ประกอบการพูด น. พักรับประทานอาหารกลางวัน น. ฝึกการใช้ภาษากายและเสียง ประกอบการพูด น. พักรับประทานอาหารว่าง น. การพูดในโอกาสต่างๆ

9 วันที่ น. ฝึกการพูดในโอกาสต่างๆ น. พักรับประทานอาหารว่าง น. ฝึกการพูดในโอกาสต่างๆ ( ต่อ ) น. พักรับประทานอาหารกลางวัน น. หลักการตอบปัญหาฉับพลันฝึกการ ตอบปัญหาฉับพลัน น. พักรับประทานอาหารว่าง น. แสดงความคิดเห็น น. มอบวุฒิบัตร / ปิดการอบรม หมายเหตุ เนื่องจากการอบรมมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจึงรับ เพียงรุ่นละ 30 ท่านโดยภาคปฏิบัติจะแบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 15 ท่าน

10


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพูดในโอกาสต่างๆ ” บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google