งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพูดในโอกาสต่างๆ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพูดในโอกาสต่างๆ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพูดในโอกาสต่างๆ”
กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพูดในโอกาสต่างๆ” บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

2 สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

3

4

5

6 วันที่ น.   ลงทะเบียน/เปิดการอบรม น. หลักการพูดในที่ชุมชน น. พักรับประทานอาหารว่าง น. การเอาชนะอาการประหม่าและสร้างความเชื่อมั่น น. พักรับประทานอาหารกลางวัน น. ฝึกเอาชนะอาการประหม่าและสร้างความเชื่อมั่น น. พักรับประทานอาหารว่าง น. การจัดลำดับขั้นตอนของการพูด            

7 วันที่. 09. 00-10. 30น. ฝึกการจัดลำดับขั้นตอนของการพูด 10. 30-10. 45น
วันที่ น. ฝึกการจัดลำดับขั้นตอนของการพูด น. พักรับประทานอาหารว่าง น. การใช้ภาษากายและเสียงประกอบการพูด น. พักรับประทานอาหารกลางวัน น. ฝึกการใช้ภาษากายและเสียงประกอบการพูด น. พักรับประทานอาหารว่าง น. การพูดในโอกาสต่างๆ

8 วันที่. 09. 00-10. 30น. ฝึกการพูดในโอกาสต่างๆ 10. 30-10. 45น
วันที่ น. ฝึกการพูดในโอกาสต่างๆ น. พักรับประทานอาหารว่าง น. ฝึกการพูดในโอกาสต่างๆ (ต่อ) น. พักรับประทานอาหารกลางวัน น. หลักการตอบปัญหาฉับพลันฝึกการตอบปัญหาฉับพลัน น. พักรับประทานอาหารว่าง น. แสดงความคิดเห็น น. มอบวุฒิบัตร/ปิดการอบรม หมายเหตุ เนื่องจากการอบรมมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจึงรับเพียงรุ่นละ 30 ท่านโดย ภาคปฏิบัติจะแบ่งออกเป็น2 กลุ่มๆละ 15 ท่าน

9 Thank you


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพูดในโอกาสต่างๆ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google