งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การแต่งการของนักเรียนชายระดับประถมจะ สวมเสื้อคอเชิร์ทสีขาว กางเกงสีน้ำตาลเข้ม ขัดสีน้ำตาล ถุงเท้าสีน้ำตาลและรองเท้าสี น้ำตาล ทรงผมรองทรงสูงหรือตัดเกรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การแต่งการของนักเรียนชายระดับประถมจะ สวมเสื้อคอเชิร์ทสีขาว กางเกงสีน้ำตาลเข้ม ขัดสีน้ำตาล ถุงเท้าสีน้ำตาลและรองเท้าสี น้ำตาล ทรงผมรองทรงสูงหรือตัดเกรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  การแต่งการของนักเรียนชายระดับประถมจะ สวมเสื้อคอเชิร์ทสีขาว กางเกงสีน้ำตาลเข้ม ขัดสีน้ำตาล ถุงเท้าสีน้ำตาลและรองเท้าสี น้ำตาล ทรงผมรองทรงสูงหรือตัดเกรียน  หน้าอกเสื้อข้างขวาปักชื่อและอักษรย่อ ช. น. ไห้เรียบร้อย

3  การแต่งการของนักเรียนหญิงระดับประถมจะ สวมเสื้อคอบัวสีขาว กระโปรงสีกรมท่า ถุง เท้าสีขาวและรองเท้าหนังสีดำ ทรงผมมัด และผูกโบว์ไห้เรียบร้อยหรือตัดสั้น  หน้าอกเสื้อข้างขวาปักชื่อและอักษรย่อ ช. น. ไห้เรียบร้อย

4  การแต่งการของนักเรียนชาย ระดับมัธยมจะสวมเสื้อคอเชิร์ทสี ขาว กางเกงสีดำเข้มขัดสีดำ ถุง เท้าสีขาวและรองเท้าสีดำ ทรง ผมรองทรงสูงหรือตัดเกรียน  หน้าอกเสื้อข้างขวาปักชื่อและ อักษรย่อ ม. ช. น. ไห้เรียบร้อย

5  การแต่งการของนักเรียนหญิง ระดับประถมจะสวมเสื้อคอปกทหารเรือ สีขาว หูกระต่ายสีกรมท่า กระโปรงสี กรมท่า ถุงเท้าสีขาวและรองเท้าหนังสี ดำ ทรงผมมัดและผูกโบว์ไห้เรียบร้อย หรือตัดสั้น  หน้าอกเสื้อข้างขวาปักชื่อและอักษร ย่อ ม. ช. น. ไห้เรียบร้อย


ดาวน์โหลด ppt  การแต่งการของนักเรียนชายระดับประถมจะ สวมเสื้อคอเชิร์ทสีขาว กางเกงสีน้ำตาลเข้ม ขัดสีน้ำตาล ถุงเท้าสีน้ำตาลและรองเท้าสี น้ำตาล ทรงผมรองทรงสูงหรือตัดเกรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google