งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ตั้ง บ้านธาตุดุม ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร ประวัติความเป็นมา เป็นสถาปัตยกรรมแบบเขมร ศิลปะแบบบาปวน สร้างเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ตั้ง บ้านธาตุดุม ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร ประวัติความเป็นมา เป็นสถาปัตยกรรมแบบเขมร ศิลปะแบบบาปวน สร้างเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่ตั้ง บ้านธาตุดุม ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร ประวัติความเป็นมา เป็นสถาปัตยกรรมแบบเขมร ศิลปะแบบบาปวน สร้างเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๖ ปัจจุบัน องค์พระธาตุเหลืออยู่เฉพาะองค์กลาง ส่วนองค์ ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ คงเหลือเฉพาะฐาน เท่านั้น สันนิษฐานว่า อาจจะยังสร้างไม่เสร็จในครั้ง นั้นก็ได้

3 ฐานองค์พระธาตุก่อด้วยศิลาแลง ส่วนเรือนธาตุและยอดก่อ ด้วยอิฐ โดยใช้วิธีเรียงอิฐตามหน้ายาว และหน้าตัดอยู่ในแนว เดียวกัน การเรียงอิฐด้วยวิธีนี้จะไม่สอด้วยปูน ส่วนประกอบ ขององค์พระธาตุมีลวดลาย และภาพจำหลักประดับอยู่ตามส่วน ต่างๆ ของ องค์พระธาตุ มีทับหลัง และกรอบประตูหลอก ซึ่ง ส่วนใหญ่ทำจากหินทราย องค์พระธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ตัวเรือนธาตุย่อมุมทั้งสี่มุม ผนังของเรือนธาตุทั้งด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตกทำเป็นซุ้มมีประตูหลอก เหนือประตู ดังกล่าวมีทับหลัง เป็นลวดลายรูปสัตว์เช่น ช้าง และลายพรรณ พฤกษา เป็นลวดลายก้านขด ส่วนด้านทิศตะวันออกทำเป็นซุ้ม สันนิษฐานว่า เป็นที่ประดิษฐาน สิ่งที่เคารพบูชา ส่วนยอดมี ลักษณะสอบเรียวป้านขึ้นไปเรียกว่าเครื่องบน ประกอบด้วยเชิง บาตรคลายพุ่ม แต่ปัจจุบันได้พังทลายลงมาหมด

4 จากตำนานพื้นบ้านกล่าว ไว้ว่า เมื่อครั้งพระสัมมาสัม พุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับรอย พระพุทธบาท ที่พระธาตุเชิง ชุมเมื่อพระพุทธองค์เสด็จกลับ ทางอากาศได้ทรงสลัด กระดุม ไว้เป็นที่ระลึกแก่ชาวเมือง ชาวเมืองจึงได้ก่อสร้างพระ ธาตุขึ้น ณ บริเวณที่กระดุมตก เพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธ องค์ พระธาตุที่สร้างจึงมีชื่อว่า พระธาตุดุม ตามตำนานยัง กล่าวว่า พระธาตุเชิงชุมและ พระธาตุดุม สร้างขึ้นใน ระยะเวลาเดียวกัน

5

6

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt ที่ตั้ง บ้านธาตุดุม ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร ประวัติความเป็นมา เป็นสถาปัตยกรรมแบบเขมร ศิลปะแบบบาปวน สร้างเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google