งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่2 สักวา เด็กไทย ไปอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ที่ล้ำสมัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่2 สักวา เด็กไทย ไปอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ที่ล้ำสมัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่2 สักวา เด็กไทย ไปอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ที่ล้ำสมัย
สักวา เด็กไทย ไปอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ที่ล้ำสมัย คอยศึกษา รู้เขา รู้เราไป ศาสตร์และศิลป์ ปรับใช้ ในวิชา ยุคสังคม เออีซี มีความหวัง รวมพลัง คนเก่ง และคนกล้า สิบรวงข้าว ร่วมด้วย ช่วยพัฒนา ยอมดีกว่า หนึ่งก้านเดียว ทานแรงเอย ด.ญ.ภาณิชา โพธิ์กลิ่น ป.6/1 เลขที่19 ด.ญ.จิรนันท์ สมภักดี ป.6/1 เลขที่ 34

2 กิจกรรมโรงเรียน วันครู เลือกตั้ง ปลูกหญ้า ป่าชายเลน ลูกเสือ

3 กิจกรรมโรงเรียน

4 สมาชิกอาเซียน ลำดับ ชื่อประเทศ 1. สิงคโปร์ 2. มาเลเซีย 3. ลาว 4. ไทย
5. บรูไนร 6. อินโดเนเซีย 7. เมียนมาร์ 8. ฟิลิปินล์ 9. เวียดนาม 10. กัมพูชา

5 แผนผังความคิด สัตว์ ชุด ดอกไม้ อาหาร ยานพาหนะ

6 ค้นหาข้อมูลประเทศสิงคโปร์
1. อาหารประจำชาติประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ ข้าวมันไก่ 2.สกุลเงินของประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ ดอลล่าสิงคโปร์ 3.สัต์ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ สิงโต 4.สถานที่ท้องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ แบกเป้ 5.ดอกไม้ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ แวนด้า ด.ญ.ภาณิชาโพธิ์กลิ่น ป.6/1 เลขที่19

7 ค้นหาข้อมูลประเทศสิงคโปร์
1.ชุดประจำชาติประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ เกบาย่า 2.ภาษาประจำชาติประเทศสิงคโปร์เรียกว่า ตอบ ภาษาอังกฤษ 3.ผู้นำประจำชาติประเทศสิงคโปร์ ตอบ โทนี ตัน เค็ง ยัม 4.คำกล่าวลาเรีอกว่า ตอบ ไจเจียน 5.คำทักทายเรียกว่า ตอบ หนีห่าว ด.ญ.จิรนันท์ สมภักดี ป.6/1 เลขที่ 34


ดาวน์โหลด ppt บทที่2 สักวา เด็กไทย ไปอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ที่ล้ำสมัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google