งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตแดน ราชวงศ์โจว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตแดน ราชวงศ์โจว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 เขตแดน ราชวงศ์โจว

21

22 เขตแดนของ ราชวงศ์ฮั่น สมเด็จพระจักรพรรดิ ฮั่นเกาจู ฮั่นเกาจู ปฐมจักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์ฮั่น สมเด็จพระจักรพรรดิ ฮั่นเกาจู ฮั่นเกาจู ปฐมจักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์ฮั่น

23 เขตแดนราชวงศ์สุย

24

25

26

27

28 เขตแดน ราชวงศ์ชิง พระนางซูสีไทเฮาซูสีไทเฮา

29

30 แนวคิดที่ เป็น อุดมการณ์ ดร. ซุน ยัตเซน หลัก เอกราช แห่งชา ติ หลัก อำนาจ อธิปไตย ของ ประชาชน หลัก ความ ยุติธรรม ในการ ครองชีพ

31

32

33

34

35

36 หลักแห่ง สัมพันธ์ ภาพ 5 ประการ จักรพร รดิกับ ราษฎร บิดา กับ บุตร พี่ชาย กับ น้องชา ย สามีกับ ภรรยา เพื่อน กับ เพื่อน

37 ขงจื้อจะ เน้นสอน เรื่อง

38

39

40

41

42

43 ระบบ ที่ดิน

44

45

46

47

48

49 เครื่องปั้นดินเผา ลายเขียนสี วัฒนธรรมหยาง เซา เครื่องปั้นดินเผ าสีดำขัดมันเงา วัฒนธรรมหลง ซาน

50

51

52 ลายหน้า สัตว์ ลาย มังกร ลายตา เหยี่ยว ลาย หงษ์ ลายก้อน เมฆ

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70 การเดินเรือของเจิ้งเหอ

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80


ดาวน์โหลด ppt เขตแดน ราชวงศ์โจว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google