งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุที่เมื่อทำ ปฎิกิริยากับน้ำแล้วจะให้แรงยึด เกาะทั้งแบบ adhesion และ cohesion ซึ่ง จะเชื่อมประสาน ส่วนประกอบต่างๆ เช่น หิน ทราย และวัสดุอื่นๆเข้าด้วยกันและเมื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุที่เมื่อทำ ปฎิกิริยากับน้ำแล้วจะให้แรงยึด เกาะทั้งแบบ adhesion และ cohesion ซึ่ง จะเชื่อมประสาน ส่วนประกอบต่างๆ เช่น หิน ทราย และวัสดุอื่นๆเข้าด้วยกันและเมื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุที่เมื่อทำ ปฎิกิริยากับน้ำแล้วจะให้แรงยึด เกาะทั้งแบบ adhesion และ cohesion ซึ่ง จะเชื่อมประสาน ส่วนประกอบต่างๆ เช่น หิน ทราย และวัสดุอื่นๆเข้าด้วยกันและเมื่อ แข็งตัวแล้วจะกลายเป็น สารประกอบใหม่ที่มีคุณสมบัติแข็ง คล้ายหิน

3 1 แคลเซียม ออกไซด์ (CaO) วัตถุดิบที่ให้ แร่ ได้แก่ หินปูน (limestone) ดินสอพอง (chalk) ปูน ขาว (marl) 2. ซิลิกอนไดออกไ ซด์ (SiO 2 ) วัตถุดิบที่ให้แร่ ได้แก่ หินดินดานหรือ หินเชล (shale) หินชนวน (slate) ดินเหนียว (clay) 3. อลูมิเนียม ออกไซด์ (Al 2 O 3 ) วัตถุดิบ ที่ให้แร่ได้แก่ หินดินดานหรือ หินเชล (shale) หินชนวน (slate) ดินเหนียว (clay) 5. แคลเซียม ซัลเฟต (CaSO 4 ) วัตถุดิบที่ให้แร่ ได้แก่ แร่ยิบซัม (CaSO 4 ) 4 เหล็ก ออกไซด์ (FeO 2, Fe 2 O 3 ) วัตถุดิบที่ให้แร่ ได้แก่ ดินลูกรัง และดินศิลาแลง (laterite)

4 ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญอยู่ 3 ขั้นตอนดังนี้ 1. การเตรียมวัตถุดิบ (Preparing of Raw Materials) 2. การเผาวัตถุดิบ (Calcining) 3. การบดปูนเม็ด (Cement Mill)

5 การผลิตปูนซีเมนต์ มี 2 วิธี 1. การผลิตปูนซีเมนต์ แบบเปียก (Wet Process) 2. การผลิตปูนซีเมนต์ แบบแห้ง (Dry Process)

6 วัตถุดิบหลักที่ใช้ใน กระบวนการผลิตคือ ดิน ขาว (Marl) และดินเหนียว (Clay) สำหรับดินขาวมีอยู่ ในระดับฟื้นดินหรือใต้ดิน ตามธรรมชาติ โดยปกติจะมี ความชื้นสูง

7 นำวัตถุดิบผ่านการย่อยให้มีขนาดเล็กลงผสม กันตามสัดส่วน ตีรวมกับน้ำจนเป็น น้ำดิน ส่งเข้าเตาเผ่าอุณหภูมิ ประมาณ 1000- 1350 ̊C ผสมยิปซัมบดให้ ละเอียด ปูนซีเมนต์ ผง

8 การผลิตปูนซีเมนต์แบบแห้ง เหมาะ สำหรับวัตถุดิบ ที่มีความชื่นต่ำ เช่น หินปูน หรือ หินดินดานเป็นส่วน ผสม โดยนำวัตถุดิบทั้งหมดมาบด รวมกันในอัตราส่วนที่ เหมาะสมแล้วนำไปเผาในลักษณะฝุ่น แห้งเป็นวิธีที่นิยม ใช้ในปัจจุบัน

9 หินปูนหินดินดาน แร่เหล็กหรือ ดินลูกรัง บดเป็นผง ละเอียด อบด้วยความ ร้อนเพื่อไล่น้ำ ออก เผาในเตาเผา แบบหมุนที่ 1450 ̊C ปูน เม็ด ผสม ยิปซัม และ บด เป็น ผง ปูนซีเ มนต์ ผง

10 ชื่อ สารประกอบ หลัก สัญลักษณ์ ทางเคมี ชื่อย่อ ไตรแคลเซียม ซิลิเกต (Tricalcium Silicate) 3CaO.SiO 2 C3SC3S ไดแคลเซียม ซิ ลิเกต (Dicalcium Silicate) 2CaO.SiO 2 C2SC2S ไตรแคลเซียม อลูมิเนต (Tricalcium Aluminate) 3CaO.Al 2 O 3 C3AC3A เตตรา แคลเซียมอลูมิ โนเฟอร์ไรท์ 4CaO. Al 2 O 3.Fe 2 O 3 C 4 AF

11 ประเภทที่ 1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลน ธรรมดา สำหรับใช้ในการทำคอนกรีต หรือ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ ต้องการคุณภาพพิเศษกว่าธรรมดา และใช้สำหรับงานการก่อสร้างตามปกติ ทั่วไป ประเภทที่ 2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ สำหรับใช้ในการทำคอนกรีต หรือ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกิดความร้อน และทนซัลเฟตได้ปานกลาง

12 ประเภทที่ 3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทเกิดแรงสูงเร็ว ใช้ในงานก่อสร้าง ที่ต้องการให้เกิดแรงบีบน้ำหนักได้เร็ว เหมาะสำหรับใช้ในงานคอนกรีตที่ ต้องการถอดแบบได้เร็ว หรืองานที่ ต้องการใช้เร็วเพื่อแข่งกับเวลา ประเภทที่ 4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทเกิดความร้อนต่ำ ใช้ในงาน คอนกรีตที่มีเนื้อหนาๆ เช่น การสร้าง เขื่อนกั้นน้ำจืดขนาดใหญ่งานโครงสร้าง ที่เป็นแท่งหนามากๆ ประเภทที่ 5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภททนซัลเฟตได้สูง ใช้ในงาน ก่อสร้างในทะเลหรือตามชายฝั่งทะเล บนดินที่มีความเค็มปนอยู่ หรือใช้บริเวณ ที่มีซัลเฟตสูง

13 ปูนซีเมนต์ที่ได้จากการผสมวัสดุ เฉื่อย เช่น ทราย หรือหินปูน ลงไปบด พร้อมกับปูนเม็ดของปูนปอร์ตแลนด์ ธรรมดา คุณสมบัติ : ตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.80 การใช้งาน : เหมาะกับงานก่ออิฐ ฉาบ ปูน เนื่องจากมีความลื่น ทำงานง่าย ยืดหดตัวน้อยทำให้พื้นผิวสวยเรียบ คงทน ไม่หลุดล่อน นิยมใช้กับงาน ก่อสร้างอาคารบ้านขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และงานปั้น

14 คุณสมบัติ : ที่สำคัญคือต้องมีความหนืด ต่ำในช่วงต้นเพื่อให้สามารถสูบไปได้ใน ระดับความลึกที่ต้องการ และแข็งตัวได้ รวดเร็วภายในเวลาที่กำหนด ทนทานต่อ อุณหภูมิ ความดัน และการกัดกร่อนของน้ำทะเล การใช้งาน : เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม งานขุดเจาะบ่อน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

15 ประโยชน์ - ใช้ก่ออิฐ - ใช้ทำคานคอนกรีต - ใช้ทำเสาอาคารทั่วไป - ใช้ทำถนน - ใช้ทำสะพาน

16 ดินสอพอง แหล่งใหญ่อยู่ที่ตำบลท่าแค และตำบล ท่าตะโก จังหวัดลพบุรี หินเชล พบที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัด เชียงใหม่ ดินเหนียว พบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปราจีนบุรี ลำปาง เชียงใหม่ ดินลูกรัง พบที่ส่วนใหญ่พบในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ดินศิลาแลง ที่ราบสูงโคราช อำเภอป่าซาง จังหวัด ลำพูน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ชายฝั่ง ทะเลบ้านแหลมโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ แร่ยิปซัม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด นครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดเลย เป็นต้น

17 น. ส. รุ่งอรุณ จารย์เจริญ เลขที่ 26 น. ส. ณัฐจรีย์ ศรีนทีทันดร เลขที่ 30 น. ส. เนาวรัตน์ แซ่โซ้ง เลขที่ 33 น. ส. ศศิวนันท์ วงศ์ชัย เลขที่ 38 น. ส. อภิณีย์ วงศ์ชัย เลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 รายวิชาเคมี 5 ว 30225 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ครู แสงหล้า คำหมั้น


ดาวน์โหลด ppt ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุที่เมื่อทำ ปฎิกิริยากับน้ำแล้วจะให้แรงยึด เกาะทั้งแบบ adhesion และ cohesion ซึ่ง จะเชื่อมประสาน ส่วนประกอบต่างๆ เช่น หิน ทราย และวัสดุอื่นๆเข้าด้วยกันและเมื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google