งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคติดต่อทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม หมายถึง โรคที่มี ความผิดปกติขององค์ประกอบของจีน และโครโมโซม ทั้งนี้ โรคทาง พันธุกรรม นี้ เป็นโรคติดตัวไปตลอด ชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคติดต่อทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม หมายถึง โรคที่มี ความผิดปกติขององค์ประกอบของจีน และโครโมโซม ทั้งนี้ โรคทาง พันธุกรรม นี้ เป็นโรคติดตัวไปตลอด ชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคติดต่อทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม หมายถึง โรคที่มี ความผิดปกติขององค์ประกอบของจีน และโครโมโซม ทั้งนี้ โรคทาง พันธุกรรม นี้ เป็นโรคติดตัวไปตลอด ชีวิต ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

3 1. โรคธาลัสซีเมีย 2. โรคฮีโมฟีเลีย 3. โรคดาวน์ซินโดรม

4 โรคที่เกิดจากความผิดปกติของ ระดับโครโมโซม เป็นโรคทางพันธุกรรม ที่เด็กจะมี อาการปัญญาอ่อน และหน้าตาดู แปลกไปจากปกติ มักพบในเด็กที่ แม่ตั้งครรภ์เมื่ออายุเกิน 35 ปี

5 อาการของโรค อาการของโรค เด็กกลุ่มอาการดาวน์จะมีศีรษะ ค่อนข้างเล็ก แบน ตาเฉียงขึ้น ดั้ง จมูกแบน ปากเล็ก มือสั้น ขาสั้น ตัว เตี้ย ปัญญาอ่อน ไอคิว 20-150

6 แนวทางการป้องกัน ป้องกันได้โดยการวินิจฉัยก่อน คลอด ปัจจุบันมักทำกันในหญิง ตั้งครรภ์ที่อัตราเสี่ยงสูง เช่น อายุ มากกว่า 35 ปีขึ้นไป

7  ควรเป็นอาหารบำรุงสมอง เพราะ เด็กเหล่านี้จะมีเชาว์ปัญญาอยู่ใน ระดับปัญญาอ่อนปานกลาง

8 เป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีความ ผิดปกติของสารสีแดงในเม็ดเลือด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการโลหิตจาง เรื้อรัง

9 อาการของโรค จะมีอาการซีด ตาขาวสีเหลือง ตัว เหลือง ตับโต ม้ามโต ผิวหนังดำ คล้ำ กระดูกใบหน้าจะเปลี่ยนรูป มี จมูกแบน กะโหลกศีรษะหนา

10 ผู้ที่ไม่เป็นโรค จะแต่งงานควร ตรวจคู่สมรส ถ้าคู่สมรสมียีน ผิดปกติ ควรวางแผน ครอบครัว หรือปรึกษาแพทย์ก่อน มีบุตร

11 หลีกเลี่ยงอาหารรส หวานจัด เค็มจัด และอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง อาหารคุณภาพดีที่ให้โปรตีน สูง เช่น เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ไข่ นม และอาหารที่มีวิตามิน

12 เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ปัจจัยการ แข็งตัว ของเลือดผิดปกติ ทำให้ ผู้ป่วยมีอาการ เลือดออกไม่หยุด หรือหยุดยาก

13 อาการของโรค ผู้ป่วยจะมีอาการเลือดออกง่าย เป็นๆ หาย ๆ มาตั้งแต่เด็ก มักจะ ออกเป็นเป็นจ้ำใหญ่ ( ไม่เป็นจุด แดง ) โดยมักเกิดจากการกระทบ กระแทก เล็ก ๆ น้อย ๆ

14 แนวทางการป้องกัน โรคฮีโมฟิเลียนี้ พบในผู้ชาย ดังนั้น หากลูกชายมีอาการเลือดออกง่าย หยุดยาก เช่น ฉีดวัคซีนแล้วเลือด ยังคงซึมตรงรอยฉีดอยู่นาน จำเป็นต้องรีบพาลูกไปพบแพทย์

15 อาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วย โรคฮีโมฟิเลีย ควรเป็นอาหารที่มีวิตามินเค ช่วย ทำให้เลือดแข็งตัวได้

16 1. น. ส. ณัฐธยาน์ อภินันทศาสตร์ เลขที่ 22 2. น. ส. วันนูรัสลิน แสงรายยิ่งยศ เลขที่ 23 3. น. ส. สรัลชนา วงษ์มาน เลขที่ 24 4. น. ส. ฝนแก้ว รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เลขที่ 32 5. น. ส. นลพรรณ ปั้นทอง เลขที่ 33 6. น. ส. วัลลภา ทีสกุล เลขที่ 35 7. น. ส. ธัญญลักษณ์ ศรีอนงค์ เลขที่ 36 มัธยมศึกษาปีที่ 4/7


ดาวน์โหลด ppt โรคติดต่อทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม หมายถึง โรคที่มี ความผิดปกติขององค์ประกอบของจีน และโครโมโซม ทั้งนี้ โรคทาง พันธุกรรม นี้ เป็นโรคติดตัวไปตลอด ชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google