งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา งาน เครื่องยนต์ แก๊สโซลีน หน่วยที่ 1 วัฏจักรการทำงาน และชิ้นส่วน เครื่องยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา งาน เครื่องยนต์ แก๊สโซลีน หน่วยที่ 1 วัฏจักรการทำงาน และชิ้นส่วน เครื่องยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิชา งาน เครื่องยนต์ แก๊สโซลีน

3 หน่วยที่ 1 วัฏจักรการทำงาน และชิ้นส่วน เครื่องยนต์

4 จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. อธิบายวัฏจักรการทำงานและ สมรรถนะเครื่องยนต์ได้ 3. แนะนำคุณลักษณะลูกสูบและ ผลกระทบจาก ความร้อนได้ 4. อธิบายการทำงานของเพลา สมดุลลดการสั่นสะเทือน เครื่องยนต์ได้ 5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน ด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ประณีต รอบคอบ และตระหนักถึง ความปลอดภัย

5 แรงลูกสูบ ทางตรง หมุนเพลาข้อ เหวี่ยง เพลาข้อเหวี่ยง หมุน ดันลูกสูบขึ้นบน กลไกการเคลื่อนที่ของเครื่องยนต์ (ENGINE MOTION)

6 ความเร็วไอดี 360 ม./ วินาที ลิ้นไอดี 400 o ซ. ไฟจุดระเบิด 20,000 โวลต์ แก๊สเผา ไหม้ร้อน 2,500 o ซ. ลิ้นไอเสียร้อน 800 o ซ. ไอเสียร้อย 1,000 o ซ. แรงผลักดันลูกสูบ 50 กก./ ซม. 2 แรงขับเพลาข้อเหวี่ยง 8,400 นิวตัน

7 ลิ้นไอดี ลิ้นไอเสีย จังหวะดูด จังหวะอัด จังหวะงาน จังหวะคาย

8 ห้องอัด ระยะชัก ขนาด น้ำหนักต่อกำลังและกำลังต่อ ปริมาตร น้ำหนัก กำลังต่อ ประเภทเครื่องยนต์ ต่อ กำลัง ปริมาตร (kg/kW) (kW/ ลิตร ) เครื่องจักรยานยนต์ 3.5- 1.0 20-60 เครื่องเบนซินรถนั่ง 3.0- 1.0 30-50 เครื่องเบนซินรถบรรทุก 3.5- 1.5 20-30 เครื่องโรตารี่ 1.0-0.5 35-45 เครื่องดีเซลรถนั่ง 3.5- 3.0 20-25 เครื่องดีเซลรถบรรทุก 5.0-3.0 20-25 เครื่องกังหันแก๊ส 0.5- 0.2 - ระยะ ชัก

9 กำลังเครื่องยนต์ แรงบิด สิ้นเปลืองน้ำมัน ความเร็วรอบเหมาะใช้ งาน ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ( รอบ / นาที ) ประเภทการกำหนดกำลัง เครื่องยนต์ มาตรฐาน DIN มีหน่วยเป็น PS ทดสอบ เหมือนสภาพใช้งานจริง คือ ใส่หม้อกรอง อากาศ หม้อพักไอเสีย พัด ลมปั๊มน้ำ อัลเตอร์เนเตอร์ มาตรฐาน SAE สูงกว่า มาตรฐาน DIN 10-25% ทดสอบโดยไม่ใส่ หม้อกรองอากาศ หม้อพักไอเสีย พัดลมปั๊ม น้ำและอัลเตอร์ - เนเตอร์ มาตรฐาน ISO ทดสอบ เหมือนมาตรฐาน DIN คือใช้ตาม DIN แรงบิดหรือทอร์ก คือแรงที่ ทำให้วัตถุหมุน การสิ้นเปลืองน้ำมัน หมายถึงการสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิงที่ตรวจวัด โดยแท่นทดสอบ เครื่องยนต์ ใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงไปกี่กรัมด้วย ภาระเครื่องยนต์คงที่ 1 kW ใน 1 ชั่วโมง สิ้นเปลืองน้ำมัน แรงบิด กำลังเครื่องยนต์

10 ลูกสูบแบบเจาะรูที่ท้องร่องแหวน อัด ร่องแหวนอัดตัวบน ร่องแหวนน้ำมัน เจาะหลายรู ลูกสูบแบบ ผ่า ร่องแหวน น้ำมัน (Slit Type Piston) ร่องน้ำมันเครื่อง รูน้ำมันเครื่อง ลูกสูบแบบ เจาะรูที่ ท้องร่อง แหวน น้ำมัน (Thermal Flow Type Piston) ลูกสูบเสริมแผ่น เหล็ก

11 ลูกสูบเครื่องยนต์ดีเซลลูกสูบ เครื่องยนต์เบนซิน ใช้ห้องเผาไหม้แบบ 2 ชั้น หล่อเย็นด้วยน้ำ ใช้ห้องเผาไหม้แบบพาวน หล่อเย็นด้วยอากาศ ใช้ห้องเผาไหม้แบบเปิด 400 o ซ. 300 o ซ. 200 o ซ. 300 o ซ. 200 o ซ. 100 o ซ. 100 o ซ. 200 o ซ. 300 o ซ. อุณหภูมิการทำงาน

12 1. ลูกสูบเย็นเรียว 2. ลูกสูบร้อนไม่เรียว (Cold Piston) (Hot Piston) 3. ระยะห่างหล่อลื่น ลูกสูบ (Piton Clearance) กระบอกสูบ ลูกสูบ

13 1. ขนาด A เล็ก กว่า B ( ชายลูกสูบเป็น วงรี ) 2. ขนาด C เล็กกว่า D ( สำหรับลูกสูบเป็นทรง เรียว ) ขนาด เล็กกว่า D รูปทรงลูกสูบเป็นวงรี (Cam-Ground Piston)

14 1. การเกิดแรงปะทะ แรง ปะทะทางขึ้น จาก ความดัน จังหวะ อัด ด้านข้าง หลัก ความดันจังหวะอัด 2. การ ทำงานของลูกสูบ แบบเยื้อง ศูนย์กลาง ความดันจังหวะ งาน จังหวะอัด ความดันจาก จังหวะงาน ก่อนถึง ศูนย์ ตายบน จังหวะอัด จังหวะงาน แรงปะทะ ทางลง จากความ ดัน จังหวะงาน

15 แรงทางตรง (Inertial Force) แรงเหวี่ยง (Centrifugal Force) แรงไม่สมดุลในเครื่องยนต์ (Unbalancing Forces in Engine)

16 1. กลไกเพลาสมดุลหมุนสวน ทางกัน เพลาสมดุลขวา เพลาสมดุลซ้าย สายพานไทมิ่ง ล้อ สายพานเพลาข้อเหวี่ยง 2. เพลาสมดุล เพลา สมดุล ล้อสายพานเพลาข้อเหวี่ยง

17 วัฏจักรการทำงาน และ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์


ดาวน์โหลด ppt วิชา งาน เครื่องยนต์ แก๊สโซลีน หน่วยที่ 1 วัฏจักรการทำงาน และชิ้นส่วน เครื่องยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google