งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากบุ่ง (ระยะ 2 ) ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี แผนงบประมาณปี งบประมาณ ล้านบาท สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

2 แนวคลองส่งน้ำระยะที่ 2
ก่อสร้างท่อแรงดันสาย MP ⌀ 500 มม. คลองส่งน้ำสาย MC รวมความยาว570.00m แนวคลองส่งน้ำระยะที่ 2 ความยาวทั้งสิ้น 570 ม. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบสูบน้ำบ้านปากบุ่ง ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี พิกัด PWB ระวาง 6039 I

3 แบบก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากบุ่ง (ระยะ 2 )
แผนงบประมาณปี ระยะทางรวม 570 เมตร งบประมาณ ล้านบาท แบบก่อสร้าง


ดาวน์โหลด ppt สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google