งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงบประมาณปี 2557 งบประมาณ 2.800 ล้านบาท สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากบุ่ง ( ระยะ 2 ) สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง ตำบลคันไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงบประมาณปี 2557 งบประมาณ 2.800 ล้านบาท สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากบุ่ง ( ระยะ 2 ) สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง ตำบลคันไร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงบประมาณปี 2557 งบประมาณ 2.800 ล้านบาท สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากบุ่ง ( ระยะ 2 ) สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี

2 ก่อสร้างท่อแรงดันสาย MP ⌀ 500 มม. คลองส่งน้ำสาย MC รวมความยาว 570.00m แนวคลองส่งน้ำ ระยะที่ 2 ความยาวทั้งสิ้น 570 ม. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบสูบน้ำบ้านปากบุ่ง ต. คำเขื่อนแก้ว อ. สิรินธร จ. อุบลราชธานี พิกัด PWB 373-897 ระวาง 6039 I

3 แผนงบประมาณปี 2557 ระยะทางรวม 570 เมตร งบประมาณ 2.800 ล้านบาท สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากบุ่ง ( ระยะ 2 ) แบบ ก่อสร้าง


ดาวน์โหลด ppt แผนงบประมาณปี 2557 งบประมาณ 2.800 ล้านบาท สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากบุ่ง ( ระยะ 2 ) สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง ตำบลคันไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google