งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัดมโนภิรมย์ จังหวัด มุกดาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัดมโนภิรมย์ จังหวัด มุกดาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัดมโนภิรมย์ จังหวัด มุกดาหาร

2 ที่ตั้ง วัดมโนภิรมย์ วิหารวัดมโนภิรมย์ ที่ตั้ง บ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

3 ประวัติวัดมโนรมย์ วัดมโนภิรมย์ เดิมเรียกว่าวัดบ้านชะโนด มีประวัติยาวนานกว่า 300 ปีมาแล้ว เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งบ้านชะโนด โดยท้าวคำสิงค์ บุตรเจ้าเมืองโพนสิม (คันธบุรี) ได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งชุมชนอยู่ที่บริเวณปากห้วยชะโนด พร้อมทั้งสร้างวัดประจำหมู่บ้านขึ้น โดยชื่อวัดและชื่อหมู่บ้าน มาจากชื่อลำห้วยชะโนด และต้นตาลชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ชุกชุมในแถบนั้น

4 ปีพ.ศ ท้าวเมืองโครก หนึ่งในบรรดาผู้นำหมู่บ้านได้นำบุตรหลาน 2 คน ชื่อหอและกัสสปะเข้าบรรพชาเป็นสามเณร ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วเดินทางไปศึกษาต่อในนครเวียงจันทน์ ได้ศึกษาพระธรรมจนแตกฉานสอบได้บาลีชั้นสูงสุดในสมัยนั้น จนได้รับสมณศักดิ์เป็น “อัญญาท่านหอ” และ “พระครูกัสสปะ” ในปีพ.ศ ท่านทั้งสองได้กลับมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในมาตุภูมิเดิม เจ้ามหาชีวิตแห่งนครเวียงจันทน์ จึงพระราชทานเครื่องก่อสร้าง อาทิ อิฐ ปูน เหล็ก แก้ว ทอง สี ตลอดจนช่างหลวง ดังนั้น วิหาร อุโบสถ ศาลา และรั้ววัดบ้านชะโนดจึงได้ก่อสร้างขึ้นในปีนั้น แล้วเสร็จราวปีพ.ศ ตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลาย จากนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดมโนภิรมย์”

5 สิ่งที่น่าสนในภายในวัดมโนรมย์
วิหารวัดมโนภิรมย์ เป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน – ล้านช้างชิ้นเอก รูปแบบเป็นอาคารทรงจั่ว ก่ออิฐถือปูน มีหลังคาชั้นเดียว ตัวอาคารมีสัดส่วนที่กระทัดรัดลงตัวแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยปิดทองในซุ้มนาคปรก กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดมโนภิรมย์เมื่อปีพ.ศ และได้บูรณะวิหารในช่วงพ.ศ – 2544

6 ศิลปสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าของวิหารวัดมโนภิรมย์ ได้แก่ปูนปั้นประดับซุ้มประตู หัวเสา และตัวสัตว์เชิงบันได ฝีมือประณีตละเอียดสวยงาม นอกจากนี้ยังมีไม้แกะสลักตกแต่งจั่วและแผงกรุระหว่างเสา ลงรักปิดทองประดับกระจกและเขียนสี คันทวยไม้แกะสลักลงสีแบบศิลปะพื้นถิ่น ผนังด้านนอกสองข้างประตูมีจิตรกรรมเป็นเรื่องราวชีวิตชาวบ้าน แต่ปัจจุบันลบเลือนไปมากแล้ว วิหารหลังนี้นับเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่ ทรงคุณค่า และความเป็นของแท้ดั้งเดิมไว้ได้อย่างน่าชื่นชม

7 ข้อมูลการเดินทาง แผนที่
จากตัวเมืองมุกดาหาร ใช้เส้นทาง 121 ระยะทาง 42.1 กม. ใช้เวลา 1 ชม. 16 นาที จะถึงวัดมโนรมย์ แผนที่

8 แหล่งอ้างอิง ประวัติ http://wanyai.mukdahan.police.go.th/manotem.htm
รุปภาพ เส้นทาง

9 นางสาว วันวิสา อรุณทัต ปวช 2/10 เลขที่ 9
จัดทำโดย นางสาว วันวิสา อรุณทัต ปวช 2/10 เลขที่ 9

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt วัดมโนภิรมย์ จังหวัด มุกดาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google