งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิหารวัดมโนภิรมย์ ที่ตั้ง บ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้าน ใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิหารวัดมโนภิรมย์ ที่ตั้ง บ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้าน ใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิหารวัดมโนภิรมย์ ที่ตั้ง บ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้าน ใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

3 วัดมโนภิรมย์ เดิมเรียกว่าวัดบ้านชะโนด มีประวัติ ยาวนานกว่า 300 ปีมาแล้ว เริ่มตั้งแต่การก่อตั้ง บ้านชะโนด โดยท้าวคำสิงค์ บุตรเจ้าเมืองโพน สิม ( คันธบุรี ) ได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาตั้ง ชุมชนอยู่ที่บริเวณปากห้วยชะโนด พร้อมทั้ง สร้างวัดประจำหมู่บ้านขึ้น โดยชื่อวัดและชื่อ หมู่บ้าน มาจากชื่อลำห้วยชะโนด และต้นตาล ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ชุกชุมในแถบนั้น

4 ปีพ. ศ. 2282 ท้าวเมืองโครก หนึ่งในบรรดาผู้นำ หมู่บ้านได้นำบุตรหลาน 2 คน ชื่อหอและกัสสปะ เข้าบรรพชาเป็นสามเณร ต่อมาได้อุปสมบทเป็น พระภิกษุแล้วเดินทางไปศึกษาต่อในนคร เวียงจันทน์ ได้ศึกษาพระธรรมจนแตกฉานสอบได้ บาลีชั้นสูงสุดในสมัยนั้น จนได้รับสมณศักดิ์เป็น “ อัญญาท่านหอ ” และ “ พระครูกัสสปะ ” ในปีพ. ศ. 2296 ท่านทั้งสองได้กลับมาทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาในมาตุภูมิเดิม เจ้ามหาชีวิตแห่ง นครเวียงจันทน์ จึงพระราชทานเครื่องก่อสร้าง อาทิ อิฐ ปูน เหล็ก แก้ว ทอง สี ตลอดจนช่างหลวง ดังนั้น วิหาร อุโบสถ ศาลา และรั้ววัดบ้านชะโนดจึง ได้ก่อสร้างขึ้นในปีนั้น แล้วเสร็จราวปีพ. ศ. 2299 ตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลาย จากนั้นจึงได้เปลี่ยน ชื่อวัดเป็น “ วัดมโนภิรมย์ ”

5 วิหารวัดมโนภิรมย์ เป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น อีสาน – ล้านช้างชิ้นเอก รูปแบบเป็นอาคารทรง จั่ว ก่ออิฐถือปูน มีหลังคาชั้นเดียว ตัวอาคารมี สัดส่วนที่กระทัดรัดลงตัวแบบสถาปัตยกรรมพื้น ถิ่น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมาร วิชัยปิดทองในซุ้มนาคปรก กรมศิลปากรได้ขึ้น ทะเบียนโบราณสถานวัดมโนภิรมย์เมื่อปีพ. ศ. 2525 และได้บูรณะวิหารในช่วงพ. ศ. 2543 – 2544

6 ศิลปสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าของวิหารวัด มโนภิรมย์ ได้แก่ปูนปั้นประดับซุ้มประตู หัวเสา และตัวสัตว์เชิงบันได ฝีมือประณีตละเอียด สวยงาม นอกจากนี้ยังมีไม้แกะสลักตกแต่งจั่ว และแผงกรุระหว่างเสา ลงรักปิดทองประดับ กระจกและเขียนสี คันทวยไม้แกะสลักลงสีแบบ ศิลปะพื้นถิ่น ผนังด้านนอกสองข้างประตูมี จิตรกรรมเป็นเรื่องราวชีวิตชาวบ้าน แต่ปัจจุบัน ลบเลือนไปมากแล้ว วิหารหลังนี้นับเป็น โบราณสถานที่มีความเก่าแก่ ทรงคุณค่า และ ความเป็นของแท้ดั้งเดิมไว้ได้อย่างน่าชื่นชม

7 จากตัวเมืองมุกดาหาร ใช้เส้นทาง 121 ระยะทาง 42.1 กม. ใช้เวลา 1 ชม. 16 นาที จะถึงวัดมโนรมย์

8 ประวัติ http://wanyai.mukdahan.police.go.th/manote m.htm รุปภาพ http://www.holidaythai.com/Thailand- Attractions-2055.htm เส้นทาง http://maps.google.co.th

9

10


ดาวน์โหลด ppt วิหารวัดมโนภิรมย์ ที่ตั้ง บ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้าน ใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google