งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สูจิบัตร งานศิลปหัตถกรรมวิชาการนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 62 ปี 2555 10-11 ธันวาคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนระยองวิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สูจิบัตร งานศิลปหัตถกรรมวิชาการนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 62 ปี 2555 10-11 ธันวาคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนระยองวิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สูจิบัตร งานศิลปหัตถกรรมวิชาการนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 62 ปี ธันวาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนระยองวิทยาคม

2 วัน เดือน ปีที่แข่งขัน
กิจกรรม ประเภท วันเวลา สถานที่จัดการแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 62 ปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สถานที่แข่งขัน โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดระยอง ที่ กิจกรรม ระดับ ชั้น ประเภท อาคาร วัน เดือน ปีที่แข่งขัน เวลา ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ 10 ธ.ค. 2555 11 ธ.ค. 2555 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ม.1-3 เดี่ยว 7 ห้อง Multi Media ชั้น 2 น. นายปิยบุตร เอมโอฐ 086 – 2 ม.4-6 . 3 กิจกรรม Spelling Bee 9 ชั้น 1 ห้อง 911 ชั้น 1 ห้อง 912 ชั้น 1 ห้อง 913 นางสุเนตรา ศรีสุข 4 ชั้น 1 ห้อง 914 ชั้น 1 ห้อง 915 ชั้น 1 ห้อง 916 5 การเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น 2 ห้อง 7207 ชั้น 2 ห้อง 7208 ชั้น 2 ห้อง 7210 นางวราภรณ์ รัตนเหลี่ยม 6 น 2 ห้อง 7207 การแข่งขัน Multi Skills Competition นายนาวี เวทวงศ์ 8

3 ที่ กิจกรรม ระดับชั้น ประเภท อาคาร ชั้น วัน เดือน ปีที่แข่งขัน เวลา ชื่อ ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ 10 ธ.ค. 2555 11 ธ.ค. 2555 9 ละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ม.1-3 ทีม 5 คน หอประชุม บุญศิริบำเพ็ญ ชั้น 2 น. นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์ 081 – 10 ม.4-6 . 11 การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส เดี่ยว ชั้น 2 ห้อง 921 ชั้น 2 ห้อง 922 นางสาวศรัณยา ฤทธิเลิศ 12 การแข่งขันพูดภาษาจีน ชั้น 3 ห้อง 932 ชั้น 3 ห้อง 934 นางสาวจันทา จำปีกลาง 13 14 การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ชั้น 3 ห้อง 935 ชั้น 3 ห้อง 936 นางอาทยา ธนชัยศักดิ์ 15 รวมทั่งหมด 15 กิจกรรม 231 232 235 236 237 238 221 222 223 224 225 226 227 228 211 212 213 214 215 216 ห้องพักคณะกรรมการ **ทุกรายการลงทะเบียนในเวลา น. ที่อาคาร 7 ยกเว้นการแข่งขัน Skit ลงทะเบียนที่ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ

4 ผังโรงเรียนระยองวิทยาคม
สวนมะพร้าว 2 1 **หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ (การแข่งขัน Skit) พระพุทธรูป ห้องผู้อำนวยการ ป้อมยาม ประชาสัมพันธ์ โรงจอดรถ อาคาร 2 พระพุทธรูป ป้อมยาม อาคาร 3 สนามฟุตบอล อาคาร 4 อาคาร 5 อาคารการงานฯ สระว่ายน้ำ โรงยิม โรงอาหาร **อาคาร 9 (สถานที่แข่งขันภาษาต่างประเทศ) **อาคาร 7(แข่งขันภาษาต่างประเทศ)


ดาวน์โหลด ppt สูจิบัตร งานศิลปหัตถกรรมวิชาการนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 62 ปี 2555 10-11 ธันวาคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนระยองวิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google