งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กศน. ยุคใหม่ ต้องใช้ การตลาด ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กศน. ยุคใหม่ ต้องใช้ การตลาด ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กศน. ยุคใหม่ ต้องใช้ การตลาด ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์

2  กศน. ในยุคเปลี่ยนแปลง สำนักงาน กศน.  ต้องคิดใหม่ ทำให้ใหม่ เพื่อให้มีการขยับ  พนักงานในบริษัทมีพร้อม หรือยังที่จะอยู่ ในบริษัทนี้

3  กศน. ต้องดูอะไร P-product สินค้าของ กศน. P-price ราคา หลักสูตร กิจกรรมของ กศน.  ผู้ยากไร้ คิดถูก  ผู้มีฐานะ คิดแพงได้ เทียบประสบการณ์ได้ P-place สถานที่เรียน ของ กศน. P-production วิธีเรียน

4 P-people คนทำงานจะเป็นอย่างไร P-package ชุดการเรียน เป็นอย่างไร P-power สร้างบารมี อย่างไร P-positioning จะลง ตำแหน่งอย่างไร

5 เป้าหมายการเรียน กศน.  การให้ค่านิยม การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม  จะสอนรูปแบบการดำเนินชีวิต อย่างไร  สอนเป็นผู้บริโภค  หลักคิดปรัชญาชีวิต  มนุษย์จะต้องเรียนชีวิตด้วย จะจบ วิชาการได้อย่างเดียวไม่ได้  รูปแบบการเรียน กศน. จะต้อง เป็น Eductainment เรียนไป สนุกไป

6 การทำการตลาดต้องเริ่มต้นจาก ต้องรู้เราก่อน  รู้ พ. ร. บ.  รู้ พ. ร. บ.  รู้กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ฯลฯ  รู้กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ฯลฯสถานภาพของผู้ทำงาน  Career Path ของคนในองค์กร เป็นอย่างไร  Career Path ของคนในองค์กร เป็นอย่างไร  การจัดรูปองค์กร กศน.  การจัดรูปองค์กร กศน. บรรณารักษ์ข้าราชการพล เรือน เจ้าหน้าที่ห้องสมุดลูกจ้าง ค่าตอบแทน ครูอาสาพนักงานราชการ ครู ศรช. ลูกจ้างค่าตอบแทน ครูข้าราชการครู

7  ลูกค้า ความคุ้มค่า เรียน กศน. ต้องได้มากกว่าวุฒิ  ลูกค้าเป็นผู้เลือก มีระบบการแข่งขัน กศน. กับเอกชน  มา กศน. แล้วได้แต่วุฒิ ไม่ต้องมา  คนที่มีคุณภาพการทำงาน ที่มีคุณภาพ จะต้อง ได้อะไรมากกว่า ที่มีเป็น JD

8  ลูกค้า กศน./ วิกฤต  ลูกค้ากระเซอะกระเซิง ที่คน อื่นไม่เอาแล้ว + ครูต้อง ไม่ ปกติ / ต้องหล่อเลี้ยง  ลูกค้ากระเซอะกระเซิง ที่คน อื่นไม่เอาแล้ว + ครูต้อง ไม่ ปกติ / ต้องหล่อเลี้ยง  ลูกค้าที่มีคุณภาพแล้ว ต่อ ยอด  ลูกค้าที่มีคุณภาพแล้ว ต่อ ยอด  คน กศน. เป็นคนดี มี ความสามารถ สร้างสรรค์ ชุมชน ประเทศชาติ  คน กศน. เป็นคนดี มี ความสามารถ สร้างสรรค์ ชุมชน ประเทศชาติ  กศน. ต้องมีคุณภาพ  กศน. ต้องมีคุณภาพ  กศน. ต้องเข้าไปทุกกลุ่ม  กศน. ต้องเข้าไปทุกกลุ่ม  ต้องสอน  ต้องสอน  ต้องประสาน / ต้อง ร่วมมือ  ต้องประสาน / ต้อง ร่วมมือ  กศน. ต้องไม่มีรอบไม่มีรุ่น  กศน. ต้องไม่มีรอบไม่มีรุ่น

9 กศน. ไม่ใช่สอบเทียบ กศน. ไม่ใช่ห้องสมุด ประชาชน กศน. ไม่ใช่สอนคนไม่รู้ หนังสือ กศน. ไม่ใช่แค่ฝึกอาชีพกระ จ๊อกกระแจ๊ก กศน. ไม่ใช่กาฝากใน ศธ.

10 กศน. ต้องมีการอบรมความรู้ KM Wisdom Intelligence กศน. ต้องทำอะไรให้คุ้มทุน ต้องตอบให้ได้ 3 ปี 5 ปี กศน. จะเป็น อะไร ยุทธศาสตร์ - ความคิด ยุทธวิธี - การลงมือทำกิจกรรม การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร ความเสี่ยง เราทำอะไรได้มากกว่า กศน. บ้าง ครูทำได้เพียงแค่สอนธุรกิจวิชาการ

11 กศน. ต้องใช้ทุนทางสังคม กศน. ต้องทำงานโดยเน้นความ หลากหลาย กศน. ต้องมีความจริงใจกับ ประชาชน กศน. มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การทหารและความมั่นคง กศน. ต้องทำงานแบบบูรณา การ

12  Advice Center  หน่วยบริการเทียบระดับ (Front office)  การบริการและการบริการ ความสะดวก  การบริการและการบริการ ความสะดวก  บริการด้วยมิตรไมตรี  บริการด้วยมิตรไมตรี  ศูนย์บริการลูกค้า Customer Center Service  สามารถตรวจสอบได้ ตรวจสอบคุณภาพ  จัดรูปแบบที่เหมาะสม เพิ่มขึ้น  สร้างความผูกพัน องค์กรนักศึกษา  การเรียน กศน. ต้องมีความ ยืดหยุ่น

13 1. เทศกาล ป้ายโกหก มา เป็นแนวคิดของ กศน. นักการเมือง ถนัดการโกหก ใช้ประชาสัมพันธ์ 2. ยุทธการณ์ ล้วงกระเป๋า คนอื่น กลุ่มเป้าหมายครู ถ้า กศน. จัดให้ อบต. อบจ. ได้ประโยชน์ 3. กฎหมายเกี่ยวกับสื่อ ต้อง นำมาใช้ประโยชน์ พ. ร. บ. + TV สาธารณะ TITV เป็นของราชการ พ. ร. บ. + วิทยุชุมชน TV สาธารณะทั่วไป

14 Slogan กศน. ยุคใหม่ “ กศน. เพื่อนเรียนรู้ : คู่คิด เพื่อนสนิท ทุกที่ ทุกเวลา ”


ดาวน์โหลด ppt กศน. ยุคใหม่ ต้องใช้ การตลาด ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google