งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของแอนิเมชั่นใน Flash 1. Frame-by-frame คือ การสร้างคีย์เฟรมหลายคีย์ เฟรมต่อกันไป โดยคงความต่อเนื่องของชิ้นงานชิ้นเดิมไว้ ทำ ให้มองเป็นเป็นภาพเคลื่อนไหว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของแอนิเมชั่นใน Flash 1. Frame-by-frame คือ การสร้างคีย์เฟรมหลายคีย์ เฟรมต่อกันไป โดยคงความต่อเนื่องของชิ้นงานชิ้นเดิมไว้ ทำ ให้มองเป็นเป็นภาพเคลื่อนไหว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของแอนิเมชั่นใน Flash 1. Frame-by-frame คือ การสร้างคีย์เฟรมหลายคีย์ เฟรมต่อกันไป โดยคงความต่อเนื่องของชิ้นงานชิ้นเดิมไว้ ทำ ให้มองเป็นเป็นภาพเคลื่อนไหว การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ เฟรมต่อเฟรม จะเหมาะกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน ไม่มีรูปแบบแน่นอน 2. Tween คำว่า Tween มาจากคำว่า “in between” เป็น การสร้างภาพเคลื่อนไหวจากเฟรมต้นและเฟรมสุดท้าย ซึ่ง โปรแกรมจะสร้างการเปลี่ยนแปลงระหว่างเฟรมให้โดย อัตโนมัติ จึงมีจะมีการสร้างเฟรมเพียง 2 เฟรม ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 3 รูปแบบ 3. Inverse Kinematic (IK) เป็นการใส่กระดูก เพื่อเชื่อมโยงกับรูปทรงที่สร้าง หรือวัตถุหลายๆ ชิ้น ให้ สัมพันธ์กันด้วยโครงกระดูก โดยสามารถขยับกระดูกเหล่านี้ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว เช่น การสร้างการเคลื่อนไหว เลียนแบบการเดินของคน

2 Tween 1. Shape Tween เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดย แปลงจากรูปทรงหนึ่งไปอีกรูปทรงหนึ่ง เช่น รูปสี่เหลี่ยม ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นรูปวงกลม 2. Classic Tween เป็นการทำแอนิเมชั่นเพื่อโดยเปลี่ยน คุณสมบัติของวัตถุ สี ความสว่างของสี หรือขนาดรูปร่าง เช่น ภาพที่ค่อยๆ สว่างขึ้น หรือตัวหนังสือค่อยๆ จาง หายไป 3. Motion Tween เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่มีการ เปลี่ยนตำแหน่ง ขนาด หรือหมุนวัตถุตามต้องการ เป็น การสร้างภาพเคลื่อนไหว ที่มีการเคลื่อนกำหนดการ เคลื่อนที่ หมุน ย่อ หรือขยายให้กับวัตถุ แบบฝึกหัด : แอนิเมชั่น Moon and Planet

3 บทที่ 5 การสร้างแอนิเมชั่นด้วย คำสั่ง Tween การสร้างแอนิเมชั่นด้วยคำสั่ง Tween Tween คือการสร้างภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรม flash ช่วยสร้างการเคลื่อนไหวระหว่าง เฟรมเริ่มต้น จนถึงเฟรมสิ้นสุดที่เราได้ทำการสร้าง Tween ขึ้นมา ให้โดยอัตโนมัติ Tween แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1. Shape Tween 2. Classic Tween 3. Motion Tween

4 Shape Tween เป็น Animation สำหรับการเปลี่ยนรูปทรงหนึ่งเป็น อีกรูปทรงหนึ่ง เช่น วงกลมเปลี่ยนเป็นรูปดาว รูปดาว กลายเป็นสี่เหลี่ยม หรือน้ำกลิ้งไปกลิ้งมา ฯลฯ โดย อาศัยหลักการของ Tween ซึ่งหลักการคือ วาดรูป เริ่มต้นไว้ที่ Keyframe แรก และไปวาดรูปปลายทาง ที่ keyframe ต่อไป แต่ Shape Tween นั้นจะทำได้ เพียงรูปทรงพื้นฐานเท่านั้น ในรูปทรงยาก ๆ ก็จะให้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สวย

5 Classic Tween คือ การสร้างแอนิเมชันโดยใช้ออบเจ็กต์เพียงชิ้น เดียว จากนั้นจึงสั่งให้มีการเคลื่อนไหวออบเจ็กต์นั้น Classic Tween สามารถใช้ในการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติของวัตถุ จากค่าหนึ่งไปเป็นอีกค่าหนึ่งได้ โดยง่าย

6 Motion Tween เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหว ชนิดกำหนดจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด วัตถุที่นำมาสร้างจะเป็นวัตถุประเภทใด ก็ได้ โปรแกรมจะสร้างการเปลี่ยนแปลงระหว่างเฟรม ให้โดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับการสร้าง ภาพเคลื่อนไหวแบบที่ต้องการความต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

7 การทำ Motion Tween การสร้างการเคลื่อนไหวแบบนี้ สามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ให้กับการ เคลื่อนไหวได้ เช่น ปรับความเร็วในการเคลื่อนไหว กำหนดจำนวนแสดงซ้ำ ทั้งหมดนี้ให้กำหนดค่าที่ พาเนล Properties Frame Label กำหนดชื่อเฟรม เมื่อกำหนดชื่อจะปรากฏธงสีแดง และ ชื่อเฟรมที่จอภาพ Timeline Tween กำหนดรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว - None ไม่เคลื่อนไหว - Motion การเคลื่อนที่แบบย้ายสถานที่ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง องวัตถุแต่สามารถเปลี่ยนขนาดวัตถุ - Shape การเคลื่อนไหวแบบเปลี่ยนรูปร่าง เช่นเปลี่ยนรูปร่างสี่เหลี่ยม เป็นรูปดาว Ease กำหนดความช้าเร็วในการเคลื่อนที่ โดยมีข้อกำหนดดังนี้ - ถ้ากำหนดค่าตัวเลขมากกว่า 0 การเคลื่อนที่จะเริ่มจากเร็วแล้วค่อย ๆ ช้าลงจนกระทั่งหยุดการเคลื่อนไหว - ถ้ากำหนดค่าตัวเลขน้อยกว่า 0 การเคลื่อนที่จะเริ่มจากช้าแล้วค่อย ๆ เร็วขึ้นจนกระทั่งหยุดการเคลื่อนไหว Rotate การกำหนดการตั้งค่าการหมุนของวัตถุ ดังนี้ - None ไม่มีการหมุนวัตถุ - Auto หมุนวัตถุอัตโนมัติ - CW/CWW หมุนวัตถุตามเข็มนาฬิกา / ทวนเข็มนาฬิกา แบบฝึกหัด : แอนิ เมชั่น Star


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของแอนิเมชั่นใน Flash 1. Frame-by-frame คือ การสร้างคีย์เฟรมหลายคีย์ เฟรมต่อกันไป โดยคงความต่อเนื่องของชิ้นงานชิ้นเดิมไว้ ทำ ให้มองเป็นเป็นภาพเคลื่อนไหว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google