งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำความรู้จักกับ อาณาจักรธรรม 認識道場 ชั้นเรียนซินหมินปัน สถานธรรมไท่อวี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำความรู้จักกับ อาณาจักรธรรม 認識道場 ชั้นเรียนซินหมินปัน สถานธรรมไท่อวี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำความรู้จักกับ อาณาจักรธรรม 認識道場 ชั้นเรียนซินหมินปัน สถานธรรมไท่อวี้

2

3

4 อาณาจักร ธรรมใหญ่ ในประเทศ ไต้หวัน 1. อวิ๋นหลิน雲林 2. จังฮว่า彰化 3. ไถเป่ 台北 4. ไถจง 台中 5. เหมียวลี่ 苗票 6. เกาสยง 高雄 7. ไถหนัน 台南

5

6 อาณาจักร ธรรมฟาอีฉงเต๋อ ประเทศไทย

7 การศึกษาใน อาณาจักรธรรม ซินหมินปัน 新民班 เริ่ม ชั้นเรียนชั้นแรก เพื่อก้าว เข้าสู่การเป็นคนใหม่ 新 ( ซิน ) ใหม่ 民 ( หมิน ) บุคคล, ประชากร จื้อซั่นปัน 至善班 ถึงซึ่ง คุณความดี 至 ( จื้อ ) ถึง, จน, กระทั่ง, สูงส่ง 善 ( ซั่น ) บุญ, กุศล, คุณ ความดี

8 เผยเต๋อปัน 培德 เพิ่มพูน คุณธรรม 培 ( เผย ) พูนเพิ่ม, บำรุง 德 ( เต๋อ ) คุณธรรม สิงเต๋อปัน 行徳 ดำเนิน คุณธรรม 行 ( สิง ) ดำเนิน, จริยา, ความ ประพฤติ 德 ( เต๋อ ) คุณธรรม ฉงเต๋อปัน 崇德 เทิดทูน คุณธรรม 崇 ( ฉง ) เทิดทูน 德 ( เต๋อ ) คุณธรรม

9

10

11

12 สามวงการ รวม เป็นหนึ่ง – วงการสังคม – วงการนิสิต นักศึกษา – วงการเยาวชน

13

14

15

16 1. 忠義字班 จงอี้จื้อปัน 2. 十組運作 10 หน่วยงาน 道務組เต้าอู้ หน่วยธรรมกิจ 班務組ปันอู้ หน่วยการศึกษา 總務組 จงอู้ หน่วยธุรการ 服務組 ฝูอู้ หน่วยบริการ 招待組เจียไต้ หน่วยต้อนรับ 文書組เหวินซู หน่วยบรรณสาร 伙事組ชุยซื่อ หน่วยโภชนาการ 社服組เซ่อฝูจู่ หน่วยสังคนสงเคราะห์ 社敎組เซ่อเจี้ยงจู่ หน่วยให้การศึกษาแก่สังคน 大事記 ต้าซื่อจี้ หน่วยบันทึกเหตุการณ์สำคัญ

17 三、道場的理想 1. 在先天渡化眾生,達本還源 2. 移風易俗,改善社會風氣 3. 恢復中國固有道德文化 จะฉุดช่วยเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ให้กลับคืนสู่ต้น ธาตุต้นธรรมรากฐานเดิม - จะแปรเปลี่ยนสมัยนิยมอันตกต่ำในโลก มนุษย์ให้เป็นเอกภาพและสันติสุข - จะสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามดั้งเดิมให้ เฟื่องฟู - จะฉุดช่วยทั้ง 3 โลกไปพร้อม ๆ กัน


ดาวน์โหลด ppt ทำความรู้จักกับ อาณาจักรธรรม 認識道場 ชั้นเรียนซินหมินปัน สถานธรรมไท่อวี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google