งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำความรู้จักกับอาณาจักรธรรม 認識道場

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำความรู้จักกับอาณาจักรธรรม 認識道場"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำความรู้จักกับอาณาจักรธรรม 認識道場
ชั้นเรียนซินหมินปัน สถานธรรมไท่อวี้

2

3

4 อาณาจักรธรรมใหญ่ ในประเทศไต้หวัน
อวิ๋นหลิน雲林 จังฮว่า彰化 ไถเป่ 台北 ไถจง 台中 เหมียวลี่ 苗票 เกาสยง 高雄 ไถหนัน 台南

5

6 อาณาจักรธรรมฟาอีฉงเต๋อ ประเทศไทย

7 การศึกษาในอาณาจักรธรรม
ซินหมินปัน 新民班 เริ่มชั้นเรียนชั้นแรก เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นคนใหม่ 新 (ซิน) ใหม่ 民 (หมิน) บุคคล, ประชากร จื้อซั่นปัน 至善班 ถึงซึ่งคุณความดี 至 (จื้อ) ถึง, จน, กระทั่ง, สูงส่ง 善 (ซั่น) บุญ, กุศล, คุณความดี

8 เผยเต๋อปัน 培德 เพิ่มพูนคุณธรรม 培 (เผย) พูนเพิ่ม, บำรุง 德 (เต๋อ) คุณธรรม สิงเต๋อปัน 行徳 ดำเนินคุณธรรม 行 (สิง) ดำเนิน, จริยา, ความประพฤติ 德 (เต๋อ) คุณธรรม ฉงเต๋อปัน 崇德 เทิดทูนคุณธรรม 崇 (ฉง) เทิดทูน 德 (เต๋อ) คุณธรรม

9

10

11

12 สามวงการ รวมเป็นหนึ่ง
วงการสังคม วงการนิสิตนักศึกษา วงการเยาวชน

13

14

15

16 1.忠義字班 จงอี้จื้อปัน 2.十組運作 10 หน่วยงาน
道務組เต้าอู้ หน่วยธรรมกิจ 班務組ปันอู้ หน่วยการศึกษา 總務組 จงอู้ หน่วยธุรการ 服務組 ฝูอู้ หน่วยบริการ 招待組เจียไต้ หน่วยต้อนรับ 文書組เหวินซู หน่วยบรรณสาร 伙事組ชุยซื่อ หน่วยโภชนาการ 社服組เซ่อฝูจู่ หน่วยสังคนสงเคราะห์ 社敎組เซ่อเจี้ยงจู่ หน่วยให้การศึกษาแก่สังคน 大事記 ต้าซื่อจี้ หน่วยบันทึกเหตุการณ์สำคัญ

17 三、道場的理想 1.在先天渡化眾生,達本還源 2.移風易俗,改善社會風氣 3.恢復中國固有道德文化
三、道場的理想  1.在先天渡化眾生,達本還源 2.移風易俗,改善社會風氣 3.恢復中國固有道德文化 จะฉุดช่วยเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ให้กลับคืนสู่ต้นธาตุต้นธรรมรากฐานเดิม จะแปรเปลี่ยนสมัยนิยมอันตกต่ำในโลกมนุษย์ให้เป็นเอกภาพและสันติสุข จะสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามดั้งเดิมให้เฟื่องฟู จะฉุดช่วยทั้ง 3 โลกไปพร้อม ๆ กัน


ดาวน์โหลด ppt ทำความรู้จักกับอาณาจักรธรรม 認識道場

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google