งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขา เขน เรื่อง เห็ดฟางทะลายปาล์ม, พิมเสนน้ำ - การะบูน หอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขา เขน เรื่อง เห็ดฟางทะลายปาล์ม, พิมเสนน้ำ - การะบูน หอม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขา เขน เรื่อง เห็ดฟางทะลายปาล์ม, พิมเสนน้ำ - การะบูน หอม

3 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง เห็ดฟางทะลายปาล์ม, พิมเสนน้ำ - การะบูนหอม วิทยากรประจำจุด นางสุนีย์ เทพาอนุรักษ์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 5 ตำบลเขา เขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 9 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม

4 รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ

5 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขา เขน เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพกาแฟ

6 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพกาแฟ วิทยากรประจำจุด นายสมนึก ปานสงค์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 272 หมู่ที่ 6 ตำบลเขา เขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 9 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตุลาคม - มกราคม

7 รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขา เขน เรื่อง เห็ดฟางทะลายปาล์ม, พิมเสนน้ำ - การะบูน หอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google