งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถัดไป. ภาวะโลกร้อน หมายถึง ภาวะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ถัดไ ป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถัดไป. ภาวะโลกร้อน หมายถึง ภาวะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ถัดไ ป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถัดไป

2 ภาวะโลกร้อน หมายถึง ภาวะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ถัดไ ป

3 ภาวะเรือนกระจก คือ ภาวะที่ชั้นบรรยากาศของโลก กระทำตัวเสมือนกระจก ที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ ผ่านลงมายังพื้นผิวโลกได้

4 ถัดไป

5 1. เปลี่ยนหลอดไฟ การเปลี่ยนหลอดไฟจาก หลอดไส้ เป็นหลอดประหยัดไฟหนึ่งดวง จะช่วย ลดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ได้ถึง 150 ปอนด์ ต่อปี 2. ขับรถให้น้อยลง หากเป็นระยะทางใกล้ๆ สามารถเดินหรือขี่จักรยานแทนได้ เพราะการขับรถ เป็นระยะทาง 1 ไมล์ จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อก ไซด์มากถึง 1 ปอนด์ ถัดไป

6 3. รีไซเคิลของใช้ ลดขยะของบ้านคุณให้ได้ ครึ่งนึง จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ได้ถึง 2,400 ปอนด์ต่อปี 4. เช็คลมยางเป็นประจำ เพราะการขับรถโดยที่มีลม ยางน้อยนั้น จะทำให้เปลืองน้ำมันขึ้นถึง 3% จากปกติ จะ ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ได้ถึง 20 ปอนด์

7 5. ใช้นำร้อนให้น้อยลง การปรับเครื่องทำ น้ำอุ่นให้มีอุณหภูมิและแรงน้ำให้น้อยลง จะช่วย ลดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ได้ถึง 350 ปอนด์ ต่อปี 6. หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ เยอะ เพียงแค่ลดขยะของคุณเอง 10% จะช่วยลด คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ได้ 1,200 ปอนด์ต่อปี

8 7. ปรับอุณภูมิห้องของคุณ โดยการตั้งค่าของเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศา 8. ปลูกต้นไม้ การปลูกต้นไม้ 1 ต้น จะสามารถดูด ซับก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ได้ 1 ตันตลอดอายุขัย ของต้นไม้นั้นๆ

9 9. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้ การปิดโทรทัศน์ ปิดคอมพิวเตอร์ ปิดเครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เมื่อไม่ใช้ จะช่วยลดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ได้นับพันปอนด์ ต่อปี 10. ช่วยบอกต่อๆ ไปยังเพื่อนๆ ของคุณ เกี่ยวกับวิธีดังกล่าวนี้ด้วย มาช่วยกันลด โลกร้อน

10 www.tmd.go.th/knowledge/know_greenho use01.html www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=86 www.dmf.go.th/kid/chap03_02.htm

11 1. เ ด็กหญิง วิกานดา หลักดี ม.2/5 เลขที่ 31 2. เ ด็กหญิง ดารัตน์ วิไล ม.2/5 เลฃที่ 19 3. เ ด็กหญิง พรพิมล ไชยพัฒน์ ม.2/5เลขที่ 24 4. เ ด็กหญิง ทิวาภรณ์ ทองมั่น ม.2/5เลขที่ 36 5. เ ด็กชาย วิเชียร จันทมี ม.2/5 เลขที่ 14 ถัดไป


ดาวน์โหลด ppt ถัดไป. ภาวะโลกร้อน หมายถึง ภาวะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ถัดไ ป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google