งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอักษรที่ใช้งานในโปรแกรม Adobe Photoshop สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวอักษรที่สามารถปรับขนาดได้ (Outline Type) และ ตัวอักษรที่ไม่สามารถปรับขนาดได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอักษรที่ใช้งานในโปรแกรม Adobe Photoshop สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวอักษรที่สามารถปรับขนาดได้ (Outline Type) และ ตัวอักษรที่ไม่สามารถปรับขนาดได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวอักษรที่ใช้งานในโปรแกรม Adobe Photoshop สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวอักษรที่สามารถปรับขนาดได้ (Outline Type) และ ตัวอักษรที่ไม่สามารถปรับขนาดได้ (Bitmap Type) ซึ่ง ตัวอักษรแต่ละประเภทเหล่านี้มีข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกัน

3  ตัวอักษรแบบปรับขนาดได้ (Outline Type) นั้นมีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของการ ประมวลผลแบบสูตรคณิตศาสตร์ ทำให้ ตัวอักษรที่ได้คมชัด ไม่มีรอยหยัก สามารถ ปรับเปลี่ยนฟอนต์หรือขนาดของตัวอักษร ได้ตลอดเวลา แต่ข้อเสียที่สำคัญคือไม่ สามารถนำตัวอักษรประเภทนี้ไปใช้งาน ร่วมกับฟิลเตอร์ (Filter) ได้

4  ตัวอักษรแบบปรับขนาดไม่ได้ (Bitmap Type) นั้น มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ ของจุดพิกเซลเล็ก ๆ เรียงต่อๆ กัน ดังนั้น เมื่อมีการย่อหรือขยายตัวอักษรจะทำให้เกิด รอยหยัก หรือตัวอักษรไม่คมชัด และไม่ สามารถแก้ไข ข้ออความได้เหมือนกับ ตัวอักษรแบบปรับขนาดได้ แต่ตัวอักษร ประเภทนี้ก็สามารถใช้งานร่วมกับฟิลเตอร์ ได้

5 > Horizontal Type Tool คือ เครื่องมือการสร้าง ตัวอักษรแบบแนวนอน > Vertical Type Tool คือ เครื่องมือการสร้าง ตัวอักษรแบบแนวตั้ง > Horizontal Type Mask Tool คือ เครื่องมือการสร้าง Select ที่ตัวอักษรในแนวนอน > Vertical Type Mask Tool 1 คือ เครื่องมือการสร้าง Select ที่ตัวอักษรในแนวตั้ง

6  ข้อความแบบ Point Type คือ ข้อความที่มีขนาดสั้นหรือ มีตัวอักษรเพียง 1 บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นอิสระต่อกัน โดยความยาวของตัวอักษรขึ้นอยู่กับตัวอักษรที่พิมพ์  ข้อความแบบ Paragraph Type คือ ข้อความที่มีความ ยาวหลายบรรทัด โดยข้อความทั้งหมดจะอยู่ในขอบเขต เดียวกัน

7 ตัวอย่างข้อความแบบ Point Type ตัวอย่างข้อความแบบ Paragraph Type

8  การใช้ตัวอักษรแบบ Outline Type แบ่ง ออกเป็น 2 แบบ คือ ตัวอักษรแบบแนวนอน (Horizontal Type Tool) และตัวอักษรแบบ แนวตั้ง (Vertical Type Tool) ซึ่งการสร้าง ตัวอักษรแต่ละแบบเหล่านี้ โปรแกรมจะทำ การสร้าง เลเยอร์ขึ้นมาใหม่โดย อัตโนมัติทันที และใช้ในการบรรจุตัวอักษร หรือข้อความได้เท่านั้น

9

10  การสร้างตัวอักษรแบบ Bitmap Type นั้น โปรแกรมจะสร้างตัวอักษรขึ้นมาในรูปของ Selection ซึ่งสามารถทำได้ทั้งในแนวตั้ง และแนวนอน นอกจากนั้นยังสามารถ ตกแต่งข้อความได้ แต่ไม่สามารถแก้ไข ข้อความได้

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt ตัวอักษรที่ใช้งานในโปรแกรม Adobe Photoshop สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวอักษรที่สามารถปรับขนาดได้ (Outline Type) และ ตัวอักษรที่ไม่สามารถปรับขนาดได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google