งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.SQL injection 2.Dictionary Attack 3.Brute Force วิธีการ Hack.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.SQL injection 2.Dictionary Attack 3.Brute Force วิธีการ Hack."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.SQL injection 2.Dictionary Attack 3.Brute Force วิธีการ Hack

2 เป็นการ Hack โดยใช้โค้ดภาษา SQL ซึ่งเป็น ภาษาที่ใช้ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใช้ SQL injection

3 เพียงพิมพ์ ' or '1'='1 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ เงื่อนในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ลงในช่อง username ของเว็บเป้าหมาย ถ้าหากมีการจัดการ ส่วนหน้า log in ไม่ดีพอก็จะสามารถ log in เข้าไป เป็นสมาชิกของเว็บนั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย SQL injection

4 ตัวอย่างการ นำ ' or '1'='1 มาใส่ในภาษา SQL statement = "SELECT * FROM users WHERE name = '" + userName + "';" userName = ' or '1'='1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google