งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการจัดทำ File Presentation เพื่อนำเสนอ. Font : รูปแบบตัวอักษร 1. 1.Cordia new,Cordia UPC 2. 2.Angsana New, Angsana UPC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการจัดทำ File Presentation เพื่อนำเสนอ. Font : รูปแบบตัวอักษร 1. 1.Cordia new,Cordia UPC 2. 2.Angsana New, Angsana UPC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการจัดทำ File Presentation เพื่อนำเสนอ

2 Font : รูปแบบตัวอักษร 1. 1.Cordia new,Cordia UPC 2. 2.Angsana New, Angsana UPC

3 Size : ขนาดตัวอักษร 1. 1. หัวข้อใหญ่ ควรใช้ ขนาด 40 ขึ้นไป + เติม Bold 2. 2. หัวข้อย่อย หรือรายละเอียด ควรใช้ ขนาด 36 ขึ้นไป

4 1. 1. ควรใช้เฉพาะตัวแรกของคำ เช่น Caps 2. 2. การเขียนเป็นตัวใหญ่ ทั้งหมดจะทำให้อ่านยาก เช่น EMPHASIS 3. ใช้สำหรับตัวย่อเท่านั้น เช่น TOT การใช้ตัวอักษรใหญ่ในภาษาอังกฤษ (Caps)

5 การใช้ตัวเอน (Italics) 1. ใช้ใน “ ประโยคคำพูด ” 2. ใช้ในการเน้น ข้อความ หรือ ความคิดเห็น 3. ใช้ในการบอก ชื่อหนังสือ วารสาร นิตยสาร หรือ ชื่อเรื่อง หรือ ชื่อเรื่อง

6 หลักการใช้สี 1. เพื่อความโด่ดเด่นของ Presentation ควรใช้โทนสีที่ ตัดกัน ระหว่าง ตัวอักษร กับ พื้นหลัง โดยนอกจาก ตัดกัน ระหว่าง ตัวอักษร กับ พื้นหลัง โดยนอกจาก ตัวอักษรดำ, พื้นหลังสีขาว สามารถ จับคู่สีได้ตามตารางสี ตัวอักษรดำ, พื้นหลังสีขาว สามารถ จับคู่สีได้ตามตารางสี 2 1

7 2. การใช้พื้นหลังสีเข้ม ( ดำ, น้ำเงิน ) ตัวอักษรสี อ่อน ( ขาว, เหลือง ) ไม่เหมาะ สำหรับการ Present ในห้องขนาด ใหญ่ ที่มีผู้ฟังระยะไกลมาก ไม่เหมาะ สำหรับการ Present ในห้องขนาด ใหญ่ ที่มีผู้ฟังระยะไกลมาก แต่เหมาะ สำหรับการดู Present ผ่าน Computer ของแต่ละท่าน แต่เหมาะ สำหรับการดู Present ผ่าน Computer ของแต่ละท่าน 3. การ Print Presentation เพื่อให้สีของ ตัวอักษรไม่ กลืนกับ พื้นหลัง จึงไม่ควรใช้สีในโทนเดียวกัน เช่น จึงไม่ควรใช้สีในโทนเดียวกัน เช่น เหลือง กับ ส้ม เหลือง กับ น้ำเงิน

8 การใช้ Bullet : หัวข้อย่อย 1. 1. ให้ใช้เป็นตัวเลขบอกลำดับ ( เพื่อสะดวกในการซักถามระหว่างการ Present ) 2. 2. ในแต่ละหัวข้อย่อยไม่ควรเขียนเกิน 1 – 2 บรรทัด 3. 3. จำนวนหัวข้อ ต่อ หน้าไม่ควรเกิน 6 ข้อ 4. 4. หากเป็นหัวข้อใหญ่ มีรูป หรือ Logo ไม่ควรมีจำนวนข้อเกิน 4 ข้อ

9 เนื้อหาของ Presentation 1. 1. เขียนเฉพาะ Keyword ( ใจความสำคัญ ) 2. 2. ไม่ควรเขียนเนื้อหามากจนเกินไป 3. 3. เขียนให้น้อย พูดให้เยอะ เพราะนี่ … คือการ Present ของคุณ ….


ดาวน์โหลด ppt หลักการจัดทำ File Presentation เพื่อนำเสนอ. Font : รูปแบบตัวอักษร 1. 1.Cordia new,Cordia UPC 2. 2.Angsana New, Angsana UPC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google