งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูลและการเบิกจ่ายงบประมาณ ภญ. เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 14 สิงหาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูลและการเบิกจ่ายงบประมาณ ภญ. เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 14 สิงหาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูลและการเบิกจ่ายงบประมาณ ภญ. เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 14 สิงหาคม 2556

2 newborn จากครรภ์มารดาสู่เชิง ตะกอน Working age childhood Elderly

3 สภาพปัญหา หญิงตั้งครรภ์ ฝากท้องช้า ร้อยละ 53 ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย ร้อยละ 8.6 กินนมแม่ 6 เดือน ร้อยละ 47.5 การติดตามเด็กที่ความพิการแต่กำเนิด เด็กยังขาดระบบการติดตามและรายงานผลการฉีดวัคซีน ตามแผนงานส่งเสริมและป้องกันโรค การพัฒนาการของเด็กสมวัย

4 KPI : หญิงตั้งครรภ์มีการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ บัตรสุขภาพแม่ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์ โดยออกบัตรให้หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝาก ครรภ์ที่รพ.ถึงแม้จะไม่ใช่หน่วยบริการประจำ โดยระบบจะจัดสรรงบประมาณ ให้กับการบริการนอกเหนือหน่วยบริการประจำต่อไป

5 KPI : จำนวนเด็กที่ได้รับการฉีดวัคซีนตามแผนงาน EPI ครบตามโปรแกรม บัตรสุขภาพเด็ก เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการฉีดวัคซีนตามโครงการ EPI โดยสามารถใช้บัตร สุขภาพเด็กในการรับการฉีดวัคซีน ณ หน่วยบริการในระบบประกันสุขภาพฯ

6 บัตรสุขภาพแม่ (หญิงตั้งครรภ์)

7 ตรวจสอบสิทธิเลือกพิมพ์ บัตรหญิงตั้งครรภ์ การพิมพ์บัตรสุขภาพแม่

8 เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ เบอร์ โทรศัพท์ การพิมพ์บัตรสุขภาพแม่

9 การพิมพ์ บัตรสุขภาพแม่

10 ข้อมูลการให้บริการ ANC

11 สิทธิ์ สปสช. รับบริการ ตามหน่วยที่ลงทะเบียนไว้ สิทธิ์ สปสช. รับบริการ นอกหน่วยที่ลงทะเบียนไว้ สิทธิ์ประกันสังคม ข้าราชการ รับบริการใน / นอกเขต รพ.ให้บริการโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และบันทึกข้อมูลในระบบของตน และส่งออกข้อมูล(21/43แฟ้ม) ไปยัง สนย.และสปสช. สปสช.รวบรวมข้อมูลและ จ่ายตามปริมาณผลงาน เป็นงบตั้งต้นใน ปีงบประมาณถัดไป ฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ (คนไทย)

12 สสจ. หรือหน่วยบริการสามารถดูรายงานได้ที่ บริการออนไลน์ของสปสช.

13 การดูข้อมูลผลการให้บริการ ANC ในและนอกจังหวัด

14

15

16 บัตรสุขภาพเด็ก

17 การพิมพ์บัตรสุขภาพเด็ก

18

19 19 Move to public data การดูประวัติการฉีดวัคซีน

20 ข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีน

21 ข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนตามแผน

22 ระบบทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพ Social Security Office Office Civil Servant Immigration Department Ministry of Interior Registration Data from provincialOffices ( Batch online) Registration Data from Other registration units (online) Internet Centralizeddatabase CSMBS member (every 2 weeks) SSS member (every 2 weeks ) Health insurance data (every day) Birth – death data (every month) Death data (every month) People live in foreign countries Birth – death data (every day) Enrollment data Verified data Enrollment data NHSO Verified data ( real time) State enterprise,local administration Members data ประกันสุขภาพ ต่างด้าว

23 โครงการบัตรประกันสุขภาพ ( ที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2556 ) บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว (นอกระบบประกันสังคม) บัตรประกันสุขภาพแม่และเด็ก

24 การจัดทำบัตรสุขภาพของกลุ่มต่างๆ สัญชาติรายละเอียดบัตร ปชช. บัตร ประกัน สุขภาพ บัตร สุขภาพ เด็ก บัตร สุขภาพ แม่ ไทยผญ ทั่วไป. & เด็ก > 7 ปี--- ไทยคนท้อง-- ไทยเด็ก<7 ปี-- ต่างด้าวซื้อประกันสุขภาพ--- ต่างด้าวซื้อประกันฯ ->ท้อง-- ต่างด้าวซื้อประกันฯ ->เด็ก< 7 ปี-- ต่างด้าวไม่ซื้อประกันฯ ->ท้อง--- ต่างด้าวไม่ซื้อประกันฯ->เด็ก< 7 ปี--- เพิ่มใน โปรแกรม Web search เพิ่มใน โปรแกรม smartcard ชำระเงิน เอง

25 25


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูลและการเบิกจ่ายงบประมาณ ภญ. เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 14 สิงหาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google