งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเพิ่มเติมของ Fuji Xerox

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเพิ่มเติมของ Fuji Xerox"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเพิ่มเติมของ Fuji Xerox
ข้อมูลเรื่องการบริการ ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องค่าที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลเปรีบเทียบเชิงเทคนิค การจ่ายค่าชดเชยสัญญากับผู้ให้บริการรายเดิม

2 ข้อมูลเรื่องการบริการ
ฟูจิซีร็อกมีบริการแบบ pro-activeโดยใช้ระบบ EP-BBแจ้งแบบอัตโนมัติดังนี้ Fault error แจ้งอาการเสียหรืออายุการใช้งานของอะไหล่ที่ใกล้หมดอายุการใช้งานล่วงหน้า ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นกับตัวเครื่อง แจ้ง call center แบบอัตโนมัติในการส่งวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงหมึก ลูกดรัมและ ถังเก็บกากหมึก มาให้ลูกค้าสำรองล่วงหน้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานเครื่องได้ต่อเนื่อง แจ้งจำนวน meterการใช้งานแบบอัตโนมัติ รายงาน green report แจ้งปริมาณการใช้กระดาษและการลดปริมาณการปล่อย Co2 ในขั้นตอนการจัดทำเอกสาร เพื่อประกอบรายงานการใช้ทรัพยากรของบริษัท กระบวนการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่อง มีบันทึกข้อมูลที่ชัดเจนตรวจสอบย้อนหลังได้ ผ่านระบบ call center โดยระบบฐานข้อมูล Oracle

3 ต้นทุนค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น
จากข้อมูลปริมาณการใช้งานเอกสารโดยเฉลี่ย ที่ได้รับจากทาง KBS ฟูจิซีร็อกได้ทำการเปรียบเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายรวม TCO(Total Cost Ownership) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดทำเอกสาร กับผู้ให้บริการรายเดิม โดยได้มีการปรับ TCO โดยรวมในการจัดทำเอกสารให้เหมาะสมโดยใช้ปัจจัยดังต่อไปนี้ เสนอตัวเครื่องที่มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับงานได้เหมาะสม รวมถึงฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ครบถ้วน ใช้โซลูชั่นของฟูจิซีร็อก ทั้งในส่วนของซอฟท์แวร์ ( Apeosware manage Ment Suiteบริหารจัดการ เครื่องอ่านบัตร เพื่อให้เกิดการใช้งานได้สะดวกและก่อให้เกิดการประหยัดที่แท้จริง อัตราค่าบริการต่อหน้าพิมพ์ในอัตราที่เหมาะสม ทั้งเอกสารสีและขาว-ดำ เดิมค่าบริการต่อหน้าพิมพ์สี 6 บาท ขาว-ดำ 0.35 บาท อัตราใหม่ของฟูจิซีร็อก สี 3บาท ขาว-ดำ 0.30 บาท ฟูจิซีร็อกคิดค่าบริการต่อหน้าพิมพ์แบบ faire meter

4 TCO ในการจัดทำเอกสารในเต่ละเดือน
11.68%

5 ค่ามิเตอร์ในการจัดทำเอกสารในแต่ละเดือน ลดลง 32.5%

6 ข้อมูลทางเทคนิคของตัวเครื่อง
ตัวเครื่องมัลติฟังก์ชั่นที่ทางฟูจิซีร็อกเสนอให้ทาง KBS มีข้อดีดังต่อไปนี้ ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่ติดขัด จนเป็นที่พอใจของ userหลังจากที่มีการ Demo เครื่องพร้อมโซลูชั่น ใช้ตัวเครื่องมัลติฟังก์ชั่นร่วมกับโซลูชั่นของฟูจิซีร็อก Apeosware Management Suite ในการบริหารจัดการ สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้งานการจัดทำเอกสารย้อนหลังได้ เช่นตรวจสอบเป็นรายแผนก รายบุคคล การกำหนดชนิดของเอกสาร (สี,ขาว-ดำ)จำนวนการใช้งานเป็นรายบุคคล เป็นต้น ตัวเครื่องที่เสนอให้ทาง KBSเป็นเครื่องที่อยู่ใน series เดียวกัน ทำให้ผู้ใช้เรียนรู้ฟังก์ชั่นและหน้าจอการใช้งานได้ง่ายและเกิดความคุ้นเคย ทางฟูจิซีร็อกมีบริการเทรนนิ่งการจัดการระบบ,ตัวเครื่อง กับฝ่ายไอที การเทรนนิ่งการใช้งานให้กับผู้ใช้ พร้อมจัดทำคู่มืออย่างง่าย ไว้ให้ผู้ใช้งาน

7 การจ่ายค่าชดเชยสัญญากับผู้ให้บริการรายเดิม
ทางฟูจิซีร็อกยินดีที่จะจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ให้บริการรายเดิม ตามสัญญาที่เหลืออยู่เต็มจำนวน

8 Fuji Xerox Site Reference
North-Eastern Site Reference ลูกค้าภาคอีสานบางส่วนที่ใช้ Solution ของเรา


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเพิ่มเติมของ Fuji Xerox

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google