งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างฐานข้อมูลโดยการ ใช้ phpMyAdmin ขั้นตอนที่ 1 เปิดเว็บบราวเซอร์ แล้วพิมพ์ หรือ 127.0.0.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างฐานข้อมูลโดยการ ใช้ phpMyAdmin ขั้นตอนที่ 1 เปิดเว็บบราวเซอร์ แล้วพิมพ์ หรือ 127.0.0.1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างฐานข้อมูลโดยการ ใช้ phpMyAdmin ขั้นตอนที่ 1 เปิดเว็บบราวเซอร์ แล้วพิมพ์ http://localhost/ หรือ 127.0.0.1 http://localhost/127.0.0.1

2 การสร้างฐานข้อมูลโดยการ ใช้ phpMyAdmin ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.3 แล้วจะเจอ popup ให้ใส่ username และ password ที่ท่านได้กำหนดตอน ติดตั้งโปรแกรมphpMyAdmin Database Manager Version 2.10.3

3 การสร้างฐานข้อมูลโดยการ ใช้ phpMyAdmin หน้าแรกของ phpMyAdmin เลือกภาษาให้เป็นภาษาไทย โดยเลือกที่ช่อง เลือกภาษา ตามตัวอย่างรูป

4 การสร้างฐานข้อมูลโดยการ ใช้ phpMyAdmin ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นกรอกชื่อฐานข้อมูลต้องการที่ ช่อง " สร้างฐานข้อมูลใหม่ " แล้วกดปุ่ม " สร้าง "

5 การสร้างฐานข้อมูลโดยการ ใช้ phpMyAdmin ขั้นตอนที่ 4 สร้างตาราง โดยกำหนด ชื่อ และ จำนวน fields ใส่ชื่อตารางที่ช่อง " สร้างตารางในฐานข้อมูลนี้ " และ กำหนดจำนวน fields ที่ท่านต้องการ

6 การสร้างฐานข้อมูลโดยการ ใช้ phpMyAdmin ขั้นตอนที่ 4 หลังจากที่กำหนดชื่อตารางและกำหนด fields เสร็จแล้ว ก็จะเข้าสู่หน้าจอการกำหนด คุณสมบัติของ fields โดยจะยกตัวอย่าง การสร้าง fields ดังต่อไปนี้ 1. รหัส (id) 2. ชื่อ (name) 3. นามสกุล (surname) 4. ที่อยู่ (address) 5. เบอร์โทรศัพท (phone) ซึ่งเราจะต้องกำหนดชนิดของตัวแปรในส่วนนี้ด้วย

7 การสร้างฐานข้อมูลโดยการ ใช้ phpMyAdmin ชนิดของข้อมูลที่สนับสนุน ชนิดข้อมูลที่ MySQL สนับสนุนแบ่งเป็นสามประเภทหลักใหญ่ๆ ชนิดข้อมูลที่เป็นตัวเลขชนิดข้อมูลที่เกี่ยวกับวันที่และ เวลา BIT ( มีใช้ได้กับ MyISAM, InnoDB, Memory) DATETIME TINYINT DATE SMALLINT TIMESTAMP MEDIUMINT TIME INT YEAR BIGINT ชนิดข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวอักษร CHARENUM VARCHARTEXT BINARYVARBINARY BLOBSET

8 การสร้างฐานข้อมูลโดยการ ใช้ phpMyAdmin ขั้นตอนที่ 5 การกำหนด fields และคุณสมบัติต่างๆ ของฐานข้อมูล ตาราง customer กำหนด ให้ รหัส (id) เป็น primary key และกำหนดให้ เป็น auto_increment ( สร้างรหัสอัตโนมัติ ) โดยการ คลิกเลือก ตามตัวอย่าง ดังรูปภาพ

9 การสร้างฐานข้อมูลโดยการ ใช้ phpMyAdmin ขั้นตอนที่ 6 การกำหนด primary key และ กำหนดให้เป็น auto_increment

10 การสร้างฐานข้อมูลโดยการ ใช้ phpMyAdmin เมื่อกำหนดค่าต่างๆของฐานข้อมูลตาราง customer กดปุ่ม " บันทึก " หรือ ถ้าหากต้องการเพิ่ม field ก็ สามารถ กดที่ " ลงมือ " ดังภาพ

11 การสร้างฐานข้อมูลโดยการ ใช้ phpMyAdmin ได้ฐานข้อมูล ที่ชื่อ test_create_database และมีตารางชื่อ customer พร้อมใช้งานแล้ว


ดาวน์โหลด ppt การสร้างฐานข้อมูลโดยการ ใช้ phpMyAdmin ขั้นตอนที่ 1 เปิดเว็บบราวเซอร์ แล้วพิมพ์ หรือ 127.0.0.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google