งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้าง ผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ --> โซน --> จังหวัด --> อำเภอ --> ตำบล ผู้ใช้งานระดับสูงกว่าเป็นผู้สร้าง user ให้ผู้ใช้งานที่ ตนเองดูแล เปิดศูนย์ ผู้ใช้งานระดับโซนหรือจังหวัดแจ้งเปิดศูนย์อบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้าง ผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ --> โซน --> จังหวัด --> อำเภอ --> ตำบล ผู้ใช้งานระดับสูงกว่าเป็นผู้สร้าง user ให้ผู้ใช้งานที่ ตนเองดูแล เปิดศูนย์ ผู้ใช้งานระดับโซนหรือจังหวัดแจ้งเปิดศูนย์อบรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 สร้าง ผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ --> โซน --> จังหวัด --> อำเภอ --> ตำบล ผู้ใช้งานระดับสูงกว่าเป็นผู้สร้าง user ให้ผู้ใช้งานที่ ตนเองดูแล เปิดศูนย์ ผู้ใช้งานระดับโซนหรือจังหวัดแจ้งเปิดศูนย์อบรม กำหนดชื่อศูนย์ ชื่อหัวหน้าศูนย์ ปีบวช เบอร์โทร เป้า บวช คีย์ใบ สมัคร คีย์ ONLINE ด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้ password คีย์โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้ password แก้ไขข้อมูลได้ บริหาร ข้อมูล เจ้าหน้าที่แต่ละระดับบริหารข้อมูลตามสิทธิ์ แก้ไข เปลี่ยนแปลง กรองข้อมูล สรุปรายงานข้อมูล

5

6

7

8 สร้าง ผู้ใช้

9

10

11

12

13 เจ้าหน้าที่ทุกคน RGT DATABASE ONLINE ไม่ต้องใช้ user & password มี user & password แก้ไขข้อมูล ไม่ได้ แก้ไขข้อมูล ได้

14

15 เลข บัตร วัน เกิด คีย์เลข บัตร คีย์วันเกิดกด ตกลง 1 1

16 คีย์เลข บัตร คีย์วันเกิดกด ตกลง 1 1 เครื่องรู้ ถ้าใส่เลขบัตร ไม่ถูก ยอมให้ผ่าน แต่ข้อมูล เสียหาย

17

18

19 ข่าวคมชัดลึก จาก http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=3664

20 ตัวอย่าง หน้าจอ คีย์ใบสมัคร บวช อุบาสิกา แก้ว

21 ตัวอย่าง หน้าจอ คีย์ใบ สมัคร บวชพระ

22 ชื่อศูนย์ ข้อมูลภาคที่ สังกัด ข้อมูลผู้ชวน ชื่อ - สกุล เบอร์โทร ( ถ้ามี ) ที่อยู่ วุฒิ การศึกษา อาชีพ 2 2 บวช อุบาสิกา แก้ว บวช พระ ข้อมูลสำคัญ เพื่อการ วิเคราะห์ สรุป ออกแบบให้ เหมาะสมกับ ผู้รับการ อบรม

23 1. ลายมืออ่าน ไม่ออก 2. เขียนไม่ครบ ช่วยกันตรวจใบ สมัคร ต่อหน้าผู้สมัคร เขียนใหม่ให้ อ่านง่าย เต็มใหม่ให้เต็ม

24 ขอความเมตตา ทยอยคีย์เริ่ม ตั้งแต่วันนี้ 10 ใบ x 1,000 ศูนย์ / วัน = 10,000 ใบ คีย์ก่อนวันสุดท้าย วันละ 100,000 ใบ คีย์ก่อนวันสุดท้าย วันละ 100,000 ใบ

25

26

27 กรอง ข้อมูล ปรับสถานะ สมัคร --> เข้า อบรม ดูสรุป หรือ Save เป็น Excel

28 ปรับสถานะ แก้ไขข้อมูล Upload เอกสาร Upload รูปภาพ ยกเลิกใบ สมัคร

29

30

31

32 3420100267735 15 มกราคม 2516

33 1739900045507 7 มกราคม 2528

34 1739900045507 7 มกราคม 2528

35

36

37

38

39

40

41

42


ดาวน์โหลด ppt สร้าง ผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ --> โซน --> จังหวัด --> อำเภอ --> ตำบล ผู้ใช้งานระดับสูงกว่าเป็นผู้สร้าง user ให้ผู้ใช้งานที่ ตนเองดูแล เปิดศูนย์ ผู้ใช้งานระดับโซนหรือจังหวัดแจ้งเปิดศูนย์อบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google