งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบรายงาน.  Report Preview Layout  Condition Report  Query Report  Report Menu  System Resource.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบรายงาน.  Report Preview Layout  Condition Report  Query Report  Report Menu  System Resource."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบรายงาน

2  Report Preview Layout  Condition Report  Query Report  Report Menu  System Resource

3

4

5

6

7

8  ไปที่เมนู เริ่มต้น -> ออกแบบรายงาน  กำหนดชื่อรายงาน  กำหนดเงื่อนไขรายงาน  กำหนด Query เพื่อดึง Field ข้อมูล  กำหนด Query เพื่อสำหรับดึงข้อมูลของรายงาน  การเชื่อม Query แต่ละ TAB (Query 1, Query 2, Query 3, Query 4, Query 5, Query 6, Query 7)

9

10  Name ชื่อเงื่อนไข  Row หมายเลขบรรทัด  Column หมายเลขคอลัมน์  Span จำนวนคอลัมน์ที่รวม  Code รหัส Resource  Text ชื่อ Resource  Type ประเภทเงื่อนไข ◦ String ข้อความ ( ให้กรอก หรือ ค้นหา ) ◦ Number ตัวเลข ◦ Date วันที่ ◦ DropDown ข้อความแบบมีให้เลือก

11  Command คำสั่งพิเศษ  Default ค่าเริ่มต้น  Column Name ชื่อ Field สำหรับ Query

12  ใช้สำหรับ เงื่อนไขประเภท Text เอาไว้สำหรับ ระบุว่าให้ค้นหา โดยจะให้ Report แสดงการค้นหาแบบไหน โดยให้ระบุ คำสั่งการค้นหาเข้าไป  กรณีใช้คำสั่งค้นหาจาก Search Screen ให้ขึ้นต้นด้วย เครื่องหมาย ! เช่น !screen_ic_inventory หมายถึงสร้างการค้นหาโดยใช้จอ การค้นหาสินค้า  กรณีกำหนดตารางและการค้นหาเอง จะต้องอยู่ในเครื่องหมาย [] โดยมีรูปแบบคือ [table_name,column,column] เท่านั้น เช่น [erp_user,code:text:20,name_1:text:20] หมายถึง สร้างการค้นหา โดย ค้นหาจากตาราง erp_user โดยมี Column Code ชนิด Text ความกว้าง 20 และ Column name_1 ชนิด Text ความกว้าง 20  กรณีต้องการให้แสดงการค้นหาแบบเต็มจอ ให้เพิ่มเครื่องหมาย “*” เข้าไป เช่น !*screen_ic_inventory  กรณีต้องการให้การเลือกผลของการค้นหาเป็นแบบหลายรายการ ให้เพิ่ม เครื่องหมาย “ # ” เข้าไปในท้ายสุดของคำสั่ง เช่น !*screen_ic_inventory#

13

14  Line บรรทัดแสดงผล  Margin ระยะห่างด้านซ้าย  Width ความกว้าง  Field Name ชื่อ Field ที่แสดงข้อมูล  Resource Code รหัส Resource หัวคอลัมน์ ( ดูได้จาก System Resource)  Resource Name ข้อความที่จะแสดงบนหัวคอลัมน์  Type ประเภทคอลัมน์ ◦ Text ข้อความ ◦ Number ตัวเลข ◦ Date วันที่

15  Format การจัดรูปแบบข้อความ  Total แสดงยอดรวม  Hide ซ่อนคอลัมน์  Font ฟอนต์สำหรับข้อมูล  Color สีข้อความ  Align การจัดตำแหน่ง

16  กรณีเป็นค่าของข้อความ สามารถใช้ @ ชื่อเงื่อนไข @ เพื่อส่งให้ Query ทำงานต่อ เช่น select * from ic_inventory where code = ‘@ic_code@’  @where_ ชื่อเงือนไข @  @and_ ชื่อเงื่อนไข @  @or_ ชื่อเงื่อนไข @  @andcheck_ ชื่อเงื่อนไข @  @orcheck_ ชื่อเงื่อนไข @

17


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบรายงาน.  Report Preview Layout  Condition Report  Query Report  Report Menu  System Resource.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google