งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ บันทึก ข้อมูล Home Health Care !!. ผลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในระบบเยี่ยมบ้าน อำเภอเมือง จ. นครพนม โรงพยาบาลนครพนม มีค. 55 เมย. 55 พค. 55 เยี่ยม ทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ บันทึก ข้อมูล Home Health Care !!. ผลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในระบบเยี่ยมบ้าน อำเภอเมือง จ. นครพนม โรงพยาบาลนครพนม มีค. 55 เมย. 55 พค. 55 เยี่ยม ทั้งหมด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ บันทึก ข้อมูล Home Health Care !!

2 ผลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในระบบเยี่ยมบ้าน อำเภอเมือง จ. นครพนม โรงพยาบาลนครพนม มีค. 55 เมย. 55 พค. 55 เยี่ยม ทั้งหมด ไม่ได้รับ การเยี่ยม ได้รับการ เยี่ยม % การ เยี่ยมบ้าน อำเภอ เมือง แนวคิด Home Health Care !!

3 ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน ระบบ online Home Health Care มิ. ย พ. ย. 55 อำเภอทั้งหมด เยี่ยม แล้ว ร้อยละ ออก เยี่ยม ยังไม่ ออก เยี่ยม ร้อยละไม่ ออกเยี่ยม เมือง 1, ปลาปาก ท่าอุเทน บ้านแพง ธาตุพนม เรณูนคร นาแก ศรี สงคราม นาหว้า โพน สวรรค์ นาทม วังยาง รวม 2, ,

4 Flow การ ทำงาน การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! จนท.IPD/OPD ลงทะเบียน online HCC รพ. สอ. ตรวจสอบ รายชื่อ ผ. ป. ออกเยี่ยม รพ. สอ. ออก เยี่ยมบ้านและ บันทึกข้อมูล จนท. วสค. ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล เข้า HOSxP

5 เข้าสู่โปรแกรม HHC การบันทึกข้อมูล Home Health Care !!

6 เข้าสู่โปรแกรม HHC การบันทึกข้อมูล Home Health Care !!

7 เข้าสู่โปรแกรม HHC การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! กลุ่มผู้ใช้งาน User : opd - ตึกผู้ป่วยใน - Admin - ผู้บริหาร กลุ่มผู้ใช้งาน User : amxx - รพ. สอ กลุ่มผู้ใช้งาน User : rpstxx - รพ. สต

8 เมนูลงทะเบียน HCC การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! 1. ลงข้อมูลรายชื่อออกเยี่ยม ( พยาบาล ผู้ป่วยใน / นอก ) 2. รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม - ผลการเยี่ยม ( พยาบาล ผู้ป่วยใน / นอก ) 3. สรุปรายงานการออกเยี่ยมบ้าน บัญชี 1 ( Admin, ผู้บริหาร, พยาบาล ผู้ป่วยใน / นอก ) 4. ออกจากโปรแกรม ค้นหา รายชื่อ ที่ต้องออกเยี่ยม แยกตามหมวดหมู่

9 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! ลงข้อมูลรายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม ( พยาบาล ผู้ป่วยใน / นอก )

10 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม - ผลการ เยี่ยม ( พยาบาล ผู้ป่วยใน / นอก )

11 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม - ผลการ เยี่ยม

12 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม - ผลการ เยี่ยม

13 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม - ผลการ เยี่ยม ข้อมูลตัวเลข

14 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม - ผลการ เยี่ยม

15 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! แก้ไขข้อมูลรายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม ( พยาบาล ผู้ป่วยใน / นอก )

16 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! สรุปรายงานการออกเยี่ยมบ้าน ( Admin, ผู้บริหาร พยาบาล ผู้ป่วยใน / นอก )

17 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! สำหรับต่าง อำเภอ / สอ.

18 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม ( สำหรับต่าง อำเภอ / สอ.)

19 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม ( สำหรับต่าง อำเภอ / สอ.)

20 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม ( สำหรับต่าง อำเภอ / สอ.) ข้อมูลตัวเลข

21 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออก เยี่ยม ( สำหรับต่างอำเภอ / สอ.)

22 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม ( สำหรับต่าง อำเภอ / สอ.)

23 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! ลงบันทึกกรณีเยี่ยมแม่ ( สำหรับต่าง อำเภอ / สอ.) ข้อมูลตัวเลข

24 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! ลงบันทึกกรณีเยี่ยมแม่ ( สำหรับต่าง อำเภอ / สอ.) อย่าลืมกดบันทึกข้อมูล

25 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! ลงบันทึกกรณีเยี่ยมลูก ( สำหรับต่าง อำเภอ / สอ.)

26 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! ลงบันทึกกรณีเยี่ยมลูก ( สำหรับต่าง อำเภอ / สอ.) ข้อมูลตัวหนังสือ

27 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! ลงบันทึกกรณีเยี่ยมลูก ( สำหรับต่าง อำเภอ / สอ.) อย่าลืมกดบันทึกข้อมูล

28 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! ลงบันทึกกรณีเยี่ยมทั่วไป ( สำหรับ ต่างอำเภอ / สอ.) อย่าลืมกดบันทึกข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การ บันทึก ข้อมูล Home Health Care !!. ผลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในระบบเยี่ยมบ้าน อำเภอเมือง จ. นครพนม โรงพยาบาลนครพนม มีค. 55 เมย. 55 พค. 55 เยี่ยม ทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google