งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกข้อมูล Home Health Care !!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกข้อมูล Home Health Care !!"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !!

2 แนวคิด Home Health Care !! ผลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในระบบเยี่ยมบ้าน
อำเภอเมือง ผลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในระบบเยี่ยมบ้าน อำเภอเมือง จ.นครพนม โรงพยาบาลนครพนม มีค.55 เมย.55 พค.55 เยี่ยมทั้งหมด 197 154 ไม่ได้รับการเยี่ยม 182 168 139 ได้รับการเยี่ยม 15 29 6 % การเยี่ยมบ้าน 7.61 14.72 3.90

3 ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน ระบบ online Home Health Care มิ.ย. 55 - พ.ย. 55
อำเภอ ทั้งหมด เยี่ยมแล้ว ร้อยละออกเยี่ยม ยังไม่ออกเยี่ยม ร้อยละไม่ออกเยี่ยม เมือง 1,265 440 34.78 825 65.22 ปลาปาก 275 35 12.73 240 87.27 ท่าอุเทน 343 10 2.92 333 97.08 บ้านแพง 104 36 34.62 68 65.38 ธาตุพนม 250 0.00 100.00 เรณูนคร 181 44 24.31 137 75.69 นาแก 50 ศรีสงคราม 224 นาหว้า 20 โพนสวรรค์ 215 16 7.44 199 92.56 นาทม 67 41 61.19 26 38.81 วังยาง 5 รวม 2,999 622 20.74 2,377 79.26

4 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !!
Flow การทำงาน จนท.IPD/OPD ลงทะเบียน online HCC บันทึกข้อมูลเข้า HOSxP รพ.สอ. ตรวจสอบรายชื่อ ผ.ป. ออกเยี่ยม จนท.วสค . ตรวจสอบ รพ.สอ. ออกเยี่ยมบ้านและบันทึกข้อมูล

5 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !!
เข้าสู่โปรแกรม HHC

6 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !!
เข้าสู่โปรแกรม HHC คลิก

7 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !!
เข้าสู่โปรแกรม HHC กลุ่มผู้ใช้งาน User : opd - ตึกผู้ป่วยใน - Admin - ผู้บริหาร กลุ่มผู้ใช้งาน User : amxx - รพ.สอ กลุ่มผู้ใช้งาน User : rpstxx - รพ.สต

8 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !!
เมนูลงทะเบียน HCC 1. ลงข้อมูลรายชื่อออกเยี่ยม (พยาบาล ผู้ป่วยใน/นอก) 2. รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม-ผลการเยี่ยม (พยาบาล ผู้ป่วยใน/นอก) 3. สรุปรายงานการออกเยี่ยมบ้าน บัญชี1 (Admin ,ผู้บริหาร ,พยาบาล ผู้ป่วยใน/นอก) 4. ออกจากโปรแกรม ค้นหา รายชื่อ ที่ต้องออกเยี่ยม แยกตามหมวดหมู่

9 ลงข้อมูลรายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม (พยาบาล ผู้ป่วยใน/นอก)
การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! ลงข้อมูลรายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม (พยาบาล ผู้ป่วยใน/นอก)

10 รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม-ผลการเยี่ยม (พยาบาล ผู้ป่วยใน/นอก)
การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม-ผลการเยี่ยม (พยาบาล ผู้ป่วยใน/นอก)

11 รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม-ผลการเยี่ยม
การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม-ผลการเยี่ยม

12 รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม-ผลการเยี่ยม
การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม-ผลการเยี่ยม

13 รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม-ผลการเยี่ยม
การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม-ผลการเยี่ยม ข้อมูลตัวเลข

14 รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม-ผลการเยี่ยม
การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม-ผลการเยี่ยม คลิก!

15 แก้ไขข้อมูลรายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม (พยาบาล ผู้ป่วยใน/นอก)
การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! แก้ไขข้อมูลรายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม (พยาบาล ผู้ป่วยใน/นอก)

16 สรุปรายงานการออกเยี่ยมบ้าน (Admin ,ผู้บริหาร พยาบาล ผู้ป่วยใน/นอก)
การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! สรุปรายงานการออกเยี่ยมบ้าน (Admin ,ผู้บริหาร พยาบาล ผู้ป่วยใน/นอก)

17 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !!
สำหรับต่างอำเภอ / สอ.

18 รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.)
การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.) คลิก

19 รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.)
การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.)

20 รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.)
การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.) ข้อมูลตัวเลข

21 รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.)
การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.) คลิก

22 รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.)
การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.)

23 ลงบันทึกกรณีเยี่ยมแม่ (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.)
การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! ลงบันทึกกรณีเยี่ยมแม่ (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.) ข้อมูลตัวเลข

24 ลงบันทึกกรณีเยี่ยมแม่ (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.)
การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! ลงบันทึกกรณีเยี่ยมแม่ (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.) อย่าลืมกดบันทึกข้อมูล

25 ลงบันทึกกรณีเยี่ยมลูก (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.)
การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! ลงบันทึกกรณีเยี่ยมลูก (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.)

26 ลงบันทึกกรณีเยี่ยมลูก (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.)
การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! ลงบันทึกกรณีเยี่ยมลูก (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.) ข้อมูลตัวหนังสือ

27 ลงบันทึกกรณีเยี่ยมลูก (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.)
การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! ลงบันทึกกรณีเยี่ยมลูก (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.) อย่าลืมกดบันทึกข้อมูล

28 ลงบันทึกกรณีเยี่ยมทั่วไป (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.)
การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! ลงบันทึกกรณีเยี่ยมทั่วไป (สำหรับต่างอำเภอ / สอ.) อย่าลืมกดบันทึกข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกข้อมูล Home Health Care !!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google