งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ บันทึก ข้อมูล Home Health Care !!. ผลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในระบบเยี่ยมบ้าน อำเภอเมือง จ. นครพนม โรงพยาบาลนครพนม มีค. 55 เมย. 55 พค. 55 เยี่ยม ทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ บันทึก ข้อมูล Home Health Care !!. ผลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในระบบเยี่ยมบ้าน อำเภอเมือง จ. นครพนม โรงพยาบาลนครพนม มีค. 55 เมย. 55 พค. 55 เยี่ยม ทั้งหมด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ บันทึก ข้อมูล Home Health Care !!

2 ผลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในระบบเยี่ยมบ้าน อำเภอเมือง จ. นครพนม โรงพยาบาลนครพนม มีค. 55 เมย. 55 พค. 55 เยี่ยม ทั้งหมด 197 154 ไม่ได้รับ การเยี่ยม 182168139 ได้รับการ เยี่ยม 15296 % การ เยี่ยมบ้าน 7.61 14.7 23.90 อำเภอ เมือง แนวคิด Home Health Care !!

3 ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน ระบบ online Home Health Care มิ. ย. 55 - พ. ย. 55 อำเภอทั้งหมด เยี่ยม แล้ว ร้อยละ ออก เยี่ยม ยังไม่ ออก เยี่ยม ร้อยละไม่ ออกเยี่ยม เมือง 1,26544034.7882565.22 ปลาปาก 2753512.7324087.27 ท่าอุเทน 343102.9233397.08 บ้านแพง 1043634.626865.38 ธาตุพนม 25000.00250100.00 เรณูนคร 1814424.3113775.69 นาแก 5000.0050100.00 ศรี สงคราม 22400.00224100.00 นาหว้า 2000.0020100.00 โพน สวรรค์ 215167.4419992.56 นาทม 674161.192638.81 วังยาง 500.005100.00 รวม 2,99962220.742,37779.26

4 Flow การ ทำงาน การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! จนท.IPD/OPD ลงทะเบียน online HCC รพ. สอ. ตรวจสอบ รายชื่อ ผ. ป. ออกเยี่ยม รพ. สอ. ออก เยี่ยมบ้านและ บันทึกข้อมูล จนท. วสค. ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล เข้า HOSxP

5 เข้าสู่โปรแกรม HHC การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! http://www.nkphospital.com/

6 เข้าสู่โปรแกรม HHC การบันทึกข้อมูล Home Health Care !!

7 เข้าสู่โปรแกรม HHC การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! กลุ่มผู้ใช้งาน User : opd - ตึกผู้ป่วยใน - Admin - ผู้บริหาร กลุ่มผู้ใช้งาน User : amxx - รพ. สอ กลุ่มผู้ใช้งาน User : rpstxx - รพ. สต

8 เมนูลงทะเบียน HCC การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! 1. ลงข้อมูลรายชื่อออกเยี่ยม ( พยาบาล ผู้ป่วยใน / นอก ) 2. รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม - ผลการเยี่ยม ( พยาบาล ผู้ป่วยใน / นอก ) 3. สรุปรายงานการออกเยี่ยมบ้าน บัญชี 1 ( Admin, ผู้บริหาร, พยาบาล ผู้ป่วยใน / นอก ) 4. ออกจากโปรแกรม ค้นหา รายชื่อ ที่ต้องออกเยี่ยม แยกตามหมวดหมู่

9 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! ลงข้อมูลรายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม ( พยาบาล ผู้ป่วยใน / นอก )

10 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม - ผลการ เยี่ยม ( พยาบาล ผู้ป่วยใน / นอก )

11 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม - ผลการ เยี่ยม

12 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม - ผลการ เยี่ยม

13 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม - ผลการ เยี่ยม ข้อมูลตัวเลข

14 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม - ผลการ เยี่ยม

15 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! แก้ไขข้อมูลรายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม ( พยาบาล ผู้ป่วยใน / นอก )

16 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! สรุปรายงานการออกเยี่ยมบ้าน ( Admin, ผู้บริหาร พยาบาล ผู้ป่วยใน / นอก )

17 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! สำหรับต่าง อำเภอ / สอ.

18 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม ( สำหรับต่าง อำเภอ / สอ.)

19 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม ( สำหรับต่าง อำเภอ / สอ.)

20 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม ( สำหรับต่าง อำเภอ / สอ.) ข้อมูลตัวเลข

21 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออก เยี่ยม ( สำหรับต่างอำเภอ / สอ.)

22 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! รายชื่อที่ต้องออกเยี่ยม ( สำหรับต่าง อำเภอ / สอ.)

23 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! ลงบันทึกกรณีเยี่ยมแม่ ( สำหรับต่าง อำเภอ / สอ.) ข้อมูลตัวเลข

24 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! ลงบันทึกกรณีเยี่ยมแม่ ( สำหรับต่าง อำเภอ / สอ.) อย่าลืมกดบันทึกข้อมูล

25 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! ลงบันทึกกรณีเยี่ยมลูก ( สำหรับต่าง อำเภอ / สอ.)

26 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! ลงบันทึกกรณีเยี่ยมลูก ( สำหรับต่าง อำเภอ / สอ.) ข้อมูลตัวหนังสือ

27 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! ลงบันทึกกรณีเยี่ยมลูก ( สำหรับต่าง อำเภอ / สอ.) อย่าลืมกดบันทึกข้อมูล

28 การบันทึกข้อมูล Home Health Care !! ลงบันทึกกรณีเยี่ยมทั่วไป ( สำหรับ ต่างอำเภอ / สอ.) อย่าลืมกดบันทึกข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การ บันทึก ข้อมูล Home Health Care !!. ผลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในระบบเยี่ยมบ้าน อำเภอเมือง จ. นครพนม โรงพยาบาลนครพนม มีค. 55 เมย. 55 พค. 55 เยี่ยม ทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google