งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
1. เข้าเว็บไซต์ หรือ 2. เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น  เมนู ระบบฐานข้อมูล การคลังและเศรษฐกิจจังหวัด

2 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
1.กรอก รหัสผู้ใช้ ที่สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นแจกให้ 2.กรอก รหัสผ่าน ซึ่งเบื้องต้นกำหนดรหัสผ่าน คือ password 3.คลิกที่ ล็อกอิน เพื่อเข้าสู่ระบบ

3 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
1.คลิกที่ ระบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าบันทึกข้อมูล

4 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
คลิกที่เครื่องหมายบวก หัวข้อ ส่วนกรอกข้อมูลรายเดือน เพื่อเข้าบันทึกข้อมูล

5 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
คลิกที่ หัวข้อ ค้นหา-ข้อมูลรายได้-รายจ่าย เพื่อเข้าบันทึกข้อมูล

6 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
2.กำหนด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 1.กำหนดประเภท อปท. 3.กำหนด เดือนที่จะบันทึกข้อมูล แล้วคลิกที่ ค้นหา

7 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
คลิกที่เครื่องหมาย บวก เพื่อเพิ่มข้อมูล

8 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
1.กำหนด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 5.ข้อสังเกต เมื่อบันทึกข้อมูลจะมีข้อความแจ้ง บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 2.กำหนด เดือนที่จะบันทึกข้อมูล 4.บันทึกข้อมูลตามรายการต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม บันทึก 3.ข้อสังเกตแถบสีฟ้ากำลังบันทึก ข้อมูลรายได้

9 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
1.กำหนด ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 5.ข้อสังเกต เมื่อบันทึกข้อมูลจะมีข้อความแจ้ง บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 2.กำหนด เดือนที่จะบันทึกข้อมูล 3.ข้อสังเกตแถบสีฟ้า กำลังบันทึก ข้อมูลรายจ่าย 4.บันทึกข้อมูลตามรายการต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม บันทึก


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google